Hopp til innhold

Kan ha tapt flere titalls millioner på strømtabbe: – Det er krise for kommunen

Først forsvant inntektene i lave strømpriser. Så tabbet nordlandskommunens strømselskap seg ut. Det kan ha kostet flere titalls millioner kroner.

Svartisen, Engenbreen og Brestua i Meløy.

Meløy kommune er en kraftkommunene som har tapt store inntekter fra salg av konsesjonskraft.

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

I mange år har Meløy kommune tjent gode penger på strøm gjennom deres eget strømselskap Meløy Energi.

Gjennom våren og sommeren var imidlertid prisene på strøm i Nord-Norge så lave at kommunen knapt tjente penger.

Direktøren i kommunen nevnte at de fryktet Robek-lista.

Så eksploderte prisene i Sør-Norge og Meløy Energi glemte å fjerne fastprisavtaler til kunder i sør.

Over natta fikk de 800 kunder som tegnet en svært gunstig avtale på 126 øre per kilowattime.

Meløy Energi kjøper altså dyr strøm i sør – og selger det langt billigere til sørlendinger med en gullkantet avtale.

En skikkelig strømtabbe – som gjorde vondt langt verre.

– Dette er arvesølvet til kommunen som er bygd opp gjennom generasjoner. Det som nå har skjedd betyr at det selvsagt blir utfordrende for driften av kommunen, sier ordfører Sigurd Stormo.

Les også 80 prosent av Norges strømeksport kommer fra nord: – Ikke kraften i sør som eksporteres

Helgeland Kraft

Krise

Uker og måneder har gått.

Fortsatt vet ikke kommunen hvor stort tapet blir. Tidligere var det snakk om 10 millioner kroner.

Nå kan det være snakk om mye mer.

– Vi vet at det blir et tap, men ikke hvor stort tapet kan bli. Men det er en krise. Dette er egenkapital og midler som skulle vært brukt til å investere i ny, fornybar energi.

Det får en betydning når budsjettet, som allerede er stramt, skal legges, sier Stormo.

Ordfører i Meløy, Sigurd Stormo.

Ordfører i Meløy, Sigurd Stormo, sier et allerede stramt budsjett blir strammere.

Foto: Kulingen

De lave strømprisene i nord førte til at kommunen i fjor fikk 20 millioner kroner mindre i inntekter fra salg av konsesjonskraft.

– Vi har hatt veldig lav strømpris, som har vært bra for vår industri. Men selskapet vårt har blitt påført store tap, fortsetter ordføreren.

I tillegg har kommunen over flere år fått utbetalt rundt 5 millioner kroner i utbytte av overskudd fra kraftselskapet.

Det kan de se langt etter i år.

Les også Martin sparer tusenvis av kroner på tabbe fra strømselskap

Martin Bratgjerd

Uten en god løsning blir det store konsekvenser

Styreleder i Meløy Energi, Rolf-Inge Sleipnes, bekrefter på lang vei at det trolig ikke blir ekstra utbetaling til eierne i år.

– Meløy Energi har alltid betalt ut utbytte til eier. Men det forutsetter at det er et overskudd å betale utbytte av. Det er ingenting som tilsier at det skal bli et utbytte i 2022.

Det er en opplevelse daglig leder Børge Selstad i Meløy Energi deler.

– Det er ingen tvil om at det er gjort flere feil.

Vi har solgt fastprisavtaler uten sikring. Det betyr i praksis at vi kjøper strømmen i spotprismarkedet og selger videre til kunden med tap. Den andre feilen var at vi ikke klarte å stoppe salget raskt nok.

Børge Erlend Skaret Selstad

Børge Selstad i Meløy Energi dagens strømpriser i stor grad påvirker hvor mye selskapet taper.

Foto: Meløy Nett

Tapene i en normalsituasjon ville vært begrenset til 10 millioner.

Men ettersom dagens strømpriser er langt fra normal, betyr det at tapene er betydelig større, sier Selstad.

– Hvor stort tap snakker vi om?

– Jeg kan ikke gå inn på eksakt størrelse, men det er betydelig. Hvis vi ikke finner en god løsning vil det får store konsekvenser for selskapet.

Les også Strømprisen har økt med over 2000 prosent: – Vi har vært bedøvet

Strømprisen i Sør-Norge blir mer påvirket av prisene i Tyskland og England, fordi det er lettere å overføre strøm fra disse landene enn fra Nord-Norge.

Tapet kan være fire ganger så stort

Tor Reier Lilleholt er strømanalytiker i Volue Insight. Han mener det er uvanlig at Meløy Energi ikke sikret seg strømmen de i vår solgte til kunder sørpå.

– Det er vanlig når man selger fastprisavtaler at man sikrer seg det volumet man selger i markedet. Da har man garantert en gevinst eller et tap, sier han.

Reier Lilleholt har regnet på hvor mye Meløy Energi kan ha tapt på å ikke sikre seg strømmen de har solgt.

Tor Reier Lilleholt, analysesjef i Volue Insight. i mørk blå skjorte ute.

Tor Reier Lilleholt i Volue Insight.

Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

Dersom selskapet hadde kjøpt all strømmen 1. april kunne selskapet kjøpt strøm i ett år frem i tid for 165 øre kilowattimen.

Det ville gitt et tap på 10 millioner kroner.

Men dersom man ikke hadde foretatt seg noe, og måtte kjøpe strømmen mot slutten av september, ville prisen for selskapet vært på 375 øre per kilowattime.

Da ville tapet vært på rundt 44 millioner kroner.