Politiet må teipe sammen blålyset med gaffateip

Plutselig motorstopp, store reparasjonsutgifter og blålys som må teipes fast er blitt en del av hverdagen i politiet. – Bilparken blir stadig eldre. Det kan gå ut over beredskapen, frykter politimester Geir Ove Heir i Salten politidistrikt.

Politiets bilpark er alt for gammel til å møte de behov som politiet har. Bare i Nordland er etterslepet på investeringene på nesten 20 millioner kroner hos de tre politidistriktene. I Salten er den eldste partuljebilen 23 år gammel.

POLITIET PÅ FELGEN: Den er ikke spesielt imponerende bilparken politimester Geir Ove Heir i Salten politidistrikt viser fram. Blålyset er teipet sammen med gaffateip.

Politiets bilpark er alt for gammel til å møte dagens behov. Bare i Nordland er etterslepet på investeringene på nesten 20 millioner kroner i de tre politidistriktene.

Politimester Geir Ove Heir i Salten politidistrikt forteller om en hverdag som blir stadig mer anstrengende for politifolkene som er ute på veien.

– På kjøreturer som varer over flere timer har vi opplevd at varmeapparatene plutselig stopper. Oljelekkasjer og motorstopp har gjort at politifolkene må sette fra seg bilene i veikanten under utrykning, sier Heir til NRK.

Ble reparert for 100.000

I politigarasjen til Salten politidistrikt i Bodø lekker det motorolje fra en av bilene. Her står flere biler fra 1990-tallet, den eldste er 23 år gammel.

– Disse bilene skulle vært byttet ut for lenge siden. Og det er ikke bare hos oss det er sånn, nabodistriktene sliter også. Men det finnes ikke penger, fortviler politimesteren.

(artikkelen fortsetter under)

Politimester Geir Olve Heir, Salten politidistrikt

– Vi har i dag 16 biler som er ti år eller eldre – den eldste er 23 år gammel, sier politimester Geir Ove Heir.

Foto: Bente H. Johansen

Verkstedregningen på bare en av bilene i garasjen kom opp i over 100.000 kroner i fjor. Det betyr at det totale etterslepet i Salten er på sju millioner kroner. Nå setter politimesteren sin lit til nytt budsjett som legges fram om noen få uker.

– Det er mitt ansvar å ha et forsvarlig arbeidsmiljø. Jeg har fått tilbakemeldinger fra verneombudet og tillitsmannsapparatet i politiet om at grensen er nådd, sier Heir.

Gammel bilpark over hele landet

Polititjenestemenn sjekker oljelekkasjer fra politibilene i Bodø

Polititjenestemenn sjekker oljelekkasjer fra politibilene.

Foto: Bente H. Johansen

Det finnes i dag mellom 2.500-3.000 politibiler i Norge, og en stor andel av disse er gamle. Om lag 70 prosent av kjøretøyene er eldre enn fem år, og 30 prosent er eldre enn 10 år.

Det finnes ingen landsoversikt over hvor stort det totale etterslepet på disse bilene er, men det antydes en sum på over 100 millioner kroner.

– Årsaken til at bilparken har blitt gradvis dårligere skyldes mangel på investeringer over flere år. Det gjøres et stykke arbeid i Politidirektoratet (POD) når det gjelder fremtidige investeringer på dette området, opplyser forbundssekretær Paal Christian Balchen i Politiets Fellesforbund.

Salten politidistrikt

Politiet i Salten har laget en femårsplan for utskifting av biler. Planen innebærer at politiet må bruke millionbeløp av budsjettene sine på fornying av bilparken.

Foto: Bente H. Johansen / NRK