NRK Meny
Normal

Har opplevd 500 tilfeller av trusler og vold

Siden oppstarten for fem år siden har det vært 500 tilfeller av trusler og vold mot ansatte ved sikkerhetsavdelinga i Nordlandssykehuset.

Hagen-luftegården ved sikkerhetsenheten. Nordlandssykehuset

Her er luftegården ved sikkerhetsenheten på Nordlandssykehuset.

Foto: Tor Erik Bakke

Til enhver tid er 15 alvorlig syke pasienter, de fleste av dem voldelige, innlagt på sikkerhetsenheten i Bodø.

Så langt i år er det skrevet ut 90 skademeldinger på avdelinga, og det meste er trusler, sier enhetsleder Marte Bjørgum.

– Det er primært trusler om vold. Det dreier seg om alt fra trusler om slag eller skader til drapstrusler. I tillegg har vi episoder hvor pasienten går til det skritt å utagere mot personalet, sier Bjørgum.

Marthe Bjørgum utafor sikerhetsenheten

VURDERER RISIKO: – Alle våre pasienter får utført en voldsrisikovurdering. Den avdekker det med forvarsler, sier enhetsleder Marthe Bjørgum.

Foto: Barbro Andersen / NRK

Siden oppstarten for fem år siden har det vært 500 tilfeller av trusler og vold mot ansatte ved sikkerhetsavdelinga i Nordlandssykehuset. Antallet episoder har vært stabilt disse årene.

Låste dører

På sikkerhetsavdelinga i Bodø holdes alle dører låste. Her får noen av de sykeste og farligste pasientene i psykiatrien behandling, også de som er dømt til tvungent psykisk helsevern.

Det finnes tre regionale sikkerhetsavdelinger i Norge, i Oslo, Bergen og Trondheim. Også i Bodø er sikkerhetsnivået svært høyt, og de 70 ansatte som jobber her er trent både i å takle vold og vurdere hvor farlig en pasient kan være.

– Alle våre pasienter får utført en voldsrisikovurdering, sier Bjørgum.

Men til tross for risikovurdering og strenge regler. Så langt i år har det blitt skrevet ut 90 skademeldinger på sikkerhetsavdelinga.

– Må regne med vold

Knut Kjerpeseth

Det har vært 500 tilfeller av trusler og vold ved sikkerhetsavdelinga siden oppstarten for fem år siden. – De ansatte er forberedt på utagering fra pasientene, sier avdelingsoverlege Knut Kjerpeseth. Her sammen med enhetsleder Marthe Bjørgum.

Foto: Barbro Andersen / NRK

De ansatte som jobber her må regne med å bli utsatt for vold og trusler, sier avdelingsoverlege Knut Kjerpeseth.

– Når du jobber i en sikkerhetsenhet, er nok de aller fleste klar over at her kan det skje utagering og trusler. Det er folk mentalt forberedt på, selv om det kan komme overraskende på noen, sier Kjerpeseth.

Han har selv vært utsatt for trusler.

– Jeg er kanskje ikke den flinkeste til å melde fra heller, men det er en del av hverdagen når du jobber her. Men direkte drapstrusler er kjedelige å få, særlig når de er lagt utenfor arbeidssituasjonen. Jeg har ikke vært redd, men man vet jo aldri.

– En tragedie

Nylig drepte en 15-årig jente en ansatt i en privat barnevernsinstitusjon. Kjerpeseth avviser at noe lignende kunne skjedd på hans avdeling.

– Det er en stor tragedie. Det å være så få ansatte i en så kritisk situasjon, må være vanskelig å takle. Noe slik kunne ikke skjedd på vår avdeling. Vi har rutiner, oversikt og et såpass stort personale som gjør at vi er tilstrekkelig mange til å kunne takle slike situasjoner.

Nordlandssykehuset, avd psykiatri

Siden oppstarten for fem år siden har det vært 500 tilfeller av trusler og vold mot ansatte ved sikkerhetsavdelinga i Nordlandssykehuset.

Foto: Tor Erik Bakke