Hopp til innhold

Må hente folk fra USA for å holde F-35 i lufta: – En fallitterklæring, mener tillitsvalgt

– Vi bruker 100 milliarder kroner på å kjøpe nye kampfly, men har ikke nok personell til å drifte dem. Det gjør oss sårbare, mener tillitsvalgt i Forsvaret.

Elev ved på flyfaglinja Vår Horven, ved Bodø videregående skole

DRØMMER OM F-35: Elev Vår Horven (19) på flyfaglinja i Bodø vil skru F-35 når læretida er over.

Foto: Monica White Martinsen / NRK

Etter at Bodø flystasjon ble lagt ned og kampflyene F-35 ble plassert på Ørland og Evenes, er det kritisk mangel på mekanikere i Luftforsvaret.

Forsvarskommisjonen pekte på den kritiske mangelen på flymekanikere framover i sin rapport, som ble lagt fram sist uke.

I dag løser Luftforsvaret problemet med å leie inn teknisk personell blant annet fra F35-produsenten Lockheed Martin.

Luftforsvaret har utfordringer med å rekruttere og beholde nok teknisk personell til kampflyene, konstaterer forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) overfor NRK.

Et F-35-fly tar av med etterbrenner fra Evenes flystasjon under øvelsen Falcon Deploy i september.

Dersom et ukjent luftfartøy nærmer seg Norges og Natos luftrom, rykker F-35 ut fra Evenes og er i luften innen 15 minutter. I dag er det stasjonert to fly her.

Foto: Ronja Natalie Røe Nilsen / Forsvaret

Og legger til:

– Vi kan ikke sette oss i en situasjon der flyene blir stående på bakken på grunn av manglende teknisk personell. Det er nødvendig å sette i verk tiltak på både kort og lang sikt, sier Gram.

Ifølge forsvarsministeren er planen å leie inn teknisk personell fra produsenten Lockheed Martin ut 2023.

I dag er det fire flyfaglinjer i Norge. Regjeringen foreslår nå å bevilge nær 60 millioner kroner for å sikre nok teknikere til F-35. 15 millioner skal gå til den nyopprettede flyfaglinja på Fosen videregående skole.

Les også Millionar til ny flyutdanning

F-35 fly kommer til Ørland fra USA

– En fallitterklæring

Milliontilskuddene vil ikke løse problemene på kort sikt, mener tillitsvalgt Sigurd Myrvoll, som har jobbet i Forsvaret i Bodø i over 30 år.

– Å få utdannet en flyfagarbeider- eller tekniker tar tid. Det går opp mot fem år før teknikeren er kommet ut i produksjon. Så går det ytterligere tid før man får den erfaringen at du kan begynne å skru på F35.

Til sammen har Norge har bestilt 52 F-35-fly til en prislappen på over 90 milliarder kroner, som trenger omfattende vedlikehold.

F-35 fly ankommer Ørland hovedflystasjon fra USA

Norge skal etter avtalen motta seks nye F-35 fra fabrikken ved Lockheed Martin i USA årlig. 11. mai uke kommer to nye fly til Norge.

Foto: Ole Andreas Vekve / Forsvaret

Myrvoll mener mangelen på flyteknikere gjør oss sårbare.

– Det er en fallitterklæring at vi må leie inn personell fra Lockheed Martin for å holde F35 i lufta. Vi kjøper kampfly for 100 milliarder kroner, men vi har ikke personell selv til å drifte dem. Det koster enorme summer å leie inn personell, påpeker han.

Les også Forsvarsministeren: – Legger til rette for Nato-investeringer i hundremillionersklassen

Andenes

Myrvoll sier at det jevnt over er for få ansatte per fly i Norge sammenliknet med andre land i Europa.

– Norge har lagt seg på et minimum.

Han forteller at da Bodø flystasjon ble lagt ned var det 110 flyfagarbeidere og flyteknikere ved stasjonen.

Sigurd Myrvoll, tillitsvalgt Fellesforbundet

Tillitsvalgt Sigurd Myrvoll i Fellesforbundet, som organiserer 1100 fagarbeidere i Forsvaret. – Vi hadde stabilt personell på Bodø flystasjon. Slik er det ikke i dag, og en av årsakene er problem med pendling til Ørland og Evenes, mener han.

Foto: Monica White Martinsen / NRK

– Dessverre ble bare et fåtall av disse med på lasset til Ørland og QRA-basen på Evenes. Dette er et av de største problemene, og årsaken til at vi har havnet i dagens situasjon, mener Myrvoll.

Ifølge forsvarsministeren kommer man ikke unna bistanden fra amerikanerne.

Vårt nye materiell og nye systemer er svært komplekse og vedlikeholdet alltid vil være avhengig av samarbeid med andre nasjoner og sivil industri, sier Gram.

Vil skru F-35

Vår Horven (19) og Krister Zachariassen (18) utdanner seg til flymekanikere ved Bodø videregående skole. Det er stor rift om dem når de er ferdig.

Neste år skal Horven ha læretida ved Ørland flystasjon. Den store drømmen er å skru på F-35.

Vår Horven, elev flyfag, Bodø videregående skole

Vår Horven fra Røros går siste året på flyfag, avionikk på Bodø videregående skole. Å kunne jobbe med Norges nye kampfly er drømmen.

Foto: Monica White Martinsen / NRK

– Det er masse avansert teknologi. Hvis jeg trives der, og får tilbud om jobb etter læretiden, vil jeg gjerne jobbe der i framtiden.

Klassekameraten fra Steinkjer er derimot ikke fristet av en framtid i Forsvaret.

– Nei, jeg tror en bedrift som Widerøe passer meg bedre. Dessuten trives jeg i Bodø og vil bosette meg her.

Krister Zachariassen, elev flyfag, Bodø videregående skole

Krister Zachariassen har valgt bort Forsvaret. Han har fått læreplass hos Widerøe i Bodø.

Foto: Monica White Martinsen / NRK

Slitsomt pendlerliv

Ifølge Fellesforbundet, som organiserer 1100 fagarbeidere i Forsvaret, pendler 6 av ti av flyfagarbeiderne på Ørland.

– Det er dette personellet, som allerede i dag pendler til Ørland, som også skal pendle til Evenes i perioder.

Pendlerlivet er slitsomt i lengden, sier tillitsvalgt Sigurd Myrvoll. Han forteller om mange henvendelser fra kolleger som bare går og venter på pensjonsalderen, for å slippe å pendle.

Les også Færre fremmedfly i norsk luftrom – mener årsaken er krigen i Ukraina

Russisk fly høsten 2018

– Hva pendling vil medføre av slitasje på personellet over tid, kan vi tenkes oss.

– Må ansette raskere

Forsvarsministeren er helt klar på at man må ansette flere folk raskere til Forsvaret enn det som forrige regjerings langtidsplan legger opp til.

Flymekaniker-elever ved Bodø vgs.

– Det er dumt at det er så stor mangel på flymekanikere. Jeg skulle ønske det var flere som ville prøve, sier Vår Horven (til høyre)

Foto: Monica White Martinsen / NRK

Samtidig erkjenner han at i dagens arbeidsmarked er teknisk kompetanse svært ettertraktet, og at det derfor er utfordrende for Forsvaret å beholde flyfagarbeidere.

Dette er problemstillinger vi jobber med å løse, men fleksible samarbeidsløsninger vil være viktig for å trygge vår beredskap, også i tiden fremover. Vårt mål er uansett å sikre robust evne til å utføre vedlikehold i Forsvaret.

Les også Avinor kritisk til Forsvarets nye rapport om F-35-støy på Evenes

Flypassasjerer går om bord i et Widerøe-fly på Harstad/Narvik lufthavn, Evenes.