Ny reform blir dyr for kommunene

Det kan bli blåmandag for mange kommuner neste år når samhandlingsreformen innføres.

Drosjer foran Nordlandssykehuset

Fra 1. januar 2012 kan sykehusene i Norge kreve betaling av kommunene for pasienter som blir liggende etter ferdig behandling. Det kan koste kommunene dyrt.

Foto: NRK

Med den nye samhandlingsreformen som ble vedtatt i forrige uke, er målet at kommunene skal ta imot flere av disse pasientene tidligere. Men samtidig kan nå sykehusene kreve betaling fra første dag for pasienter som blir liggende.

– Det blir krevende for kommunene å måtte betale for pasientene som blir definert som ferdigbehandlet, men som trenger omfattende pleie og omsorg i hjemkommunen, sier Steinar Pleym Pedersen, som er leder for samhandling i Nordlandsykehuset.

Han frykter reformen kan bli et rent nullsumspill for kommunene.

– Det kan i verste fall bli sånn at kommunene må betale tilbake pengene de har fått, til sykehusene, sier han.

Kan gi kjemperegning

Jonni Solsvik

Ordfører Jonni Solsvik innrømmer at samhandlingsreformen kan by på problemer for kommunene.

Foto: Stein Inge Pedersen / NRK

Bare i Nord-Norge i fjor var det nærmere 22 000 døgn der utskrivningsklare pasienter ble liggende på sykehusene - 5000 av disse mer enn 10 dager, viser tall fra Helse Nord.

Med den nye reformen vil det kunne gi kommunene i nord en regning på nesten 100 millioner kroner.

Bekymret ordfører

I Vesterålen er ordfører Jonni Solsvik bekymret for både økonomien og gjennomføringen av reformen.

– Gjennomføringstakten av denne reformen blir så høy at kommunene verken er i stand til å bygge ut eller å skaffe den kompetansen som de trenger, sier han.