Oljeindustrien ligger lavt

Oljeindustrien har vært på defensiven etter Mexico-katastrofen. Og nå vil flere ha varig vern av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Ørjan Robertsen

I MOTVIND: Lederen i LoVe Petro, Ørjan Robertsen, ser at skepsisen blant folk øker.

Foto: Stein Inge Pedersen / NRK

Gry Falch Olsen, rådgiver

Gry Falch-Olsen, nestleder i Folkeaksjonen for et oljefritt Lofoten og Vesterålen.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Både motstanderne og tilhengerne av oljeleiting mener at oljeindustrien har vært lite på banen den siste tida:

– Oljeindustrien har holdt en lavere profil de siste månedene. Vi derimot har satt saka vår å kartet, og har nå 18 lokallag og 4000 medlemmer. Vi har skapt et folkelig engasjement, sier nestleder i Folkeaksjonen for et oljefritt Lofoten og Vesterålen, Gry Falch-Olsen.

Motstanden øker

Stadig flere i Nord-Norge ønsker et varig vern av havområdene utenfor Nordland og Troms. I fjor lå tallet på 14,6 prosent, men i oppfølgingsundersøkelsen i år er det 23,6 prosent som sier at de vil verne havområdene.

Det er i en ny undersøkelse Infact har gjort for NRK at motstanden mot olje og gassleting utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja øker i nord.

Aktiv nei-bevegelse

– Målinga taler jo sitt tydelige språk. Det er mange flre som er skeptiske. Det har vært et massivt press fra nei-bevegelsen . I juni og juli bodde miljøbevegelsen nærmest i Lofoten med Navarsete og Kristin Halvorsen i spissen, sier Ørjan Robertsen, direktør i LoVe Petro.

Også Robertsen mener oljeindustrien har ligget lavt den siste tida:

– Det har vært en viss passivitet, og det er nettopp fordi man har ønsket å samle mer kunnskap om det som har skjedd i Mexicogulfen, sier Ørjan Robertsen.

Store forskjeller

Og han mener opinionen kan snu når det etterhvert kommer fram mer balansert informasjon:

– Det er store forskjeller mellom Mexicogulfen og våre havområder, det går blant annet på trykk, temperatur og havdybde. Når vi får fram forskjellene tror jeg vi vil skape trygghet. Og flertallet på mer enn 60 % er jo for oljeleiting allerede i dag, sier Ørjan Robertsen.