Hopp til innhold

Strømselskaper får refs og må bytte navn – koster millioner

– Unødvendig ressursbruk, sier nettselskap om marsjordren fra myndighetene. Nå må de trolig ut med nye millioner til nok et navneskifte.

Daglig leder i iSalten Nett, Ole-Morten Hansen, foran en av selskapets nye biler med logoen til nettselskapet klistret på førerdøren.

Daglig leder i iSalten Nett, Ole-Morten Hansen, står foran en av selskapet splitter nye biler med det nye navnet og logoen foliert på førerdøren. Men nå må de finne på et nytt navn, sier myndighetene.

Foto: iSalten Nett

1. januar i fjor markerte et skifte i norsk kraftbransje.

Da måtte veldig mange nettselskaper som var tilknyttet et større konsern skifte navn.

Målet var å skille nettselskapene klart og tydelig fra øvrig aktivitet, som for eksempel kraftproduksjon eller installasjon.

På den måten skal ikke nettselskapene – som har monopol på kundene i et geografisk område – kunne dra nytte av markedsføringen og anerkjennelsen til eksempelvis kraftselskapet i samme konsern.

Det har ført til at 75 av 94 nettselskaper i Norge har byttet navn.

Men 19 av nettselskapene i Norge har fått beskjed om at navnebyttet ikke er i tråd med regelverket.

Årsaken? Navn og logo skiller seg ikke nok fra øvrige selskaper i samme konsern.

Det var nettavisen Energiwatch som først omtalte saken.

Tror ikke på navnefordeler

Én av disse selskapene er iSalten Nett på Fauske i Nordland.

– Som nettselskap er vi vant med å være gjennomregulert av myndighetene og vant med at NVE og RME setter klare retningslinjer for oss. Men her syns jeg kanskje at myndighetene har lagt litt for mye ressurser i noe den vanlige mannen i gaten ikke bryr seg om.

Det sier daglig leder Ole-Morten Hansen til NRK.

I et vedtak fra januar mener RME at navnet iSalten Nett er for likt morselskapet Indre Salten Energi og søsterselskapet Ise.

To arbeidsfolk står foran et transformator. På den ene ryggen står det iSalten Nett, mens på den andre står ISE, fortkortelse for Indre Salten Energi.

Ved årsskiftet i fjor kom nye krav om at nettselskaper som er en del av et større konsern må ha navn og logo som skiller seg nok fra morselskapet. I dette tilfellet er iSalten Nett nettselskapet, mens Ise er konsernet de er med i.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Men Hansen mener at folk flest knapt har fått med seg at nettselskapet har byttet navn.

Fortsatt opplever selskapet å bli omtalt som Fauske Lysverk eller Sørfold Kraftlag, til tross for at disse selskapene ble sammenslått i 2015 til Indre Salten Energi.

– Så jeg tror ikke så mange bryr seg om navnet. Og at datterselskapene i konsernet skulle dra så mye nytte av navnet, det har jeg ingen tro på.

Selskapet har nå fått frist til 1. september til å endre navnet.

Les også No aukar nettleiga – nokon stader så mykje som 27 prosent

Jessheim

Men allerede nå har selskapet sendt inn et nytt navneforslag til RME: iSalten.

– Det er fordi RME sier at vi har «nett» sammen med iSalten kan gjøre at folk får en assosiasjon til at vi driver på med nett, og at det blir for likt Indre Salten Energi.

– Men dere er et nettselskap ...

– Ja, vi er jo det.

Daglig leder i iSalten Nett, Ole-Martin Hansen, sitter i en av selskapets biler og ser ut av førervinduet. På bildøren ser man logoen og navnet til iSalten Nett.

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) mener navnet på nettselskapet iSalten Nett ikke skiller seg nok fra Ise-konsernet. Det betyr at både arbeidsbiler og utstyr må få nye logoer.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Kostnad: Halvannen million kroner

Også på Voss har man fått brev fra RME med beskjed om at navnebyttet må gjøres på ny.

– Vi føler dette er unødvendig byråkrati, og at det ikke er noen kunder som egentlig bryr seg, utenom at det skaper forvirring.

Les også Lukket igjen brannspjeld – har spart arbeidsgiveren for 35.000 i året

Barnas hus Bodø

Det sier daglig leder John Magne Herre i Vonett.

Før navnebyttet het selskapet Voss Energi Nett.

RME mener at navnet Vonett minner for mye om de andre selskapene i samme konsern som blant annet Voss Energi og Voss Fiber.

– RME mener at «Vo» er starten på Voss. Det kan de mene, men det er ingen som bruker «Vo» som en forkortelse på Voss, sier Herre.

Rød arbeidsbil med logoen til Vonett på siden av bilen.
Sølvgrå arbeidsbil som viser logoen til Voss Energi.

Slik ser arbeidsbilen til Voss Energi ut, sammenlignet med en tilsvarende fra Vonett.

Kunder trodde nytt navn var svindel

– Vi har opplevd kunder som har lurt på om de har vært utsatt for nettsvindel etter å ha fått faktura fra Vonett. Så det er mange som ikke skjønner sammenhengen med Voss Energi, fortsetter Herre.

Allerede i fjor fikk selskapet varsel om at navnet deres var i strid. Selskapet svarte så på dette brevet innenfor svarfristen.

Så ble det stille fra RME i 9 måneder.

– Så kommer de nå i januar med et pålegg om navneendring.

Les også Hel region rammet av spesielt strømfenomen i flere tiår: – Problemet «låser inne» strøm

Celsa Armeringsstål, rana, mo industripark

I ett år har nettselskapet begynt en større omprofilering.

Alt fra arbeidsbiler til spesialbekledning har fått trykket på nye logoer.

Nå kan alt arbeidet være bortkastet dersom RME får det som de vil.

– Vi har estimert kostnadene til halvannen million kroner. Vi må finne et nytt navn, ny logo, omprofilere nettsider og alt av klær og biler enda en gang.

Snø på kraftledninger

Det er nettselskapene rundt om i Norge som eier og drifter strømledningene som fører elektrisitet fram til hus og butikker.

Foto: Marius Mellum/Eidsiva

Deler av kostnaden vil til syvende og sist havne hos nettselskapenes inntektskilde: kundene.

– Energikommisjonen sier at vi må bygge mer nett, raskere. Så skal vi bruke ressurser og tid på dette her. Det syns jeg er umusikalsk.

– RME skriver at de har oppfordret nettselskaper til å ta kontakt for å konsultere rundt nye navn. Har dere gjort det?

– Nei, det har vi ikke. Vi mener, og har ment, at vi skiller oss helt klart fra resten av konsernet.

– Overformynderi

– Jeg tror noen av selskapene syns dette er provoserende og bærer preg av et overformynderi, sier Knut Lockert i interesseorganisasjonen Distriktsenergi.

Han sier kraftbransjen står overfor store og krevende oppgaver i årene som kommer, med utbygging av både strømnett og økt kraftproduksjon.

– Da har man ikke tid til å holde på med dette. Det er til syvende og sist kundenes penger som nettselskapene bruker på dette.

Knut Lockert, daglig leder Distriktsenergi

Knut Lockert er daglig leder i interesseorganisasjonen Distriktsenergi.

Foto: Fredrik Kveen

For selv om nettselskapene skal være skilt ut fra konsernet, skal de likevel opplyse kundene hvem de er og hvem de jobber for.

– Da syns vi det er underlig at man ikke skal vite noe om nettselskapet eller hvilken tilhørighet det har.

Han trekker frem eksemplet med kraftselskapet Lyse og deres nettselskap Lnett.

De får påpakning av RME for at bokstaven L kan tolkes som en sammenheng med nettopp Lyse-konsernet.

– Men det paradoksale er at om det hadde stått en E foran det navnet, altså Elnett, så hadde det trolig blitt godkjent. Det syns jeg er en måte å drive ressurser og tiden på som blir tullete.

Lyse logo

Lyse-konsernets nettselskap Lnett er ett av de 19 selskapene som har fått marsjordre om å bytte navn.

Foto: Kaj Hjertenes

Nettselskapet Lnett har for øvrig klaget på vedtaket fra RME til Energiklagenemnda. Det skriver selskapet i en pressemelding.

– Det er nærliggende å tenke at flere har en umiddelbar assosiasjon til (E) lnett som begrep, skriver administrerende direktør Håvard Tamburstuen.

– Det er tidkrevende å bytte navn, det gir store ekstra kostnader og vil forvirre kunder og andre som i over ett år har fått informasjon og forholdt seg til Lnett.

Følger regelverket

Direktør i Reguleringsmyndigheten for energi, Tore Langset, sier at de aller fleste selskapene har navn som skiller seg fra andre og at det ikke er et utbredt problem i Norge.

– Regelverket sier at nettselskapene i markedsføring og kommunikasjon skal skille seg klart fra enhver kraftleverandør og fra foretak i konsernet, som det er en del av.

Regelverket handler om at det skal være like konkurransevilkår, og unngå at en forveksler monopolvirksomhet med konkurranseutsatt virksomhet og motsatt.

– Kraftselskapene og kraftleverandørene driver kommersiell virksomhet og driver konkurranse med andre kommersielle aktører.

Tore Langset

Tore Langset er direktør i Reguleringsmyndigheten for energi (RME).

Foto: Stig Storheil / NVE

Det er 19 selskapene, som ikke har et navn som skiller seg fra moder- eller søsterselskapet, som plikter å skifte navn.

– De aller fleste har greid det, men det er noen selskaper som vi har funnet at ikke gjør det, som bruker en eller annen form for forkortelse.

– Vi har ikke noe synspunkt på hva de bør kalle seg, men det vi har synspunkt på er om de bruker samme geografiske betegnelse i selskapsnavnet eller man bruker en forkortelse eller noe som kan oppfattes som en forkortelse. Ellers står de helt fritt til å velge det navnet de måtte ønske, så lenge det skiller seg klart fra andre selskaper i konsernet.

Dersom nettselskapene er i tvil om navnet de har tenkt å velge er i tråd med regelverket har de anledning til å be RME om en forhåndsvurdering av det.

– Hvis man ikke etterkommer et vedtak fra oss vil det være mest nærliggende at vi fatter vedtak om en tvangsmulkt som vil påløpe inntil de får endret navn.

Les også Bedrifter i Nord-Norge bønnfaller staten om mer strøm – men får nei

BioMar fabrikk på Myre.