Nå har Nordlaks fått ja til å bygge en av disse

Et enormt «oppdrettsskip» med plass til flere tusen tonn laks mener Nordlaks vil løse mange av de utfordringene som havbruksnæringen står overfor. Nå har de fått klarsignal til å bygge den første.

Havfarmen til Nordlaks

– Dette er et prosjekt som kan bidra til å ta næringa ut av fjordene, fortalte Berg til NRK om Havfarmen (bildet) i januar i år.

Foto: Nordlaks Produkter AS

Rett før jul kom Fiskeridirektoratet med nyheten om at de gir Nordlaks tilsagn på 10 utviklingstillatelser, slik at den første av de såkalte Havfarmene kan bygges.

NRK har tidligere skrevet om det ambisiøse konseptet, som innebærer en 430 meter lang og 54 meter bred konstruksjon med kapasitet til å romme hele 10.000 tonn laks.

Det tilsvarer over to millioner fisk, ifølge Bladet Vesterålen. Tre av disse enorme konstruksjonene har administrerende direktør Inge Berg planer om å sette ut mellom Senja og Vestfjorden.

Får ikke utnytte kapasiteten fullt ut

I tilsagnsbrevet skriver direktoratet at det tillates maksimalt 780 tonn biomasse per tillatelse. Med ti tillatelser gir det altså totalt 7800 tonn, noe som er mindre enn selskapet ba om.

Opprinnelig hadde Nordlaks søkt om 39 utviklingstillatelser, hver à 780 tonn. Det gir 10.000 tonn per havfarm, med 13 konsesjoner som ramme for én stk.

Kort fortalt betyr det at selskapet ikke vil kunne romme den havfarmen som eventuelt bygges med mer enn i underkant av 80 prosent av kapasiteten.

Direktoratet mener likevel dette vil være nok til å teste ut enkeltmerder med full kapasitet, skriver Bladet Vesterålen.

– Fiskeridirektoratet legger til grunn at 10 tillatelser vil være tilstrekkelig til å foreta utprøving av konseptet i kommersiell skala, heter det i brevet fra Fiskeridirektoratet.

Havfarm blir en gigant på havet

Anleggene skal tåle ti meters signifikant bølgehøyde og kan heves fire meter i uvær.

Foto: NSK Ship Design

Trenger tid til å studere brevet

egne nettsider skriver Nordlaks at tilsagnet om ti konsesjoner endrer forutsetningene for prosjektet. De bemerker også at tilsagnsbrevet er komplisert og omfattende.

– Det samme er de økonomiske og ikke minst tekniske forutsetningene i prosjektet.

Og i en SMS 2. juledag forteller administrerende direktør Inge Berg at de ikke har konkludert enda om de faktisk vil bruke de 10 utviklingstillatelsene til å bygge den første havfarmen, som selskapet hadde som ambisjon å sjøsette alt i 2017.

– Jeg har ikke brukt julen til å studere vedtaket, og synes derfor det er vanskelig å uttale seg om reduksjonen, skriver Berg.

– Vi må samles i prosjektgruppen å se på konsekvenser og veien videre, så det blir nok litt inn i det nye året før vi konkluderer.

– Det er altså per nå uvisst om de ti tillatelsene faktisk resulterer i at det bygges én Havfarm?

– Vi må rett og slett få sette oss inn i vilkårene og betydningen av de før vi konkluderer endelig, gjentar Berg.

Oppdretter Inge Harald Berg, Nordlaks

– Nordlaks ønsker å utvikle fremtidens havbruksnæring. Havfarmene er en viktig del av vår løsning for hvordan havbruksnæringen skal utvikle seg på en bærekraftig måte, og vi vil jobbe videre for å realisere disse planene, sier konsernsjef Inge Berg i Nordlaks.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK