Hopp til innhold

Kraftgigant om strømprisutjevning: – Skal det bare gjelde strøm, eller mat- og flypriser også?

Stavanger-ordføreren mener det er dypt urettferdig at strømmen er mye billigere i nord. Det får både politikere, næringsliv og kraftbransjen i nord til å reagere.

Eirik Frantzen

MOT STRØMMEN: Ifølge konsernsjef Eirik Frantzen tjener ikke Nordkraft mange penger om dagen. – Men vi sitter ikke på noen måter på tenke på misunnelse eller urettferdighet i forhold til selskapene i sør, sier han. 

Foto: Nordkraft

Forrige uke var strømmen 181 ganger dyrere i sør enn i nord.

– Dypt urettferdig, uttalte Kari Nessa Nordtun om de enorme prisforskjellen mellom Nord- og Sør-Norge til både VG og Aftenposten fredag.

Hun er Ap-ordfører i Stavanger og skal lede arbeidet med å utvikle Arbeiderpartiets energipolitikk. Hun vil utjevne strømprisene mellom sør og nord.

Å sikre bedre overføringskapasitet mellom prisområdene handler på ingen måte å tvinge gjennom høyere priser i nord, men å sikre gode leveranser av energi i hele landet framover i en tid med økt behov for energi både hos husholdninger og ikke minst i industrien, sier hun til NRK lørdag.

Arbeiderpartiets ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun.

Kari Nessa Nordtun er ordfører i Stavanger, men har nå fått ansvar for å utvikle Arbeiderpartiets energipolitikk.

Foto: Odd Rune Kyllingstad

Nordkraft: – Taper penger hver dag

Reaksjonene på utspillet har ikke latt vente på seg fra nord.

– Energipolitisk desperasjon og forvirring, skriver Nordlys.

Også kraftbransjen i nord, som i disse dager må sende vannet forbi turbinene uten å lage strøm, reagerer.

Les også Sender vannet forbi turbinene uten å lage strøm: – Det er grusomt å se på

Her renner vannet forbi magasinene.

– Jeg er mildt sagt forundret over utspillet fra Nordtun. Istedenfor å fokusere hvordan de som har det ille kan få det bedre, blir fokuset at alle strømkunder i Norge, skal ha det like dårlig.

Det sier konsernsjef Eirik Frantzen i kraftselskapet Nordkraft.

Han reagerer spesielt på utsagnet om at prisforskjellene er en urettferdighet som må rettes opp.

– Urettferdighet kan ses på mange måter. Nordkraft opplever vi at vi taper penger hver dag i motsetning til kraftprodusenter sørpå. Men vi tenker ikke på det som urettferdig.

– Og når urettferdighet settes opp mot at alt skal være likt blir jeg usikker på om hun da mener at nettleia skal være lik i hele landet.

Når man snakker om fordelingspolitikk og utjevning, mener Frantzen man må vi se på hele spekteret.

– Hva med vann- og avløpsavgift, matpriser og flypriser? Eller skal det bare gjelde strømprisen.

– Vil ta mange år å bygge ut

Nessa Nordtun peker på at Nord-Norge har fordeler på man ikke har lenger sør i landet.

Jeg tror ingen i Arbeiderpartiet er imot de fordeler folk og industri i nord allerede har på bortfall av moms på strøm og andre gode unntak for beskatning og tilskudd på andre områder.

Hun sier at de store grepene for å sikre lave priser i sør er gjennom å legge til rette for med vind- og solenergi, samt øke kapasiteten på vannkraft.

Det jeg løfter er at folk i sør opplever det urettferdig at de får eksplosiv økning i priser på grunn av en villet nasjonal politikk om å koble bare deler av landet til det tyske og britiske markedet.

– Jeg har dristet meg til å si at slike kabler for overføring fort vil bety høyere priser der det i dag er veldig lave priser.

Frantzen avviser at bedre overføringskapasitet mellom nord og sør vil løse det urimelige prisnivået i sør.

– Det tar mange år og koste mange milliarder å få på plass overføringskabler. Samfunnsnytten er at nord får høyere pris, mens man i sør får litt lavere pris. Det vi som nasjon må konsentrere oss om er hvordan vi skal bygge den nye industrien vi skal leve av etter olja. Da må vi utvikle ny, fornybar kraft og sikre at nasjonen Norge faktisk er i stand til å videreforedle den på norsk jord, sier Frantzen.

– Kortsiktig tankegang

Frantzen er ikke den eneste som reagerer på signalene fra Aps nye energiutvalg.

Administrerende direktør i Bodøregionens Utviklingsselskap, Elnar Remi Holmen, mener det er kortsiktig tankegang å legge kabler fra nord til sør.

– Det er helt useriøst. Det vil ha minimal betydning for de i sør og maksimal negativ betydning for å skape nye eksportmuligheter.

Elnar Remi Holmen

Elnar Remi Holmen mener at det er viktig å etablere ny kraftproduksjon i nord, selv om kraftprodusentene for øyeblikket ikke tjener nok til at det er planlagt nye investeringer.

Foto: Kari Skeie / NRK

På toppen av det sier han at det faktisk ikke er så mye å hente selv om man sender strømmen fra nord til sør.

– Overskuddskrafta vi har i Nord-Norge vil ikke hjelpe Østlandet og Sør-Norge. Det er snakk om 4–5 TWh. Det er mindre enn vi trenger i et kriseår i år. Alle industrietableringene som vi er i ferd med å få vil vi i tilfelle ikke få. I stedet får vi importert kriseprisene fra sør.

I Nord-Norge er det mange store industriplaner. Ifølge Holmen har man med planene allerede brukt opp krafta vi har i dag to og tre ganger.

– Da er det bedre å skape arbeidsplasser i Nord-Norge enn å sende krafta sørover.

Holmen får støtte fra Nordtuns partikollega i nord, fylkesrådsleder Tomas Nordvoll (Ap).

– Skal man løse utfordringen med høye kraftpriser i sør, så dreier det seg om å bygge mer kraft. Ikke se hvordan man kan få tak i energien vi har bruk for i andre landsdeler.

– Har ikke kraftkommunen i sør en fordel av at strømmen er dyr?

– Helt åpenbart. Nesten all kraftproduksjon i Norge er eid enten av staten eller kommunene. Når kraftprisen er høy, tjener de utrolig mye penger. Kraftselskapene i sør tjener nå fryktelig mye penger de kan bruke til å utvikle kommunen og støtte næringslivet.

Nessa Nordtun sier til NRK at hun forstår reaksjonene som kommer på utspillet.

– Selvfølgelig forstår jeg reaksjonene. Ingen vil betale mer for strøm enn de må.

– Det er likevel mitt mandat som leder av et utvalg for energi i Arbeiderpartiet å utfordre til nytenkning. Da må jeg også løfte de utfordringene folk i eget område peker på som vanskelige.