Hopp til innhold

Nytt lovforslag setter sinnene i kok i Nord-Norge – håper på kystopprør

Regjeringen vil at utenlandske cruiseskip som seiler i Norge skal betale de ansatte norske lønninger. Lofoten-ordfører spår et nordnorsk kystopprør dersom loven blir vedtatt.

Fiskebåt møter cruiseskip i Buksnesfjorden i Lofoten

Fiskebåt møter cruiseskip i Buksnesfjorden i Lofoten. Cruiseskipene har mye å si for havnene i hele Nord-Norge, og ordførere er redd for konsekvensene om de velger å ikke seile.

Foto: Helge Gabrielsen

Intensjonen i forslaget er bra, men konsekvensene og følgefeilene blir mange om forslaget blir vedtatt.

Det sier ordfører Jonny Finstad (H) i Vestvågøy kommune i Lofoten

I år er det ventet rundt 90 cruiseskip til Lofoten. Med seg har de plass til til over 100.000 passasjerer.

Men nå frykter ordføreren at et nytt lovforslag fra regjeringen vil redusere det antallet dramatisk.

For regjeringen vil at utenlandske cruiseskip som seiler mellom norske havner skal betale sine ansatte norske lønninger.

Helt konkret mener regjeringen ordningen skal gjelde cruiseskip som seiler mer enn halvparten av seilasen målt i tid mellom norske havner.

Det frykter Finstad gjør at cruiseskipene forlater norsk farvann før de har rukket å seile til Nord-Norge.

Jonny Finstad, stortingsrepresentant for Nordland (H) i Transport- og kommunikasjonskomiteen.

– Arbeiderpartiet kan ikke leve med å slå beina under en viktig næring både her i Vestvågøy, i Lofoten og i Nord-Norge. De bør stikke fingeren i jorda og tenke seg litt om

Foto: PETER MYDSKE / PETER MYDSKE

– Cruisetrafikken gir mange arbeidsplasser i Lofoten. Forslaget som nå foreligger, vil i ytterste konsekvens føre til en stopp i cruisebesøkene til Lofoten og til Nord-Norge, fordi man vil se det lite lønnsomt å besøke Lofoten i framtida.

Han reagerer spesielt på det han mener er en konkurransevridning fra nord til sør i landet.

– Du kan være halvparten av tiden i norske farvann. De får tid til å seile inn til Sør-Norge, men videre til Nord-Norge makter de ikke uten å ha norske sjøfolk på.

Les også Slik skal dei få betre kontroll på villcamping i Lofoten

Reineholmen Lofoten Bobilcamp

Det tror han gjør det ulønnsomt for cruiserederne å velge Nord-Norge som destinasjon, og at konsekvensene ikke har blitt tilstrekkelig belyst.

– Jeg håper inderlig dette vil føre til et nordnorsk kystopprør, sier han.

Turistar i Flåm

NHO frykter at steder som allerede har mye cruisetrafikk i dag kan få enda mer dersom forslaget blir en realitet. Her fra Flåm.

Foto: Sondre Dalaekr / NRK

Norsk lønn til utenlandske cruiseskip

Det var i 2022 at regjeringen la fram det de kalte et historisk lovforslag om norsk lønn i norske farvann og på norsk sokkel.

Norge stiller i dag få krav til lønns- og arbeidsvilkår om bord på utenlandske skip i norske farvann og på norsk sokkel.

For ansatte på utenlandske skip gjelder derfor i hovedsak flaggstatens regler med hensyn til lønns- og arbeidsvilkår.

Dette betyr at sjøfolk på skip som seiler i norske farvann og norsk sokkel har ulik lønn for likt arbeid.

Flotte cruiseskip i havna på Leknes i Lofoten.

Cruiseskipene ligger på rekke og rad utenfor Leknes i Lofoten. Et nytt lovforslag fra regjeringen gjør at flere frykter det blir færre av disse.

Foto: Grete Johansen

1. mai ble en revidert utgave av lovforslaget sendt ut på høring.

Forslaget går ut på å innføre krav om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip som seiler mellom norske havner – inkludert utenlandske cruiseskip som er i direkte konkurranse med kystruten.

– Helt siden regjeringen tiltrådte har vi jobbet med å få på plass en lov som skal forhindre at det skjer sosial dumping i norsk farvann og sikre at norske redere som bruker norske sjøfolk ikke blir utkonkurrert på hjemmebane, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (Ap) i en pressemelding.

Marianne Sivertsen Næss

Marianne Sivertsen Næss (Ap) overtok som fiskeriminister etter Bjørnar Skjæran og Cecilie Myrseth.

Foto: Allan Klo / NRK

Etter departementets syn er det å regne som et innenriks cruise når seilasen i hovedsak foregår mellom norske havner.

Det betyr at de også må lønne de ansatte etter norske tariffavtaler i den tiden de seiler i norsk farvann.

– Veien mot rettferdige konkurransevilkår på norskekysten har vært lang, men nå nærmer vi oss en endelig lov, fortsetter fiskeriminister Sivertsen Næss.

Les også Fra 1. april halveres flyprisene – så billig blir det å fly til Lofoten

Rambergstranda Vinter Lofoten

NHO: – Kan få dramatiske konsekvenser

Forslaget har vekket reaksjoner hos en rekke aktører i bransjen, deriblant NHO Reiseliv.

– Vi frykter at det blir mindre besøk med cruisebåter til Nord-Norge, og at det blir ytterligere fortetting av cruisebåter der hvor det allerede er fullt, altså i Stavanger, Bergen, Ålesund og Geiranger.

Det sier fagdirektør for næringspolitikk i NHO, Ole Michael Bjørndal.

ole bjørndal

Ole Michael Bjørndal er fagdirektør for næringspolitikk i NHO Reiseliv.

Foto: Per Sollerman/NHO

Hvorvidt cruiserederiene og deres passasjerer vil legge turen til Norge, avhenger også av prisen, sier Bjørndal.

– Pris påvirker markedet. Noe vi for eksempel ser når valutakursen er gunstig, så påvirker det etterspørselen. Hvis prisen stiger, vil det selvfølgelig påvirke både gjester og rederier negativt.

Vi har vært i kontakt og dialog med bransjeorganisasjoner, cruiserederier og reselivsaktører. Alle er samstemte om at lovforslaget slik det foreligger, vil medføre en kraftig svekkelse av cruisetrafikken til særlig Nordkapp og Nord Norge.

Leif Gustav Prytz Olsen Havnefogd Nordkappregionen Havn IKS Høringsuttalelse

Bjøndal sier at cruiseskip som seiler nordover kanskje er enda mer lønnsomt for Norge enn typiske dagscruise sørpå.

Det skyldes at havnene i Nord-Norge ofte er snuhavner.

– Her bytter man gjerne mannskap eller gjester. Det er veldig lønnsomt, for da må man benytte seg av infrastrukturen på land, hotell og fly, sier han og legger til:

– Det vil det selvfølgelig bli mindre av hvis du har et sånt forslag. For næringslivet langs kysten i Norge kan det få dramatiske konsekvenser.

Dersom det blir et krav om at skip som seiler mer enn halvparten av tiden i norske farvann skal ha norske lønns og arbeidsvilkår, anser vi sannsynligheten for at spesielt cruise til Nord-Norge vil bli kraftig redusert.

Lone Helle Reiselivssjef, Visit Tromsø-Region AS

Sjømannsforbundet: – Ekstremt urettferdig

– De utenlandske rederiene kommer hit og skummer fløten av markedet.

Det sier Lena Dyring i Sjømannsforbundet, med ansvar for cruise og internasjonal ferge.

Hun minner om at utenlandske skip kan få i akkurat samme rute som Hurtigruten eller Havila Kystruten – uten krav om å betale norske lønninger og ha norske arbeidsforhold.

Til sammenligning må de norske rederiene ha ting på stell.

Istedenfor å legge vekt på om cruisets varighet i norske farvann er på mer eller mindre enn 50% av seilingstiden, bør det heller settes en absolutt tidsgrense for hvor mange dager et skip kan være i norsk farvann før norsk lønnsplikt inntreffer. Denne grensen kan for eksempel settes til 14 dager per seilas. Det vil redusere de negative effektene for norsk reiselivsnæring i betydelig grad.

Knut-Arne Iversen Daglig leder i Cruisenettverk Nord Norge og Svalbard (CNNS)

Det er ekstremt urettferdig overfor dem som faktisk holder på dette hele året, også i sesongen hvor kanskje etterspørselen ikke er så høy.

– Men vil man ikke risikere at cruiseskipene uteblir og velger bort Norge?

– Jeg har ingen grunn til å tro at de skal gjøre det.

Hun sier de utenlandske cruiseskipene er deler av store flåter, og at de kommer til Norge fordi de reisende vil se landet.

Les også Turistkommunen er Noregs fattigaste: – Får ikkje inntekt av naturen

Reinebringen i Moskenes kommune. Et stort og bratt fjell over en liten bebyggelse med hus, er ikledd hvit snø. Og i forgrunnen står turister på rekke og rad med kameraer.

– Vi har fantastisk natur, og det er derfor de kommer. Personalkostnaden en veldig liten andel av totalkostnaden. Det er ikke det som tipper lasset.

Hun sier ingen vet om lovforslaget vil føre til at færre cruiseskip velger å legge ruten til Nord-Norge.

– De har lov til å seile i norsk farvann. De må bare betale norsk lønn til mannskapet som er om bord i en begrensa periode. Det er ikke noe forbud i Nord-Norge.

Turistar foran cruiseskip i Geiranger AIDA Perla

Sjøfolkene på de utenlandske skipene har lønn som ligger betydelig lavere enn norsk nivå.

Foto: Remi Sagen / NRK

NRK anbefaler