Hopp til innhold

Omdiskutert Rødt-topp trekker seg – skylder på mediestorm

Partileder Bjørnar Moxnes advarte Rødt i Nordland mot å nominere Per-Gunnar Skotåm på topp. Årsaken var koblingen til Steigan.no. Nå trekker partiveteranen seg.

Per-Gunnar Kung Skotåm

Per-Gunnar Skotåm vil ikke stille til valg for Rødt Nordland. – Jeg må også få gi uttrykk for at situasjonen for meg sjøl blir uholdbar om jeg flere ganger i året skal måtte stå i stormer som ikke berører det jeg står for i Nordlands-politikken, men berører utenforliggende forhold, skriver han i en e-post til nominasjonskomiteen.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

I forrige uke ble det klart at nominasjonskomiteen i Rødt Nordland ville plassere den omstridte politikeren Per-Gunnar Skotåm på topp på fylkestingslisten.

Det fikk flere til å se rødt.

Rød ungdom i Nordland truet med å bryte samarbeidet med moderpartiet, og partileder Bjørnar Moxnes og partiledelsen ba fylkespartiet om å tenke seg om.

Nå har Skotåm selv tatt grep. Han sier til NRK at han i en e-post til nominasjonskomiteen har trukket sitt kandidatur.

– Den mediestormen som ble knyttet til at en bredt forankret nominasjonskomite satte meg på topp, med protester fra Rød ungdom og innsigelse fra partileder Bjørnar Moxnes gjorde at vi fikk et splittet parti som umulig kunne klare å gå samlet inn i en valgkamp for Rødt og den politikken Rødt sto for, sier Skotåm til NRK.

Les også: Omdiskutert Rødt-topp kan bli gjenvalgt – Rød Ungdom truer med bråk

Per Gunnar Kung Skotåm
Per Gunnar Kung Skotåm

Han fortsetter:

– Da er det naturlig å trekke mitt kandidatur, og det vil være uholdbart for meg å få den type mediestorm to tre ganger i året. Så var det for partiets beste, og det var av hensyn til meg selv, sier han.

Tidligere i dag skrev blant andre Klassekampen at Skotåm vrakes. Det avviser han på det sterkeste.

– Det var jeg som trakk mitt kandidatur.

Trakk seg fra landsstyret

I april trakk Skotåm seg fra landsstyret og internasjonalt utvalg i Rødt.

Bakgrunnen var hans rolle som deleier og styreleder i selskapet Mot Dag AS, som eier nettstedet Steigan.no.

Nettstedet har blant annet vært kritisert av flere medier for gjengivelse av russisk krigspropaganda, konspirasjonsteorier og rasisme.

Les også: Moxnes ber Rødt i Nordland om å tenke seg om

Bjørnar Moxnes og Alberte Tennøe Bekkhus i sola
Bjørnar Moxnes og Alberte Tennøe Bekkhus i sola

Rødt er tydelige på at de ikke ønsker å assosieres med Steigan.no.

– Koblingen mellom Rødt og Steigan.no blir nå skapt igjen. Det er noe Rødts medlemmer, velgere og tillitsvalgte landet rundt blir konfrontert med. Jeg forutsetter derfor at alle de involverte tenker seg grundig om og tar hensyn til landsstyrets vedtak og de tilbakemeldingene som kommer, skrev Moxnes i en tekstmelding til NRK tidligere i uka.

Fortsetter som politiker

– Hva mener du om utspillet fra partileder Bjørnar Moxnes i denne saken, Skotåm?

– Det tror jeg ikke at jeg skal kommentere.

– Har du vurdert å melde deg ut av partiet?

– Overhodet ikke. Det er ikke aktuelt.

– Hva skal du gjøre videre?

– Jeg er folkevalgt på fylket og i Fauske kommune, og skal stå løpet ut til det beste for politikken jeg er valgt på og det beste for partiet jeg er valgt for.

Fra: Per-Gunnar Skotåm
Til: Nominasjonskomiteen Rødt Nordland
Sendt: Søndag 30. oktober
Emne: Nominasjon til Fylkestingslista ved valget 2023
Jeg takker for den tillit som er vist meg gjennom komiteens foreløpige listeforslag som har meg på førsteplass med brei forankring i komiteen og som jeg har forstått også har god støtte gjennom de organisasjonsmessige innspill til komitearbeidet.

Den mediestorm som har utviklet seg de siste dagene basert på et offentlig utspill fra Rød Ungdom og toppet med partileder Bjørnar Moxnes sin advarsel i lørdagens Klassekampen har frambrakt en uholdbar situasjon.

En uholdbar situasjon for Rødt Nordland og til dels for Rødt også andre steder. Muligheten for å få et samlet og motivert Nordlandslag som kaster seg inn i den politiske kampen som en valgkampanje er, synes svak om det blir kampvoteringer knyttet til meg på toppen av lista uansett utfall. En seier for det ene eller andre synet (kandidaten) vil for partiet være en Phyrros seier. En seier som egentlig er et nederlag siden behovet for et samlet og motivert Nordlandsparti ikke vil utløses.

Jeg må også få gi uttrykk for at situasjonen for meg sjøl blir uholdbar om jeg flere ganger i året skal måtte stå i stormer som ikke berører det jeg står for i Nordlandspolitikken, men berører utenforliggende forhold.

Jeg mener derfor at det beste for Rødt Nordland og det beste for meg sjøl er at jeg trekker mitt kandidatur fra lista på noen plass overhodet. Det er det som kan hjelpe Nordlandspartiet best i den situasjonen vi står i.

Kameratslig hilsen

Per-Gunnar Skotåm

Ferdig med arbeidet

– Komitéen vil beklage at debattnivået rundt komiteens første forslag har til dels vært usaklig og ført i offentlighet. Komitéen vil minne om at vårt opprinnelige forslag i all hovedsak var bygd på innspill gjennom to høringsrunder, skriver Elisabeth Anethe Olsen i en pressemelding. Hun er leder for nominasjonskomiteen.

Hun skriver også at det vil være utfordrende og vanskelig på kort sikt å fylle den rolle som dagens gruppeleder på fylkestinget, Per Gunnar Skotåm, har hatt.

– Han har trukket sitt kandidatur til tross for at lag og enkeltmedlemmer gjennom de tre høringsrundene har gitt klart signal om at han og hans posisjon er ønsket også i neste periode.

Hvis nominasjonskomiteen får viljen sin, blir Synne H. Bjørbæk fra Bodø ny listetopp.

5. og 6. november har fylkeslaget sitt nominasjonsmøte.