Hopp til innhold

Nord universitet masseproduserer Kjerkol-mastergrader: – Et ekstremt volum

Nord universitet pumper ut erfaringsbaserte mastergrader. Nå vurderer Nokut å evaluere utdanningsformen. Eksperter mener graden som Kjerkol tok, bidrar til «mastersyken» i Norge.

Nord universitet

OMSTRIDT MASTER: Midt under valgkampen i 2021 leverte Ingvild Kjerkol og en medstudent en masteroppgave i kunnskapsledelse ved Nord universitet.

Foto: Elise Angermo Fossland / NRK

Torsdag ble det klart at masteroppgaven til helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) underkjennes.

Grunnen var grove feil og tekstlikhet som gjør at nemnda for studentsaker ved Nord universitet har konkludert med at Kjerkol har fusket forsettlig.

Fredag måtte hun gå av som statsråd.

Kjerkol er en av flere tusen studenter som siden 2002 har tatt en erfaringsbasert mastergrad ved Nord universitet.

Ingvild Kjerkol og Jonas Gahr Støre etter pressekonferansen på Statsministerens kontor.

Fredag ble det klart at Ingvild Kjerkol (Ap) skal gå av som statsråd i Støre-regjeringen.

Foto: NTB

En kunnskapsbasert mastergrad sidestilles med en vitenskapelig mastergrad i Norge. Men er det kvalitetsforskjeller mellom de to masterløpene?

Så langt har ikke det vært vurdert ved noen universitet, ifølge Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut).

Men debatten rundt Kjerkol og Sandra Borch-saken gjør at Nokut-direktør Kristin Vinje tar til orde for en evaluering.

Jeg mener det ville vært nyttig å få mer informasjon om kvaliteten i denne type utdanninger. Når NOKUT skal planlegge sine aktiviteter fremover er dette en utdanningstype vi derfor vil vurdere om vi skal følge opp nærmere, sier Vinje til NRK.

Les også Kjerkols advokat mener universitet ikke har lov til å annullere mastergraden

Helseminister Ingvild Kjerkhol (Ap).

Størst i landet

Nord universitet har totalt 11 erfaringsbaserte masterutdanninger.

En av disse er Master i kunnskapsledelse (MKL), som helseminister Kjerkol gjennomførte i 2021.

«Mastergraden «ingen» hopper av». Slik lyder markedsføringen av MKL-graden på hjemmesidene til Nord universitet.

– Mange utdanninger sliter med at studenter slutter underveis. Det gjelder definitivt ikke for Nord universitet sin mastergrad i kunnskapsledelse, skriver universitetet.

Og videre:

– Nasjonalt ligger gjennomføringsgraden for mastergrader av dette omfanget på tett oppunder 50 prosent. Siden starten har MKL ligget på mellom 83 og 100 prosent.

Nord universitet har gjort erfaringsbaserte mastergrader til en nisje.

Faktisk utgjorde andelen studenter på erfaringsbaserte mastere ved Nord 52 prosent av alle masterstudenter høsten 2023, ifølge universitet selv.

Tall fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse viser at Nord er dobbelt så stor som BI på erfaringsbaserte mastergrader.

Kun NTNU uteksaminerer flere enn Nord hvert år. Og der er de fire ganger så mange studenter.

– Forstår at folk stiller spørsmål

Nå vil altså Nokut-direktøren vurdere om de skal se på denne type utdanning.

Vi følger med på debatten som nå pågår om kvaliteten i denne type masterprogrammer. Dersom vi mener det er grunn til bekymring, kan det være nyttig å se på positive og negative erfaringer, sier Vinje.

Kristin Vinje, administrerende direktør i Nokut.

Nokut-direktør Kristin Vinje tar til orde for en evaluering av mastergrader som den helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) har tatt.

Foto: Nokut / Nokut

Hun forstår at mastergrad-sakene får folk til å stille spørsmål rundt kvaliteten på høyere utdanning.

Jeg forstår at enkeltsaker som dette gjør at folk kan stille spørsmål, men jeg mener at det er gode grunner til å ha tillit til kvaliteten ved norske høyskoler og universiteter, sier Vinje og legger til:

Samtidig er det viktig at utdanningskvaliteten kontinuerlig ivaretas og at det ikke lempes på kravene som stilles, da vil det få konsekvenser for både kvaliteten og tilliten.

«Mastersyken»

I kjølvannet av Kjerkol-saken har flere akademikere, blant andre Thomas Hylland Eriksen, pekt på et større problem: «mastersyken».

Til Klassekampen sier han at høy utdanning er blitt et middel for å nå samfunnstoppen på bekostning av kvalitet på både fag og oppgaver.

Førstelektor Karl Fredrik Tangen ved Høyskolen Kristiania er også bekymret.

Sammenliknet med andre har Nord et ekstremt volum av disse mastergradene. Men dette handler ikke bare om Nord universitet. Eksplosjonen av mastergrader generelt handler om en utvikling i samfunnet.

Karl-Fredrik Tangen, er en norsk samfunnsgeograf ansatt ved Høyskolen Kristiania.

– Generelt er ikke gjennomføringsgrad er noen god målestokk for kvalitet. Det betyr ikke at det er høy kvalitet på disse mastergradene. Men det er jo mulig at studentene følges godt opp, sier førstelektor Karl Fredrik Tangen ved Høyskolen Kristiania.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Samtidig mener Tangen at diskusjonen som har oppstått er litt trist.

– Det er absolutt lurt å tenke at folk med erfaring bør studere. Men presset på diplomer gjør at oppmerksomheten rundt innhold og kunnskap forsvinner til fordel for studiepoeng, mener Tangen.

Han håper at Nokut vil evaluere ordningen med erfaringsbaserte mastergrader.

Les også Kjerkol kopierte teksten hans: – Urimelig at statsministeren skyver Nord universitet foran seg

Asbjørn Røiseland, professor i statsvitenskap ved OsloMet.

Nord universitet: – Oppfordring fra myndighetene

Nord universitet opplyser at de fyller de 35 studieplassene ved MKL-studiet hvert år.

Det er god søkning til disse programmene. Det er et stort behov, med noe variasjon mellom programmene. Det er derfor ikke spesielt lett å komme inn, tvert imot, skriver kommunikasjonssjef Andreas Førde ved Nord i en e-post.

Andreas Førde

Kommunikasjonssjef Andreas Førde ved Nord universitet.

Foto: Nord universitet

At såpass mange fullfører studiet handler om flere ting, ifølge Førde.

Gjennomføringsgraden er høy fordi studentene eller arbeidsgiver betaler studieavgift. Det forplikter.

Videre sier han at studentene som går på studiet er svært motiverte studenter. De må være til stede på samlingene og de arbeider mye sammen.

Det gir god læring. Det er erfarne studenter som deler av sin kunnskap, sier Førde.

En som har tatta både en erfaringsbasert og vitenskapelig master er Preben Woll Bostad:

Preben Woll Bostad Kompetansesenteret for distriktsutvikling
Privat

– Det var interessant

Preben Woll Bostad startet i 2019 på en MBA ved Nord universitet. Da hadde han allerede en tradisjonell mastergrad fra Maastricht og var i full jobb som næringsutvikler i Bø.

Han har bare gode ord å si om studiene.

– Det var interessant å ta et dypdykk innen ledelse, strategi og endring, slik at jeg kunne bli en bedre versjon av meg selv.

Preben Woll Bostad
Privat

Er ikke enklere med erfaringsbasert master

Å hevde at en erfaringsbasert master er enklere enn en tradisjonell mastergrad, blir feil.

Han sier at begge mastertypene krever hardt arbeid og dedikasjon, men med forskjellig fokus.

– Praktisk erfaring versus teoretisk dybde. Ingen av dem er objektivt enklere. De presenterer ulike utfordringer og læringsmuligheter. Det er forskjellige tilnærminger til læring.

Nord universitet
Elise Angermo Fossland

Passet perfekt til livssituasjonen

Bostad hadde da han startet på masteren full jobb og et barn på vei. Derfor passet en erfarings- og samlingsbasert MBA perfekt.

– Det ville vært umulig å ta en tradisjonell mastergrad. Det er ikke enkelt å kombinere jobb, studier og familieliv. Men slik som studiet var organisert hadde jeg en mulighet til å etter- og videreutdanne meg selv i full jobb.

– Statistikk fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse viser at Nord masseproduserer slike mastergrader. Hva er årsaken til denne satsingen?

Myndighetene oppfordrer alle universitetene til å styrke tilbudet sitt på etter- og videreutdanning, desentralisert og fleksibel utdanning. Herunder utdanning til de som er i jobb, sier Førde.

Les også Student ved universitetet til Kjerkol: – Ho bør gå av

Journalistikkstudent Linn Merethe Ophaug med langt blont hår og pannelugg, ikledd mørke klær.