Skuffet over PCI-vedtak: – Vi har fått en stor utfordring

Helse Nord styret har vedtatt å opprette et hjertesenter i Bodø. Ved Universitetssykehuset i Tromsø er skuffelsen stor.

Avdelingsoverlege Thor Trovik ved Universitetssykehuset i Nord-Norge

– Vi har sagt grundig fra hva vi mener, men har ikke nådd fram, sier overlege ved hjertemedisinsk avdeling, Thor Trovik.

Foto: Kari Skeie / NRK

Styret i Helse Nord beslutta onsdag ettermiddag å opprette et PCI-senter i Bodø. Vedtaket ble gjort mot én stemme fra styremedlem Arnfinn Sundsfjord.

Beslutningen betyr at det skal opprettes et senter for utblokking av tette blodårer i Bodø.

Styret behandlet saken for tredje gang.

I dag er det bare Universitetssykehuset i Tromsø som utfører utblokking av tette blodårer til hjertet, såkalt PCI, for pasienter fra hele Nord-Norge. UNN-legene mener man er best tjent med ett hjertesenter i nord.

Thor Trovik, overlege ved hjertemedisinsk avdeling ved UNN er skuffet over vedtaket.

– Vi har sagt grundig fra hva vi mener om dette og vi har ikke endret mening, men vi var ikke uforberedt, sier han.

Under styrebehandlingen ble det sagt at det ikke var kommet nye momenter fra UNN i Tromsø før behandlingen, hva tenker du om det?

– Hvor nye momentene vi har kommet med er jeg ikke sikker på, men det har vært vektlagt en del ting som ikke har vært vektlagt så mye tidligere. Som for eksempel økonomi, sier Trovik.

Styret sa også at miljøet i Tromsø skal styrkes både faglig og økonomisk. Trovik sier han er glad hvis miljøet i Tromsø skal bli styrket, men sier de stiller seg avventende til hva det egentlig betyr.

Også administrerende direktør i UNN, Tor Ingebrigtsen er skuffet. Han sier dette er en sak der UNN har vært opptatt av å få fram meningene til det som uten tvil er landsdelens fremste kompetansemiljø på dette området.

– Skuffelsen for at de argumentene som vårt fagmiljø har framført ikke har nådd fram er derfor stor, sier han

Tor Ingebrigtsen sier de selvfølgelig vil forholde seg til vedtaket Helse-Nord styret har tatt.

– Vi har vi en ny situasjon. Nå får vi en ny stor utfordring i fanget, nemlig å gjennomføre dette vedtaket, sier UNN-direktøren.

Tor Ingebrigtsen

Unn-direktør Tor Ingebrigtsen sier sykehuset i Tromsø har fått en stor utfordring i fangete.

Foto: Rune Nordgård Andreassen

Uenighet mellom fagmiljøene er blant årsakene til at Helse Nord-styret har utsatt et vedtak i PCI-saken to ganger.

Styreleder Marianne Telle innledet møtet med å fortelle at hun har mottatt graverende trusler, og at hun vurderer politianmeldelse.

Styreleder i Helse Nord, Marianne Telle sier at avisen Nordlys har forsøkt å frata henne legitimitet, og viser til at den hyppige bruken av navnet hennes har bidratt til å flytte saken fra sak til person. Særlig retter hun kritikk mot politisk redaktør Skjalg Fjellheim, og trekker fram kommentaren "Et veivalg for Telle".

Skjalg Fjellheim svarer Telle i en e-post til NRK. – Telle må forstå at den makten hun representerer som styreleder i Helse Nord, blir kritisk vurdert. Dersom hun ikke forstår det, må det dessverre kunne stilles spørsmål ved om hun er rett person til å lede styret i landsdelens viktigste helseinstitusjon. Dersom hun nå tar en beslutning som rammer det sårbare fagmiljøet ved Norges minste universitetsklinikk, må hun jo selv være i stand til å begrunne det, skriver Fjellheim.

Arenaen har vært pressekonferanser, media, demonstrasjoner og debatter, og meningsutvekslingen preget av uenige fagmiljøer, politikere, journalister og samfunnsdebattanter. En hjertesak har blitt til det som omtales som den mest utreda saken i Helse Nord gjennom tidene.

Nyheter fra Troms og Finnmark