Ap har mistet over halvparten av medlemmene i Andøy

Arbeiderpartiet i Andøy har mistet over halvparten av medlemmene etter vedtaket om nedlegging av flystasjonen. – Det blir ingen vanlig valgkamp på Andøy i det hele tatt, sier leder Einar Asbergsjord i Andøy Ap.

Bakkemannskaper utfører teknisk sjekk på et Orion-fly på Andøya flystasjon

Å legge ned Andøya flystasjon vil få dramatiske følger for kommunen. Dersom flystasjonen legges ned vil 20 prosent av de sysselsatte i kommunen miste jobben. 650–700 arbeidsplasser blir direkte eller indirekte berørt, viser beregninger foretatt av Samfunnsøkonomisk analyse.

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Andøy Arbeiderparti hadde før stortingsvedtaket om å legge ned Andøya flystasjon om lag 80 medlemmer, nå har de drøyt 30 igjen.

Leder Einar Asbergsjord i Andøy Ap.

MISTER MEDLEMMER: – Vi ser på meningsmålingene at det ikke er mye om å gjøtre at Senterpartiet er det største partiet både i Nordland og Troms. Det har folk lagt merke til, sier Einar Asbergsjord.

– Forklaringen på medlemsflukten er enkel. Ap sikret flertall på Stortinget for å legge ned Andøya flystasjon. Det finner ikke folk seg i. Vi har hele tida spurt om hvorfor, og det har ingen klart å svare på. Det lukter hestehandel her, og det liker ikke folk, sier den lokale Ap-lederen.

Arbeiderpartiet sliter på meningsmålingene i nord, mens Senterpartiet gjør det godt i hele landsdelen. Sp har lovet at Andøya vil være en av de viktigste forsvarspolitiske prioriteringene partiet tar med seg inn i regjeringsforhandlinger.

– De aller fleste jeg har snakket med sier de vil stemme på Senterpartiet. Det er et valg folk tar, og jeg har full forståelse for. En stemme til Senterpartiet er tross alt bedre enn en stemme til dagens regjeringspartier, sier Einar Åsbergsjord.

Ingen vanlig valgkamp

Jobb nummer en i Andøy er å få snudd nedleggingsvedtaket.

– Det har høyeste prioritet hos alle oss som jobber med politikk i kommunen, fra Rødt til Fremskrittspartiet. Derfor blir det ingen vanlig valgkamp på Andøy i det hele tatt, sier Åsbergsjord.

Yngve Laukslett, leder Andøy Høyre

DROPPER HØYRE: Tidligere leder Yngve Laukslett er så misfornøyd med Høyre, at

Foto: Privat

Det kan avgått Høyre-leder Yngve Laukslett i Andøy skrive under på. Han trakk seg som leder etter at vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon ble fattet.

– Tidligere har Andøy Høyre vært det flinkeste lokalpartiet i Norge til å drive valgkamp, men i år er alt avlyst. Vi har mistet 30 prosent av medlemsmassen, og to nøkkelpersoner i kommunestyret har meldt seg ut av partiet. Selv skal jeg heller ikke stemme på Høyre i år, sier han.

Kjell Are Johansen, fylkestingspolitiker, Nordland Ap - fra Andøy

VIL IKKE STEMME AP: Kjell-Are Johansen har hatt hjertet sitt i Arbeiderpartiet siden 1983, og har vært ordfører i hjemkommunen Andøy. Men nå er det nok. – Dette er min form for stille protest. I år får ikke Ap min stemme, sier han.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

I går fortalte NRK om fylkespolitiker Kjell-Are Johansen fra Arbeiderpartiet som heller ikke ville stemme eget parti ved valget.

– Dette valget blir dramatisk. Ap har hatt 36–37 prosent ved stortingsvalg i Andøy. Får vi 15 prosent denne gangen skal vi være veldig fornøyde, sier Johansen.

– Helt normalt

I fylkespartiet er de fullt klar over at Arbeiderpartiet sliter på Andøya.

– Det er alltid leit når noen velger å melde seg ut, men det er en del av gamet. Vi har noe over 4000 medlemmer i Nordland Arbeiderparti, og det tallet er jeg fornøyd med.

Ifølge fylkesleder Bjørnar Skjæran står målet om fire mandater fra Nordland fast.

– Det betyr at vi må ha et oppsving som er større enn det vi hadde siste del av valgkampen sist. Det blir full gass framover nå, sier fylkeslederen.

Ap står fast på nedlegging

Ap fastholder imidlertid sin støtte til langtidsplanen for Forsvaret – også hvis partiet får regjeringsmakt.

– Ap forutsetter at regjeringens tallgrunnlag stemmer. Jeg vet dette er krevende på Andøya og i Nordland. Men noen valg når det gjelder Norges sikkerhet og forsvar er krevende. Når vi får en ny generasjon fly, har vi valgt å samle dem i en base, sier partileder Jonas Gahr Støre.

Orion-fly på Andøya

LEGGES NED: I fjor ble Arbeiderpartiet enige med regjeringspartiene om å legge ned Andøy flystasjon. 350 mennesker mister jobben, og opp mot 700 blir berørt når Andøy flystasjon legges ned etter å ha vært Norges og Natos øyne på russernes aktivitet i nord helt siden 1957.

Foto: Arkiv / Torbjørn Kjosvold / Forsvaret