Hopp til innhold

Nordlaks vil ikke bygge Havfarmen før de har fått fullt tilslag på søknaden sin

Nordlaks ønsker å bygge et gigantisk oppdrettsskip med plass til 10.000 tonn laks, og fikk delvis ja fra Fiskeridirektoratet. Det var ikke godt nok for selskapet, som nå har anket saken.

Havfarm blir en gigant på havet

Prislappen på denne giganten vil bære mellom 600-700 millioner per skip. Nordlaks ønsker å bygge tre stykker.

Foto: NSK Ship Design

I slutten av 2016 ble det kjent at Nordlaks hadde fått tilsagn på 10 av 13 utviklingstillatelser (se faktaboks), slik at den første av de såkalte Havfarmene kunne bygges.

NRK har tidligere skrevet om det ambisiøse konseptet, som innebærer en 430 meter lang og 54 meter bred konstruksjon med kapasitet til å romme hele 10.000 tonn laks.

Men administrerende direktør Inge Berg ga overfor NRK i desember uttrykk for en viss misnøye over at de ikke fikk fullt tilslag på søknaden sin, og var usikker på om 10 tillatelser var tilstrekkelig for å kunne gå i gang med byggingen.

– Vi har anket saken. Dette fordi vi ønsker å kunne teste Havfarmen med full kapasitet. Det kan vi ikke med 10 konsesjoner, sier Berg til NRK i helgen.

Fikk ikke fullt tilslag

Inge Berg

Inge Berg håper de får lov til å utnytte kapasiteten til Havfarmen fullt ut.

Foto: Stian Klaussen / Nordlaks

For Nordlaks hadde opprinnelig søkt om 39 utviklingstillatelser, hver á 780 tonn. Det gir 10.000 tonn per farm, med 13 konsesjoner som ramme for én stk.

Fiskeridirektoratet ga bare tillatelse til maksimalt 780 tonn biomasse per tillatelse. Med ti tillatelser gir det altså totalt 7800 tonn.

Med andre ord vil selskapet ikke kunne romme Havfarmen med mer enn i underkant av 80 prosent av kapasiteten.

Og det er ikke godt nok for å kunne gå i gang med byggingen, påpeker Berg, som ser optimistisk på det å nå frem med en anke.

– Vi tror nytenkning som dette er det som skal til for å drive næringen fremover. Det er spesiell teknologi vi jobber med, og Havfarmen kan bidra til å løse mange av de utfordringene som næringa står overfor.

39 søknader til behandling

Utviklingstillatelsene er en spesiell type tillatelser som tildeles prosjekter med «betydelig innovasjon og med betydelige investeringer».

En oversikt fra Fiskeridirektoratet viser at det nå er 39 søknader til behandling, og at det foreløpig bare to som har fått tilsagn. Foruten Nordlaks, har SalMar sin Havmerd fått ja. Sistnevnte søkte om åtte tillatelser, og fikk åtte innvilget. Seks har fått avslag.

NRK har vært i kontakt med personer i Fiskeridirektoratet i helgen. Direktoratet ønsker ikke å kommentere saken, og viser til at ankebehandling er Nærings- og fiskeridepartementets bord.

Heller ikke departementet hadde anledning til å kommentere saken i helgen.

Havfarmen til Nordlaks

Denne skal klare å holde over to millioner fisk.

Illustrasjon: Nordlaks Produkter AS