Hopp til innhold

80 prosent av Norges strømeksport kommer fra nord: – Ikke kraften i sør som eksporteres

Prisrekorder fører til at Sør-Norge roper på mer strøm fra nord. Statistikk fra NVE viser at Midt- og Nord-Norge står for 80 prosent av eksporten fra Norge i år.

Det har vært mye snakk om overføringskabler mellom nord og sør.

Prisrekord etter prisrekord i sør har ført til at mange har spurt om det burde vært sendt mer strøm fra nord.

Men er det slik at strømmen faktisk står bom fast i nord?

– I år har man i Sør-Norge importert mer fra Nord-Norge enn det vi har eksportert til Tyskland, England og Nederland til sammen.

Det sier strømanalytiker Tor Reier Lilleholt i Value Insight.

Les også Strømprisen har økt med over 2000 prosent: – Vi har vært bedøvet

Strømprisen i Sør-Norge blir mer påvirket av prisene i Tyskland og England, fordi det er lettere å overføre strøm fra disse landene enn fra Nord-Norge.

Nord står for 80 prosent av eksporten

Først; hvor mye strøm har Norge produsert i år?

NVEs rapporter oppsummerer ukentlig hvordan kraftproduksjonen og forbruket utvikler seg over tid.

Så langt i år har Norge produsert 97 TWh.

Av dette har vi eksportert 9,3 TWh til utlandet.

Men bare 1,7 av dette kommer fra de tre sørlige kraftregionene.

Midt- og Nord-Norge står for nesten 80 prosent av eksporten i 2022.

– Det har helt klart gått mer strøm fra Midt- og Nord-Norge til sørlige deler av landet og til Sverige over tid, sier kommunikasjonssjef i Statnett, Christer Gilje.

Reier Lilleholt understreker at det meste av strømoverskuddet kommer fra nord.

– Slår man sammen det som Nord-Norge har eksportert direkte sørover, og det som sendes via Sverige og inn gjennom Oslofjord-kabelen, så er det mer enn det vi har eksportert til Europa hittil i år.

– Det er i nord at energien kommer fra.

Les også Desperate nordlendinger på fastprisjakt – mulighetene stengt over natta

Strømkabel Nordland

Nordlendinger vil ikke sende mer strøm sørover

Et øyeblikksbilde fra Statsnetts oversikt over kraftflyten gir et innblikk i hvordan strømmen forflytter seg.

Nordisk kraftflyt

Tirsdag klokken 08:13 gikk det 1034 MW fra NO4 til NO3. På samme tid gikk det omtrent det samme ut av NO2 til Danmark og Nederland.

Foto: Skjermdump / Statnett.no

Gjennom store deler av 2022 har denne oversikten vist det samme bildet; mye strøm flyter fra nord til sør.

– I Nord- og Midt Norge har man hatt nok kraft nok til å eksportere, forklarer Gilje i Statnett.

Men burde det vært sendt mer strøm?

En fersk undersøkelse viser at nordlendingene i liten grad ønsker å dele mer på strømmen:

Undersøkelsen er gjennomført av InFact på vegne av NRK og Amedia.

Sigbjørn Seland, sjefanalytiker i StormGeo, forklarer hvor mye strøm som allerede går sørover.

– Mellom Nord-Norge og Midt-Norge er det en kapasitet på 1200 MW.

Til sammenligning er overføringskapasiteten fra Nord-Norge til Nord-Sverige på 950 MW.

– Men av ulike årsaker er det ikke alltid at markedet får tilgang til hele kapasiteten.

Hva er din holdning til bygging av overføringskabler for strøm mellom nord og sør?

Kraften i sør brukes ikke til eksport

Med andre ord går det allerede mye strøm mellom regionene i nord og sør i Norge.

Men blir strømmen brukt i sør, eller går den videre?

Strømanalytiker Tor Reier Lilleholt forklarer at vi selv med de nye kablene til England og Tyskland har eksportert mye mindre strøm enn i fjor.

Tor Reier Lilleholt, analysesjef i Volue Insight. i mørk blå skjorte ute.

Tor Reier Lilleholt i Value Insight sier det er eksportert mindre strøm så langt i år sammenlignet med i fjor.

Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

Og det overskuddet som har gått ut av Norge er hovedsakelig ikke produsert i sør.

– Folk ser bare på disse kablene til Europa, at de pøser ut eksport. Men et mer nyansert bilde er at dette er kraft som vi får i Nord-Norge og Sverige som da eksporteres ut, sier han og legger til:

– Det er ikke kraften i Sør-Norge som brukes til eksport.

Strømmen vil nemlig alltid bevege seg fra områder med lav pris til områder med høy pris.

– Det er sånn det skal være, at man prøver å finne veier fra områder med veldig lav priser til områder nedover i Europa.

Les også Mener strømselskaper med superprofitt må ta regninga for strømstøtten

Zakariasdammen er en demning som demmer opp Zakariasvatnet i Tafjord Møre og Romsdal. Overløp juli 2022

Dårlig idé med mer overføring

Stortingsrepresentant og medlem av energi- og miljøkomiteen Bård Ludvig Thorheim (H) mener en rask utbygging av kapasiteten mellom nord og sør bør vente.

– Jeg mener det er en dårlig idé på kort sikt. Da ville prisene holdt seg i Sør-Norge men gått opp i Nord-Norge.

Han legger til:

Det er ingen tjent med.

Stortingsrepresentant Bård Ludvig Thorheim ved havna i Bodø. Han mener myndighetene må informere folk om hvilke trusler de vet om i Nord-Norge og hvordan de skal håndtere disse.

STOPP EN HALV: Bård Ludvig Thorheim mener vi bør vente med å bygge ut mer kapasitet for overføring fra nord til sør.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Men dersom tidshorisonten for utbyggingen er på ti år, er Thorheim mer positiv.

– Det er rasjonelt å bygge ut et strømnett på sikt. Når vi kommer til 2030 vil vi ha enorme mengder havvind i Sør-Norge. Da vil det komme store mengder rimelig kraft inn i strømnettet, som gir et overskudd.

Det kan igjen bli veldig viktig for industrien i nord.

Samtidig sier han at nord vil ha et overskudd av vannkraft som vi kan sende sørover. Da vil vi få en utveksling av strøm som både nord og sør har nytte av.

Løsningen på den pågående energikrisen i sør, mener Thorheim er å bygge ut for mer produksjon i sør.

– Nord-Norge viser at du kan beholde lave priser samtidig som man har en kraftutveksling. Derfor løses strømpriskrisen i sør best med å bygge ut mye mer kraftproduksjon i sør.