Hopp til innhold

Stortingspolitikere: – Nedslående at skolevegrere meldes til barnevernet

Mange foreldre som har opplevd det samme har tatt kontakt med NRK etter at Sara (22) fortalte sin historie. Nå sier flere politikere at barnevernet er feil instans og tar saka opp i Stortinget.

Sara (22)

Sara (22) har slitt med skolevegring, men ser nå framover. Etter at hun delte sin historie har mange foreldre og også ungdommer tatt kontakt og fortalt hva de har opplevd.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

NRK fortalte sist helg om 22 år gamle Sara som sleit med skolevegring, og nesten ikke har gått på skolen siden sjuende klasse. Hun fikk ikke hjelpa hun trengte og det endte med at familien ble meldt til barnevernet.

Saras historie har vakt sterke reaksjoner. Flere titalls foreldre har de siste dagene skrevet til NRK og fortalt at de kjenner seg igjen og har opplevd noe lignende.

De har kjempa for å få tilrettelegging for sitt barn, og har opplevd at barnevernet kobles inn.

«Saka ble henlagt, og barnevernet retta problemet mot skolen. Jeg ble ansett som ei mamma med god omsorgsevne. Tilliten til skolen er ødelagt, og jeg har slitt med nedstemthet og skam.», skriver ei alenemor.

Ei annen mor skriver:

«Idag har jeg bare lyst til å anmelde skolen, men har ingen krefter. Nå håper jeg bare at jenta mi kommer seg videre og ut av rommet sitt.»

– Det er veldig nedslående å høre disse historiene. For dette er i strid med opplæringsloven, sier nestleder i Utdannings- og forskningskomiteen, Kent Gudmundsen fra Høyre.

Han mener en skole hele tida skal prøve å løse slike problemer på lavest mulig nivå i samarbeid med foreldrene.

Stiller spørsmål i Stortinget

I Fremskrittspartiet tar de nå opp saka gjennom å stille to skriftlige spørsmål til de to statsrådene som har ansvaret for skole og barnevern.

Hanne Dyveke Søttar

Hanne Dyveke Søttar, Frp

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– Dette er saker som gjelder både skole og barnevern. Vi ønsker å få svar på hvilke grep de vil ta videre, sier stortingsrepresentant Hanne Dyveke Søttar.

Hun sier at de aller fleste foreldre gjør det de kan for å hjelpe barna sine.

– Og da bli møtt på denne måten er uverdig. Å sette likhetstegn mellom skolevegring og dårlige foreldre er helt bak mål.

Dyveke Søttar sier det var ukjent for henne at skoler har hatt som praksis melde familien til barnevernet når en elev har høyt fravær.

– Det kan nesten virke som om de bare ønsker å skyve utfordringa fra seg.

Mener barnevernet må slå ned på praksis

Også Gudmundsen i Høyre mener barnevernet er feil instans,

Kent Gudmundsen (H)

Kent Gudmundsen, Høyre

Foto: Inghild Eriksen / NRK

– Denne praksisen må barnevernet sjøl slå ned på hvis de ser et mønster i dette, og si klart fra til skolene, mener Gudmundsen.

Han mener både kommunene, utdanningsdirektøren og statsforvalteren har et ansvar for å rydde opp, også i enkeltsaker.

Kan barnevernet noen ganger være riktig instans når barn sliter på skolen?

– I en pressa skolehverdag kan det tenkes at barnevern blir et enkelt virkemiddel når hvis man ikke har nok kunnskap. Men barnevernet er et virkemiddel som brukes først og fremst når det er omsorgssvikt.

Illustrasjon av lekeplass på skole

Flere stortingspolitikere reagerer på at saker der barn ikke greier å gå på skolen havner hos barnevernet. – Det er feil instans, sier Høyres Kent Gudmundsen.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Vil ha bort stigmaet rundt barnevernet

Mona Fagerås, stortingsrepresentant for SV, mener skolene må sørge for å ha kunnskap om skoleverging og vite hvilke instanser de kan ta kontakt med for å få hjelp.

– Det er viktig å ha et sterkt lag rundt eleven. Det er sjelden rett å presse et barn på skolen. Og vi mener det må flere spesialpedagoger inn i skolene.

Mona Fagerås

Mona Fagerås, SV

Foto: Ola Helness / NRK

Fagerås, som sjøl har jobba i skolen, understreker at barnevernet kan være til hjelp.

– Jeg tenker det er veldig viktig å få bort stigmaet rundt det å få hjelp. Man er ikke en dårlig foreldre om man får hjelp fra barnevernet. Men om de har svar på skolevegring, det er jeg ikke så sikker på, sier Mona Fagerås i SV.