Vil satse milliarder på oppdrett i gigaskip

Nordlaks har søkt om å få bygge tre gigantiske skip for oppdrett av laks til havs.

Gigantskip for oppdrett

Prislappen på denne giganten vil bære mellom 600-700 millioner per skip. Nordlaks har søkt om å få bygge tre stykker.

Foto: NSK Ship Design

NSK Ship Design og Nordlaks har sammen designet et oppdrettsskip som kan være starten på en bærekraftig revolusjon innen oppdrettsnæringa.

– Anleggene har stor miljøgevinst da næringssaltene vil spres over et betydelig større område, sammenlignet med dagens anlegg, forteller daglig leder i Nordlaks, Inge Berg.

Verdens største skip

På tegnebrettet til NSK Ship Design og Nordlaks ligger et 430 meter langt og 54 meter bredt skip. Til sammenligning er verdens største cruiseskip 70 meter kortere. Skipet har fått navnet Havfarm, og skal ligge forankret i havbunnen.

– Man tar rett og slett oppdrettsnæringa fra fjordene og ut i havet, forteller salgssjef i NSK Ship Design, Thomas Myhre.

NSK Ship Design har arbeidet med flere store prosjekter tidligere, og var derfor en naturlig samarbeidspartner for Nordlaks. Salgssjefen i designerselskapet forteller at oppdrettsprosjektet er interessant av flere grunner.

– Nordlaks har fokus på å få bukt med lusproblemene, men også laksens velvære, og bærekraftige løsninger. Prosjektet med Havfarmer flytter grenser for hva som er mulig innen akvakultur, og det vil vi gjerne være med på, forteller Myhre.

Konstruksjonens størrelse og mulighetene til å flytte seg gjør at oppdrettsanlegget trolig ikke vil behøve å bruke kjemikalier.

– Vi er ganske overbevist om at vi skal klare å ha en produksjon fri for kjemikalier, noe som vil gi stor miljøgevinst for havet, forteller Berg.

Havfarm blir en gigant på havet

Havfarm må tåle tøffe værforhold og en bølgehøyde på ti meter.

Foto: NSK Ship Design

Vil fjerne luseproblemet

Inge Berg

Inge Berg driver Nordlaks som er et av Norges største havbrukskonsern.

Foto: Stian Klaussen / Nordlaks

De store avstandene, og det at annlegget vil ligge ute i det store havet kan gjøre at lakselusen holder seg unna.

Nordlaks har oppdrettsanlegg hele veien fra Senja til Tysfjord og Hamarøy. Tanken er å fordele fisken mellom skipene og anleggene i fjorden.

– Når fisken har blitt ett kilo, vil den bli flyttet over i skipsanleggene. Der vil fisken på det lengste være i ett år, forteller Berg.

I følge han kommer miljøutfordringene først når laksen har vært i rundt ett år i dagens oppdrettsanlegg. Ved bruk av skipene tror han lusen vil holde seg unna.

– Luselarvene vil bli forhindret fra å komme i kontakt med fisken. Årsaken er de store avstandene, og at fisken vil bli flyttet ut på havet, utdyper han.

Avhengig av støtte

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) lyser ut gratis konsesjoner til oppdrettere som vil gjøre store investeringer i ny teknologi for å overvinne næringas utfordringer med miljø og areal. Nordlaks er i gang med søkeprosessen.

– Konsesjonene er avgjørende for å få realisert prosjektet, forteller Berg.

Om de får tillatelse til å starte arbeidet, og mottar utviklingskonsesjonene håper Berg å ta i bruk teknologien i løpet av 2017.