Hopp til innhold

Avinor kritisk til Forsvarets nye rapport om F-35-støy på Evenes

En ny rapport slår fast at Evenes lufthavn ikke er farlig for passasjerer og ansatte dersom alle rutinene følges. Men verken Avinor eller Widerøe er helt fornøyde.

Flypassasjerer går om bord i et Widerøe-fly på Harstad/Narvik lufthavn, Evenes.
Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Norges nye jagerfly bråker mye.

Faktisk støyer ett F-35 like mye som fem gamle F-16.

Derfor er det ikke problemfritt at disse flyene fra 1. januar i fjor deler rullebane med sivile fly.

Det er det som skjer på Evenes lufthavn – som ligger midt mellom Narvik og Harstad – og har nær 800.000 passasjerer i året.

Fra tid til annen har disse passasjerene ti minutter på å komme unna rullebanen. Hvis ikke risikerer de varige hørselsskader.

For Avinor er dette et åpenbart problem. De har nemlig en nullvisjon for nettopp hørselsskader.

Et F-35-fly tar av med etterbrenner fra Evenes flystasjon under øvelsen Falcon Deploy i september.

Etter 40 år takker Bodø flystasjon for seg som Nato-beredskap i nord. Arvtakeren er Evenes flystasjon. Her må F-35-flyene dele rullebanen med sivile fly.

Foto: Ronja Natalie Røe Nilsen / Forsvaret

Widerøe er ikke spesielt begeistret de heller. I 2021 truet de med å droppe flyplassen fullt og helt av hensyn til sine ansatte og passasjerene.

Slår ny rapport i bordet

Spørsmålet er om flyplassen er trygg for ansatte og passasjerer?

For å avklare dette, fikk Forsvarsbygg i oppdrag fra Forsvarsdepartementet om å utføre en risikoanalyse.

Les også Widerøe vurderer å droppe flyplass: – Passasjerene risikerer varige hørselsskader 

Flypassasjerer går om bord i et Widerøe-fly på Harstad/Narvik lufthavn, Evenes.

Den ble klar denne uken.

Slik oppsummerer Forsvarsbygg rapporten fra Multiconsult:

Konklusjonen er at det ikke er farlige støynivåer som kan skade mennesker på Evenes, sier prosjektsjef Carl-Oscar Pedersen i Forsvarsbygg til NRK.

Men, fortsetter han:

– Det avhenger av at vi følger rutinene som er laget, selvfølgelig.

Widerøe-fly på Harstad/Narvik lufthavn, Evenes
Widerøe Ground Handling

Widerøe har om lag 50 ansatte på Evenes. 30 av dem har jobben sin utendørs på Harstad/Narvik lufthavn.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Rutinene er altså at Forsvaret varsler om at et F-35-fly skal ta av. Da blir hele flyplassen varslet og alle passasjerer, ansatte og flybesetning har ti minutter på seg til å komme seg i sikkerhet.

Ingen fly fra Forsvaret vil ta av uten at de får grønt lys fra tårnet. Det er lagt inn en margin, slik at man får varslet publikum, sier Pedersen.

Han mener varslingssystemet har fungert bra så langt.

Eiendomssjef i Forsvarsbygg kampflybase, Carl Oscar Pedersen

– Vi mener tiltakene som er avtalt har fungert, og vil fungere hvis de blir fulgt, sier prosjektsjef Carl-Oscar Pedersen i Forsvarsbygg.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

Det er ikke dokumentert noen episoder som har endt med hørselsskader, sier han.

Men fortsatt kan det være en liten risiko for hørselsskader ifølge rapporten.

I de 23 mulige hendelsene som er analysert, er det fire mulige situasjoner som kan medføre stor risiko for støy som kan medføre varig hørselsskade.

Alle handler om tilfeller hvor det oppstår brudd på rutinene.

Som at ansatte eller passasjerer befinner seg på flysiden av terminalbygningen. Eller at de befinner seg i støysonen på landsiden av terminalbygningen akkurat når et kampfly tar av med særlig høyt motorpådrag, for eksempel i en beredskapssituasjon.

Avinor kritisk til rapporten

Lufthavnsjef Geir-Olav Skogstad er kritisk til at rapporten, og mener den er for snever:

– Undersøkelsen har i stor grad dreid seg om å se på de midlertidige tiltakene som er etablert for å se om de fungerer eller ikke.

Les også Ett F-35 støyer like mye som fem F-16: – Vi kjenner litt på klumpen i magen

Birgitte Rørvik Bruun ved flyplassen på Evenes.

Han mener man ikke har sett på den helhetlige konsekvensen for Evenes. Dessuten vil Forsvaret ha mer øvingsaktivitet i årene som kommer, understreker han.

Harstad-Narvik lufthavn, Evenes. 
Geir-Olav Skogstad, lufthavnsjef

– Det å si at alt er bra, opplever ikke jeg som utfallet av denne risikoanalysen, sier lufthavnsjef Geir-Olav Skogstad ved Harstad-Narvik lufthavn, Evenes.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Da vil risikobildet være et annet fordi vi får langt hyppigere avganger med flere fly, og flere situasjoner samtidig som det er sivile fly på bakken.

Avinor krever flere, og mer omfattende støytiltak på flyplassen.

– Vi har en nullvisjon for hørselsskader, og det er fortsatt en viss risiko. Vi vil være bombesikre på at vi ikke utsetter våre reisende og ansatte for hørselsskadelig støy. Da ønsker vi kraftigere barrierer enn hva vi har nå, sier lufthavnsjefen.

Regningen for alt dette bør Forsvaret ta, mener Avinor.

Konsekvenser av Forsvarets etablering bør dekkes av Forsvaret. Støy er en form for forurensning, og forurenser bør betale. Vi ønsker ikke å komme i en situasjon hvor Avinor må ta regningen, det rammer til syvende og sist passasjerene.

Men å betale er ikke Forsvarsbygg spesielt interessert i. De mener flyplassen er sikret godt nok.

Det er dette diskusjonen nå åpenbart dreier seg om. Vi vil gå i dialog med Avinor for å finne hensiktsmessige løsninger, men alt har en kost-nytte-hensikt, sier prosjektsjef Carl-Oscar Pedersen.

Han mener ønsket om passasjerbruer og parkeringshus er i en helt annen kategori enn det Forsvaret mener er nødvendig.

Widerøe imøteser ny støytest

Tidligere har Widerøe uttalt at de vurderte å droppe denne flyplassen på grunn av fare for hørselsskader knyttet til mye stør fra F-35.

Catharina Solli

Kommunikasjonssjef Catarina Solli i Widerøe forteller om flere forsinkede avganger grunnet F-35 aktivitet på Evenes. – Flere av kundene mistet sine videre forbindelser, og dermed påfølgende kostnad for hotellovernatting og økonomiske kompensasjoner.

Foto: Einar Aslaksen / Einar Aslaksen

Kommunikasjonssjef Catarina Solli i Widerøe er ikke overrasket over konklusjonen i rapporten.

– Det ikke var et uventet resultat. Det finnes jo to typer støy. Den som kommer plutselig og som gir en peek. Under denne type måling har vi fått målt opp til 138 desibel. Det denne rapporten har målt er støy som ikke kommer plutselig, og som ikke er så skadelig ifølge forskerne, sier Solli.

Og legger til:

Vi imøteser gjerne en ny støytest der alle flyselskapene, NHO luftfart, Forsvarsbygg og eksperter kan delta.

Widerøe-fly på Harstad/Narvik lufthavn Evenes

Evenes er et viktig knutepunkt i Nord-Norge, med trafikk som kommer inn fra Sør-Norge og skal ut til mindre steder med Widerøe-fly.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

NRK anbefaler