Ombygging og flere låste dører ga færre selvmord

Nordlandssykehuset mener tiltak for å forebygge selvmord har virket. – Det er gjort flere fysiske tiltak som ombygging av bad, rom, låsing av dører, sier avdelingsleder.

Nordlandssykehuset, avd psykiatri

For et par år siden var tallet på selvmord i psykiatrien i Nordland tosifret. Så langt i år har det vært bare ett selvmord inne på avdelingene, mens fire pasienter som var under oppfølging i hjemkommunen tok livet sitt.

Foto: Tor Erik Bakke

For et par år siden var tallet på selvmord i psykiatrien i Nordland tosifret. Så langt i år har det vært bare ett selvmord inne på avdelingene, mens fire pasienter som var under oppfølging i hjemkommunen tok livet sitt.

– Det har vært en økende tendens med økt antall selvmord i psykiatriske døgnavdelinger de senere år. Når vi da har ett, er det ett for mye, men dog et lavt tall, sier avdelingsleder i akuttpsykiatrien, Arild Pettersen.

Hvert år er det om lag 1000 innleggelser ved de tre akuttpsykiatriske avdelingene på Nordlandssykehuset. Mer enn halvparten av dem som legges inn har selvmordstanker.

Ifølge VG har det vært 841 selvmord i psykisk helsevern her i landet de siste ti årene.

Åtte selvmord i 2012

Hagen-luftegården ved sikkerhetsenheten. Nordlandssykehuset

Luftegården ved sikkerhetsavdelinga i Bodø.

Foto: Tor Erik Bakke

I 2012 viste tallene fra Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset at åtte psykiatriske pasienter tok livet sitt. Noen av dem gjorde det like etter at de ble utskrevet fra institusjon, andre inne på ei psykiatrisk avdeling.

I hele 2011 var det 13 mennesker under psykiatrisk behandling som valgte å avslutte livet sitt.

– Det er en tragedie når det skjer. Enkelte greier vi ikke å fange opp fordi de ikke forteller til noen om planene de har, sa klinikksjef ved Nordlandssykehuset, Stian Molvik til NRK en gangen.

Bygger om og låser mer

Nordlandssykehuset satte ned et kvalitetsutvalg til å finne ut om noe kunne vært gjort for å forhindre tragediene. Hvert eneste selvmord ble gjennomgått.

Sykehuset har nå satt i verk mange tiltak for å forhindre at psykiatriske pasienter tar ett eget liv. Ved innleggelse blir faren for selvmord kartlagt og ved utskriving får pasienten nærmest med seg en legetime i handa.

Inne på avdelingene er det gjennomført mange sikkerhetstiltak.

– Det er gjort flere fysiske tiltak som ombygging av bad, rom, låsing av dører. Vi antar at forebyggende tiltak som er iverksatt for å forhindre selvmord har hatt effekt, sier Arild Pettersen.

– Lene Marlin-effekten

Det finnes ingen sikre tall for selvmord i psykiatrien, men siden 2010 skal 450 psykiatriske pasienter ha tatt livet sitt.

Leder Dagfinn Bjørgen i Mental Helse er glad for Nordlandstallene for i år ser bedre ut.

– Det er veldig gledelig når man ser at en trend går nedover. Jeg tror at det å ha medieoppslag med Lene Marlin hvor man viser at det går an å få hjelp, er et viktig budskap, sier Bjørgen til NRK.

Han håper at nordlandstallene kan bidra positivt, og sier han vil følge nøye med på utviklinga.