Hopp til innhold

Forsvarsministeren: – Legger til rette for Nato-investeringer i hundremillionersklassen

Kommunen har ventet på svar siden Stortinget la ned den viktigste arbeidsplassen i 2016. Nå vil regjeringa legge millioner på bordet og frigi arealer.

Andenes

Andøya flystasjon får en ny framtid ble lagt ned i 2016. Siden har kommunen ventet på svar.

Foto: Tore Meek / NTB scanpix

I dag var både forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) til stede på Andøya.

Der presenterte de nyheter fra revidert nasjonalbudsjett som legges frem i morgen.

I bagasjen hadde de med seg 167 millioner kroner og en plan for hvor store arealer forsvaret skal frigi til ny næringsutvikling i den hardt prøvede kommunen.

Andøy har ifølge kommunen selv mistet over 500 innbyggere siden flystasjonen ble vedtatt lagt ned i 2016 – til store lokale protester.

Siden har kommunen mast og mast for å få vite hva som er planen for den nedlagte flystasjonen. De ønsker blant annet å bli Norges romhovedstad gjennom Andøya Space.

I dag kom altså regjeringen på banen:

– Vi har lyttet til de prioriteringene som lokalsamfunnet har bedt oss om å gjøre først. Derfor er hovedbudskapet i dag at vi vil frigjøre betydelig arealer til næringsutvikling i kommunen, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram under en pressekonferanse på Andøya.

Fiskeriminister Bjørnar Skjæran, forsvarsminister Bjørn Arild Gram og daglig leder Ketil Olsen i Andøya Space på en pressekonferanse onsdag formiddag.

I dag var både forsvarsminister Bjørn Arild Gram og fiskeriministere Bjørnar Skjæran til stede på Andøya.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Legger til rette for Nato-investeringer i hundremillionersklassen

Ifølge Gram ønsker regjeringen å investere flere hundre millioner kroner i år og neste år for legge til rette for utviklingen til romvirksomheten og annen næring.

Han sier det også er viktig å legge til rette for andre lands militære aktiviteter på Andøya.

– Dessuten gjør et sånt tydelig signal om militær tilstedeværelse på Andøya at vi og kan legge til rette for å styrke Andøya som en forsterkningsbase i en Nato-ramme, fortsetter han.

Han sier videre at de legger til rette for Nato-investeringer på Andøya i hundremillionersklassen.

Ordfører Knut Stormo på Andøya.

Andøy-ordfører Knut Stormo (Sp).

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– I sum gjør vi viktige avklaringer, store investeringer, noe fast bemanning og tilrettelegging av videre Nato-satsing.

– Hva legger du i å legge til rette for Natos virksomhet?

– Det ligger allerede i Nato-planen at Andøya har en viktig funksjon. Det er gjentatt i Natos nye planer som ble lagt fram før påske. Men et grunnlag for at Nato skal investere i infrastrukturen her, er at Norge selv har ambisjoner for flyplassen for allierte mottak og forsterkning. Det er det vi ønsker å legge til rette nå med å ha en hvis tilstedeværelse her, utvikle området og trykke på knappen for at det kan komme Nato-investeringer i årene fremover.

Ordfører Knut Andreas Nordmo (Sp) er glad for nyheten fra regjeringen.

– Dette er en gledelig nyhet å få. Vi setter pris på det samarbeidet vi har hatt og ser også framover på det samarbeidet vi skal ha videre framover. Da er det også viktig å understreket av Andøya som lokal planmyndighet sitter i forsetet.

Han er glad at regjeringen tar til ettertetting den sikkerhetspolitiske situasjonen og gjør noe med det.

Les også Jobber på spreng for å bli Europas første romhavn

ingrid hanssen står på tomta hvor andøya spaceport skal bygge en oppskytningsrampe for

La ned den viktigste arbeidsplassen

Det var til store protester at Stortinget vedtok å legge ned flystasjonen på Andøya i 2016.

Det skapte bråk. Flystasjonen, med forsvarets overvåkingsfly, var en viktig arbeidsplass i det lille samfunnet helt nord i Nordland. Ifølge kommunen selv er folketallet redusert med over 500 innbyggere siden 2016.

Noen år senere fikk Senterpartiet over 56 prosent av stemmene i Andøy, og det var store forventninger til hva slags plaster på såret den nye regjeringen skulle levere.

Blant annet hadde Senterpartiet lovet å ikke sitte i en regjering som legger ned Andøy flystasjon. Slik gikk det som kjent ikke, og protestene fulgte.

Men både Solberg-regjeringen, og senere Støre-regjeringen, har bevilget flere titalls millioner i støtte til omstillingen i kommunen.

Våren 2022 bekreftet Trygve Slagsvold Vedum at Andøya blir en permanent militær mottaksbase for allierte styrker.

Les også Andøya flystasjon blir permanent base for mottak av allierte styrker

Oversiktsbilde Andenes

Andøya vil ha arealer

Det store spørsmålet har vært: Hvor store arealer kommer Forsvaret til å frigi til annen næringsutvikling.

I flere år har Andøya ventet på å få vite om Forsvaret blir eller forlater kommunen. Forsvaret båndlegger et 12.000 mål stort areal. Deler av dette vil kommunen ha tilgang til.

Kommunen selv har store planer, og mener tapet av arbeidsplasser bør erstattes ved at kommunen og Andøy Teknologipark AS får utvikle utrangerte arealer i retning av teknologi, drone- og romfartsindustri.

Kommunen selv mener tilgang til nye arealer vil kunne by på lignende muligheter som Bodø har fått. Der skal regjeringen bruke 3,1 milliarder kroner på å flytte flyplassen om lag en kilometer.

«Frigivelse av arealer som tidligere var avsatt til forsvarsformål har et potensial til å bli et stort utviklings- og transformasjonsprosjekt i Nord-Norge», skriver kommunen i sitt forslag til områdeplan for Andøya flystasjon.

Regjeringen vil frigi 500 mål

I dag kom altså regjeringen med svaret:

«Regjeringa foreslår å bruke om lag 167 millioner kroner på Andøya for å styrke evnen til alliert mottak og for å støtte sivile aktører med relasjon til Forsvaret, som Andøya Space».

Dette innebærer blant annet å frigjøre arealer og få på plass ny inngjerding, som er en forutsetning for å utvikle nye sivile næringer på området, skriver regjeringen i en pressemelding.

Ifølge regjeringen er det snakk om cirka 500 mål, i hovedsak på det nordlige området av flystasjonen.

Regjeringen understreker at vedlikehold av all den infrastrukturen som finnes på Andøya flystasjon er kostnadskrevende.

«Siden dette er infrastruktur primært for alliert forsterkning ser vi på mulighetene for NATO-finansiering av ytterligere vedlikehold og utvikling av infrastruktur på Andøya», skriver de.

Les også Endret trusselbilde gjør at Forsvaret vil spre jagerflyene: – Positivt, men jaggu på tide

Tillitsvalgt Stein Håkon Eilertsen i Norges Offisersforbund på Andøya

– Vil bli behov for mer penger

I første om gang sier Gram at de vil frigjøre om lag 500 mål nord på området for å legge til rette for virksomheter knytter til Andøya Space.

– I tillegg vil vi sikre utviklingsmuligheter for Avinor og den sivile flyplassdriften.

Gram sier planene vil kreve betydelige investeringer og at regjeringen fremmer dette som en del av revidert nasjonalbudsjett i morgen.

– Det vil bli gitt om lag 150 millioner kroner i år, og det vil bli behov for mer penger neste år, ifølge Gram.

Gram sier at de ønsker å styrke og videreføre vedlikehold av kritisk infrastruktur på relevante lokasjoner i Luftforsvaret, som Andøya.

Han sier det er et behov for å styrke evnen til alliert mottak og forsterking i en mer alvorlig sikkerhetssituasjon.

Gram sier at Andøya har relevant infrastruktur og kan styrke even til alliert mottak ut over gjeldende langtidsplan for forsvarssektoren.

– Regjeringa er opptatt av å se etter nye og framtidsrettede løsninger som utnytter de fortrinnene Andøya har, som vil svare på framtidige militære behov, sier forsvarsministeren.

Fiskeriminister Bjørnar Skjæran sier at de nå vil samarbeide med kommunen om å lage en områdeplan for den videre utviklingen slik at de sikrer både den militære og de sivile behovene.

– Jeg vil understreke at det er spennende muligheter i det sivil-militære samarbeidet, i blant annet romvirksomheten.