Håpet svinner for traumetilbud i Bodø

Helsedepartementet vil ikke behandle klagen på nedleggelsen av traumetilbudet ved Nordlandssykehuset i Bodø. Nå er avdelingen allerede lagt ned.

Gråt da Helse Nord la ned traumeavdeling

Flere hadde møtt frem for å protestere da Helse Nord la ned avdelingen. Helse- og omsorgsdepartementet sier de ikke vil gjøre om på avgjørelsen.

For en drøy måned siden vedtok styret i Helse Nord å legge ned det spesialiserte behandlingstilbudet i Bodø for såkalte traumepasienter. Det skjedde til tross for en storm av protester fra både brukere og politikere.

Mental Helse Nordland klaget til Helse- og omsorgsdepartementet der de påpekte feil og mangler i beslutningsprosessen som førte til vedtaket. Men til NRK skriver departementet nå at de ikke vil behandle klagen.

– Departementet er ikke klageinstans på vedtak som gjøres i regionale helseforetak. Det finnes ingen klagemuligheter, men statsråden har mulighet å gripe inn i saker av vesentlig betydning, jf. helseforetaksloven § 30, skriver Per Aubrey B. Tenden i Kommunikasjonsenheten.

Forventer svar

Leif Strømdal i Mental Helse Nordland er både skuffet og bekymret for pasientene som mister tilbudet ved Nordlandssykehuset.

– Jeg konstaterer at det er slik, men jeg forventer samtidig at vi får svar på vår henvendelse. Vi vil nå gjennom Mental Helse sentralt jobbe direkte inn mot statsråd Bent Høie.

– Vi mener det har skjedd så mange feil og mangler i prosessen med nedleggelsen av traume-enheten at vi må kjempe videre. Det står klart i oppdragsdokumentet til helseforetakene at man ikke skal legge ned et tilbud, uten å ha et minst like godt tilbud på plass. Det mener vi man ikke har i dag, sier Strømdal.

(artikkelen fortsetter under)

Styremøte i Helse Nord

To ganger har Helse Nord utsatt saken om en eventuell nedleggelse av traumeenheten i Bodø.

Foto: Torbjørn Brovold / NRK

Traume-enheten allerede lagt ned

Mens Mental Helse kjemper videre, er traumeenheten ved Nordlandssykehuset allerede lagt ned. Det skjedde kun uker etter at styret i Helse Nord vedtok at avdelingen kunne legges ned. Dette bekreftes av Helse Nord.

Leif Strømdal mener gruppen med de alvorligeste traumelidelse nå får et uforsvarlig tilbud ved de distriktspsykiatriske sentrene, såkalte DPS-er.

– Denne pasientgruppen trenger et langvarig og individuelt behandlingstilbud. Det får man ikke ved DPS-er som behandler mange ulike pasientgrupper, hevder han.

– Vi mener hele denne prosessen vitner om et hastearbeid som er uforsvarlig.

Helse Nord forsikrer

Aina Olsen; Rådgiver psykisk helse og rus i Helse Nord

– Vi har forsikret oss om at pasientene får et forsvarlig tilbud, sier seksjonsleder Aina Olsen i Helse Nord.

I Helse Nord er man derimot trygg på at denne gruppen pasienter får et forsvarlig tilbud ved regionens 14 ulike distriktspsykiatriske sentre.

– Vi har forsikret oss om at pasientene får et forsvarlig tilbud. Det er vi trygg på ivaretas av sykehusene som har ansvaret for de ulike pasientene. Samtidig er vi i gang med et kompetanseprogram for de ansatte på DPS-ene, sier seksjonsleder Aina Olsen i Helse Nord til NRK.no.

– Men kan du garantere at pasientene med de alvorligste traumelidelsene får et like godt tilbud i dag?

– Alle som har en traumelidelse får tilbud ved DPS-ene. Jeg kan ikke garantere akkurat hvilke type behandling som gis, men at det er en trygg og god behandling er jeg sikker på.

Risikerer rettsak

Helse Nord risikerer også å bli stevnet for retten nå som traumeenheten er lagt ned.

– Hvis styret vedtar å legge ned enheten vil vi stevne Helse Nord for retten. Vi er allerede i kontakt med en advokat som har spesialisert seg på pasientrettigheter og som står klar til å hjelpe oss hvis saken for et slikt utfall, skrev Monika Sørensen i en epost til NRK nylig.

Hun har tidligere vært innlagt ved enheten og er leder for aksjonsgruppa «Styrk psykiatrien - ikke legg ned», som jobber for å bevare traumeenheten. Sørensen sier at de er kampklare og villige til kjempe til siste slutt.

– Vi blir da å kreve erstatning for mangelfull helsehjelp og brudd på menneskerettighetene, sier hun.

Et hundretalls personer demonstrerte onsdag i Bodø for å beholde det spesialiserte tilbudet til traumepasienter.