Hopp til innhold

Politiet i Tysfjord skal granskes for å ha unnlatt å etterforske overgrepspåstander

Mellom 1997 og 2014 henla politiet 82 prosent av sedelighetssakene som ble anmeldt eller opprettet i Tysfjord Nå er en tidligere lensmann i kommunen anmeldt for å ha unnlatt å etterforske overgrep.

Tone Vangen

Tidligere har politimester Tone Vangen i Nordland politidistrikt uttalt at politiet i arbeidet med det enorme sakskomplekset også vil se på det politiarbeidet som er gjort de siste tiårene.

Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Politiet i Nordland mottok tirsdag 25. april en anmeldelse mot en tidligere lensmann i Tysfjord. Politiet anmeldt for brudd på avvergelsesplikten, melder politiet i Nordland i en pressemelding.

Heidi Kløkstad

– Forholdene i anmeldelsen dreier seg om informasjon som skal være tilkommet politiet noe tilbake i tid, opplyser visepolitimester Heidi Kløkstad.

Foto: Sveinung Ystad

– Anmelder skal ha gitt informasjon til politiet i Tysfjord om seksuelle overgrep som burde ha resultert i at politiet opprettet en straffesak. Forholdene i anmeldelsen dreier seg om informasjon som skal være tilkommet politiet noe tilbake i tid, opplyser visepolitimester Heidi Kløkstad.

Nordland politidistrikt har i dag besluttet å oversende saken til Spesialenheten for politisaker for videre behandling.

– I samråd med statsadvokaten i Nordland er det besluttet at de øvrige sakene i Tysfjordkomplekset fortsatt skal etterforskes og påtalebehandles i Nordland politidistrikt, sier Kløkstad.

Henla 82 prosent av sakene

Mellom 1997 til 2014 ble det anmeldt eller opprettet totalt 67 sedelighetssaker i kommunen med 1.941 innbyggere. Av dem ble 82 prosent av sakene henlagt, ifølge tall VG har hentet inn. Et titalls personer er navngitt i VG-saken som overgripere, men av dem er bare et fåtall straffedømt.

Tysfjord lensmannskontor

Politiet i Nordland mottok tirsdag 25. april en anmeldelse mot en tidligere lensmann i Tysfjord, det melder politiet i Nordland i en pressemelding. Anmelder skal ha gitt informasjon til politiet i Tysfjord om seksuelle overgrep som burde ha resultert i at politiet opprettet en straffesak. Saken er oversendt til Spesialenheten for politisaker for videre behandling.

Foto: Christine Jensen / NRK

Tidligere har politimester Tone Vangen i Nordland politidistrikt uttalt at politiet i arbeidet med den store overgrepssaken også vil se på det politiarbeidet som er gjort de siste tiårene. I en kommentar til at politiet har henlagt åtte av ti saker svarte hun dette:

– Jeg har ikke svaret på det i dag. Det kan se ut som at det er ting som man ikke har kommet til bunns i. Det er nok sammensatte årsaker til det, uttalte Vangen til NRK i fjor.

Så langt består det omfattende Tysfjord-komplekset av minst 56 sedelighetssaker, som blant annet har forbindelser til det læstadianske trossamfunnet i kommunen.

Så langt er det snakk om rundt 27 fornærmede og 38 gjerningspersoner, opplyser politiet. Det er i tillegg til sedelighetssakene også registrert tre trusselsaker og én sak knyttet til avvergelsesplikten.

Fra før har Senter mot incest og seksuelle overgrep anmelder Den læstadianske forsamling i Tysfjord for å ikke ha gjort nok for å avverge overgrepene i kommunen.