Ordfører om skredulykka: – Vi har ingen å miste

Både Sørfold og Fauske kommune er i sjokk og sorg etter dødsulykken hvor to menn omkom i et snøskred ved Durmålstinden i Sørfold. – Det viktigste framover blir å ta vare på de pårørende, sier ordfører.

Lars Kristian Evjenth

– Vi har ingen å miste. Det ligger hele tiden i bakhodet at dette er mennesker som har familie, og det viktigste framover blir å ta vare på de pårørende, sier Sørfold-ordfører Lars Kristian Evjenth.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Ordfører Lars Kristian Evjenth satt i formannskapsmøte da han i 13-tida tirsdag ble varslet om at det hadde gått et snøskred over en anleggsvei ved Durmålstinden øst for Straumvatnet.

To personer som kjørte anleggsmaskiner og drev snørydding var savnet.

Formannskapsmøtet ble raskt avbrutt og Sørfold kommune satte krisestab med fem personer. Redningspersonell fra brannvesen, politi og frivillige ble fraktet inn til stedet og fikk raskt lokalisert hvor gravemaskinen og hjullasteren var begravet i snøen, om lag 15 meter fra veien.

Med få minutters mellomrom ble de to mennene gravd ut og bekreftet omkommet.

– Vår jobb ble da å ivareta de pårørende etter den tragiske hendelsen, sier ordføreren.

Tenker på de pårørende

To menn funnet omkommet i snøskred i Sørfold
Foto: 330 Skvadron, Luftforsvaret
De to personene kjørte anleggsmaskiner på en vei i området da det gikk et 200 meter bredt snøskred ved Durmålstinden øst for Straumvatnet i 12-tiden tirsdag.

Han sier at skredulykken oppleves veldig nært i en kommune med om lag 2000 innbyggere. En av de omkomne er hjemmehørende i Sørfold.

– Vi har ingen å miste. Det ligger hele tiden i bakhodet at dette er mennesker som har familie, og det viktigste framover blir å ta vare på de pårørende.

Politiet har advart mot å kjøre bil inn til skredet på grunn av hengende snømasser i området.

Ordføreren har fått med seg at det på ny varsles om stor snøskredfare i Nordland. Torsdag ventes mye nedbør i Nordland og snøskredfaren øker til faregrad 4-stor. Naturlig utløste skred kan ventes, varsler NVE på varsom.no.

– Fjellene våre er skumle. Jeg oppfordrer alle til å følge med på varslingstjenester og å utvise forsiktighet.

Ordfører Jørn Stene i Fauske (felleslista)

Fauske-ordfører Jørn Stene.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

De to mennene kjørte anleggsmaskiner og ryddet snø på en anleggsvei ved Durmålstinden øst for Straumvatnet da et vel 200 meter bredt snøskred gikk i 12-tiden. tirsdag.

Fauske-ordfører Jørn Stene forteller at en av de omkomne er hjemmhørende i Fauske kommune, og var på jobb i nabokommunen da skredet gikk.

– Tankene våre går til alle de etterlatte, sier ordfører Jørn Stene til NRK.

To menn funnet omkommet i snøskred i Sørfold

Politiet har advart mot å kjøre bil inn til skredet på grunn av hengende snømasser i området.

Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

Han forteller at kommunen gjør det de kan for de nærmeste som står igjen.

– Vi står til rådighet og er tilstede. Fauske er ikke større enn at alle kjenner hverandre alle som er her.

I februar omkom omkom to skoleelever bosatt i Fauske kommune i ei trafikkulykke hvor personbilen deres kolliderte med en møtende lastebil i Saksenviktunnelen.

– Nå har Fauske opplevd flere tragiske hendelser den siste tiden. Samfunnet vårt er preget av dette. Vi føler med de som sitter igjen og de skal vite at vi tenker på de, vi har omsorg for de, og er det noe vi kan gjøre så stiller vi oss til rådighet, sier Stene.

To menn funnet omkommet i snøskred i Sørfold

Skredet gikk ved Durmålstinden øst for Straumvatnet i 12-tiden tirsdag.

Foto: 330 Skvadron, Luftforsvaret