Vil bøtelegge kommuner med psykiatribrudd

Psykiatriske pasienter blir boende på insitusjon lenge etter at de er ferdigbehandlet. – Vi har folk som har ventet i 20 år på institusjon, sier avdelingsoverlege.

Nordland psykiatriske sykehus

PRIORTERES NED: Det er allerede innført døgnmulkt for kommuner som ikke tar imot andre pasienter som har fått behandling for fysiske sykdommer og skader. Det gjør at psykiatriske pasienter blir nedprioritert, mener ledelsen ved Nordlandssykehuset, avdeling psykiatri.

Foto: Kari Skeie / NRK

Det er allerede innført døgnbøter for kommuner som ikke tar imot andre pasienter som har fått behandling for fysiske sykdommer og skader.

Avdelingsleder Arild Pettersen for akuttpsykiatrien ved Nordlandssykehuset mener det gjør at psykiatriske pasienter blir nedprioritert.

– Det er sterkt uønskelig. De blir gående på en akuttpsykiatrisk avdeling over måneder i påvente av å finne en løsning kommunalt, slik at de kan skrives ut. Det er ikke så mange pasienter, men totalt er det for mange, sier Pettersen.

Avdelingsoverlege Knut Kjerpeseth, Nordlandssykehuset

Avdelingsoverlege Knut Kjerpeseth, Nordlandssykehuset.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Han er overlege og har ansvaret for akuttpsykiatrien i Nordland. Nå slår han alarm på vegne av de psykiatriske pasientene som må bli boende på institusjon fordi kommunen ikke greier på stille opp med et tilbud for dem.

Vanskelige forhandlinger

Beregninger viser at omlag sju prosent av dem som til enhver tid er innlagt på psykiatriske sykehus er ferdigbehandlet.

– Det er særlig ressurskrevende pasienter som trenger mer eller mindre oppfølging på ubestemt tid.

Halve livet i institusjon

Ved Nordlandssykehuset forhandler de for tiden med minst to enkeltkommuner for at de skal ta hjem sine ressurskrevende pasienter.

Også overlege Knut Kjerpeseth mener kommunene nå heller tar imot pasienter med fysisk sykdom eller skade, i stedet for hans pasienter

– Vi har saker som har drøyd utrolig langt ut i tid.

– Hvor lang tid?

– Vi kan kanskje snakke om 20 år. Det kan være et halvt liv for noen. Det er i alle fall veldig lang tid i institusjon. De lider ingen overlast hos oss, men de burde vært i hjemkommunen.

På sikt blir institusjonslivet et handicap for denne pasientgruppen.

Må presse kommunene

– Disse pasientene frarøves et liv utenfor institusjon. De har vært vant til å leve i institusjon, og vil kanskje måtte kreve større ressurser enn de ville gjort dersom de kommer tidligere ut. Det betyr at de også må ha en institusjonsplass når de kommer ut.

Sykehuset må stadig presse kommunene til å ta de tyngste pasientene.

– Hvis ikke vi står på, vil de bli værende hos oss.

Kjerpeseth sier det kan være lønnsomt for kommunene å ta hjem pasientene sine.

– Jeg tror mange kommuner ikke tenker på at det er når egenandelen på dyre pasienter overskrider en million kroner, får de 80 prosent refundert fra staten. For noen kommuner har det vist seg lønnsomt. Vel og merke dersom de har fagfolk som kan gjøre denne jobben, sier Kjerpeseth.

Ris bak speilet

Kjersti Toppe

Nestleder Kjersti Toppe (Sp) i helse og omsorgskomiteen tar til orde for å innføre ris bak speilet også for pasienter fra psykiatrien.

Foto: Vågenes, Hallgeir / VG

På Stortinget har nestleder Kjersti Toppe (Sp) i helse og omsorgskomiteen tatt til orde for å innføre ris bak speilet også for pasienter fra psykiatrien.

– Jeg mener vi bør vurdere det. Hvis ikke kan det føre til feilprioriteringer i kommunene. Samtidig er jeg redd for å innføre det nå. Senterpartiet har foreslått en opptrappingsplan for psykisk helsearbeid i kommunen og når den er gjennomført mener jeg vi kan vurdere lignende betalingsordninger for andre pasienter.