Fikk ja fra direktoratet og investerte 40 millioner – så kom avslaget

Planen var å fjerne oppdrettsnæringens største problemer med ny teknologi. Så fikk de plutselig avslag på søknaden de først hadde fått ja på. – Vi fikk hakeslepp, sier styreleder.

Betongmerde, OceanTECH

Slik var den originale søknaden illustrert. Her er merdene separat, med én betongmerde.

Foto: Illustrasjonsfoto: OceanTECH

Senest i sommer fikk firmaet OceanTECH høre fra Fiskeridirektoratet at konseptet deres for en ny type merde var innenfor søknadskriteriene.

Det sier styreleder i Wenberg Fiskeoppdrett, Geir Wenberg.

På tirsdag kom sjokkbeskjeden. De får ikke utviklingstillatelse. iLaks omtalte saken først.

Konseptet som OceanTECH skulle utvikle er delvis lukkede betongmerder med et volum på 18.000 kubikk.

– Vi er helt uforstående til hvordan det går an at de mener vi har endret konseptet, sier Wenberg til NRK.

Har brukt nesten 40 millioner

Etter den originale tillatelsen i januar har OceanTECH fortsatt å utvikle konseptet.

– Det har gått over to år fra vi leverte inn søknaden til vi nå fikk svar, sier Wenberg. Vi har ikke sittet på baken og hvilt oss. Vi har tatt sjansen på å starte utviklingen, og har bygd to pilotanlegg.

OceanTECH delvis lukket merder

Denne illustrasjonen fra 2018 viser innsiden av betongmerdene.

Foto: Illustrasjonsfoto: OceanTECH

Og det kan hende de har utviklet for mye.

I vedtaksbrevet skriver nemlig Fiskeridirektoratet at endringene har vært så store at det vil kreve en ny søknad:

«Endringene som er foretatt innebærer etter Fiskeridirektoratets vurdering at betongmerden har gått fra å være et veldokumentert produkt til å være et mindre dokumentert konsept der det ikke lenger er grunnlag for å vurdere om denne vil fungere etter hensikten, skriver direktoratet.»

Direktoratet trekker blant annet fram at OceanTECH har gått fra flere individuelt fortøyde merder, til seks merder som fortøyes sammen i en prosessflåte.

Det er også flere merder på 18.000 kubikk enn først anslått.

Ville det vært bedre å sitte i ro i båten fram til nå?

– Det ser nesten sånn ut, sier Wenberg. Vi har brukt nesten 40 millioner på å komme i gang med utviklingen i stedet for å sitte i ro i båten å vente.

Ny type oppdrettsanlegg

Her ser vi hvordan konseptet har endret seg.

Illustrasjon: Wenberg Fiskeoppdrett AS

Fiskeridirektoratet mener at forbedringene ikke er gode nok, sammenlignet med dagens teknologi.

– Disse forbedringene er ikke «vesentlige» og derfor oppfyller ikke Wenberg sitt opprinnelige OceanTECH-konsept vilkåret om «betydelig innovasjon, står det i vedtaksbrevet.

– Ville fjernet de største problemene

Wenberg har stor tro på teknologien, og mener den vil skape vekst i næringen.

Geir Wenberg i Salten Aqua

Styreleder i Wenberg Fiskeoppdrett AS, Geir Wenberg.

Foto: Martin Steinholt / NRK

– Det er et konsept som kommer til å løse de største utfordringene næringen har i dag, nemlig lus, sykdommer, alger og så videre. Det vil gjøre at vi kan skape vekst. Det har ikke vært vekst i denne næringen de siste fire-fem årene.

Han forteller at de ble sjokkert da avslaget kom på tirsdag.

– Vi fikk rett og slett hakeslepp. Vi var senest i Bergen i slutten av august og hadde et veldig positivt møte med direktoratet. Da var det ingen signaler på at vi ikke lengre var innenfor ordningen.

Wenberg sier de ikke er ferdige med saken.

– Nå skal vi fordøye skuffelsen. Når det er gjort så bretter vi opp ermene og anker til departementet. Vi skal gjøre dette på en ordentlig måte, men man blir litt provosert.

Fiskeridirektoratet skriver følgende i en e-post til iLaks.no.

«Fiskeridirektoratet viser til vedtaket og vurderingene som er foretatt der. Direktoratet begrunner ikke vedtakene ut over dette. Saken vil bli behandlet etter forvaltningsloven på alminnelig måte, hvor parten har klagerett innen tre uker, som opplyst i avslaget. Alle vedtakene som gjelder utviklingstillatelser ligger på våre nettsider, åpen for alle som vil lese.»