Snart får nordlendingene avansert hjertebehandling på eget sykehus

Sykepleiere fra Bodø får nå opplæring i avansert hjertebehandling i Tromsø. – Hadde ikke trodd det da det så som mørkest ut, sier hjerteoverlege.

Intensivsykepleiere lærer PCI ved UNN

Intensivsykepleierne Anna Johanne Moen (t.v.) og Line Karlsen fra Nordlandssykehuset er på UNN i Tromsø for å lære seg PCI-behandling.

Foto: Sonja Berglund

Både opplæring av fagfolk og bygging av to PCI-laboratorier i Bodø er i rute. Alt skal dermed være klart til oppstart 1. januar 2020.

– Samarbeidet mellom fagmiljøene i Bodø og Tromsø-miljøet svært godt. Det hadde jeg ikke trodd da debatten raste og det så som mørkest ut, sier hjerteoverlege Anders Hovland ved Nordlandssykehuset.

Avgjørelsen om å bygge opp et tilbud om avansert hjertebehandling i Bodø ble tatt for nesten to år siden. I forkant var advarslene mange, særlig fra fagmiljøet på UNN.

– Aldeles strålende

Hjerteovervkningen i Bodø, overlege Anders Hovland

Overlege Anders Hovland på hjerteovervåkinga i Bodø.

Foto: Barbro Andersen / NRK

Nå roser hjerteoverlegen i Bodø roser samarbeidet med Tromsø opp i skyene.
Etter årevis med krangel mellom fagmiljøene i de to største nordnorske byene jobber de nå sammen om oppbygginga.

– Vi samarbeider godt både på sykepleiernivå og doktornivå, og det er bra for fagmiljøene i Nord-Norge. Vi er i Tromsø og hospiterer og de er i Bodø og lærer oss opp, så dette går aldeles strålende.

800 pasienter i året

Intensivsykepleiere får PCI-opplæring

Til sammen fem sykepleiere i Bodø skal utdanne seg til PCI-sykepleiere.

Foto: Sonja Berglund

I første omgang blir det et tilbud om PCI på dagtid i Bodø, fem dager i uka. Det skal behandles om lag fem pasienter om dagen, noe som vil gi 800 i året. Dersom en pasient får hjerteinfarkt på natta kan det hende han må sendes til Tromsø.

Hvis det er et akutt alvorlig hjerteinfarkt som trenger veldig rask utblokking, vil pasienten bli flydd nordover. Slik er det også i dag.

– Hvis det er et mindre og mer stabilt infarkt, så kan det tenkes at det kan vente til neste dag og dermed få angiografi og PCI i Bodø, sier Hovland.

Perkutan koronar intervensjon (PCI) eller trombolyse? Her får du se hvordan det fungerer

Fornøyde sykepleiere

Bare måneder før de to PCI-laboratoriene skal stå ferdig på sykehuset i Bodø er fire intensivsykepleiere fra Bodø på opplæring i Tromsø.

– Vi har blitt tatt godt imot i Tromsø. Vi får opplæring av erfarne og ekstremt dyktige sykepleiere, sier intensivsykepleierne Line Karlsen og Anna Johanne Moen.

Nå er de tre uker i Tromsø, senere skal de få tre nye uker med opplæring på UNN.

– Det er en kjempespennende og lærerik hospitering.

En lege fra Oslo som er spesialist på PCI er allerede ansatt i Bodø, og en ung lege er i gang med opplæring. Enda en ung lege er i startgropa.

Sålangt har det bare vært tilbud om PCI-behandlig i Tromsø i Nord-Norge. Nå skal endelig Bodø få behandlingen, men ikke før i 2019.

Så langt har det bare vært tilbud om PCI-behandling i Tromsø i Nord-Norge.

Usikker på helsegevinst

Avdelingsoverlege Thor Trovik ved Universitetssykehuset i Nord-Norge

Avdelingsoverlege Thor Trovik, Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN)

Foto: Kari Skeie / NRK

Avgjørelsen om å bygge opp et PCI-tilbud i Bodø ble tatt av Helse Nord-styret for nesten to år siden. Etter stor motstand fra fagmiljøet på UNN i Tromsø. De mente det vil bli kostbart å ha to hjertesenter i Nord-Norge og at et PCI-tilbud i Bodø trolig ikke vil gi noen helsegevinst. I dag sier avdelingsoverlege Thor Trovik dette:

– Det er selvfølgelig godt kjent at vi var skeptiske til å begynne med til PCI i Bodø. Men det ble vedtatt, så da får vi gjøre det beste ut av det. Her har vi helt felles holdninger med fagmiljøet i Bodø.

Fagmiljøet

Ei stor samling fagfolk innen hjertemedisin stilte opp for å advare Helse Nord mot å etablere et PCI-senter i Bodø. Dette var i februar 2017.

Foto: Fabian Ubeda / NRK