Hopp til innhold

Nesten 800 sau er forsvunnet

Hva har skjedd i Saltdal? Det er det mange som spør seg etter at 750 sau er blitt sporløst borte.

Sau

800 FORSVUNNET: Hvor er alle de forsvunnede 800 sauene i Saltdal blitt av?

Foto: NRK

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Statens Naturoppsyn har bare funnet fem kadaver etter sau drept av rovdyr i Saltdal, mens sauebøndene hevder å ha mistet nær 800 lam og voksensau.

Leder av Saltdal Sausankelag, Per Arne Knædal, forklarer mysteriet med at mange av sauekadavrene rett og slett ikke lar seg finne.

Kadavrene forsvinner

– Kadavrene blir slept vekk av jerv og gaupe etter at vi har meldt fra til Statens Naturoppsyn. Her snakker vi om rovdyr som gjemmer kadavrene, i tillegg er åtselfugler et stort problem, sier Per Arne Knædal.

Vegard Pedersen i Statens Naturoppsyn sier han forstår at saueforsvinningen i Saltdal arter seg som et mysterium.

Helt andre tall

Vegar Pedersen

HAR FUNNET FEM: Vegard Pedersen i Statens Naturoppsyn sier de bare har funnet fem sauekadavre drept av rovdyr i Saltdal.

Foto: Statens Naturoppsyn

– Vi har registrert færre rovdyrtap i Saltdal enn tidligere år. Fem rovviltskader på sau i tillegg til 40 sauekadaver der vi ikke kan fastslå dødsårsak. Dette fordi de døde sauene er oppspist av åtselfugl, sier Vegard Pedersen.

Leder av Saltdal Sausankelag, Per Arne Knædal, sier han opplever at sauebøndene ikke kommer noen vei i sin argumentasjon om hvorfor så mange sau og lam forsvinner, og dette ikke er noe særskilt fenomen for Saltdal, men for hele landet.

Les også: Rovdyrtap gir store inntekter

Bøndene vil skyte flere rovdyr

Løsninga er i følge Knædal at myndigheten fører en langt hardere rovdyrpolitikk ved å ta ut langt flere rovdyr.

Vegard Pedersen i Statens Naturoppsyn sier det blir vanskelig å forstå en slik problemstilling når de bare har funnet 45 kadaver av 800 sau og lam som er meldt tapt.

Det er ikke småpenger som hvert år går til erstatning for beitedyr som er påstått tatt av dage av bjørn, ulv, jerv, gaupe og kongeørn i norsk natur.

For sau, lam og tamrein som går tapt, har departementet neste år satt av tilsammen 136 millioner kroner. Det er en økning på 19 millioner siden året før, skriver Aftenposten.

Les fra Nordland i år: Rekordlave sauetap til rovdyr

56.000 sau

I fjor ble det i Norge søkt erstatning for tap av over 56.000 sau og lam. Det betyr at rovdyrene skal ha spist like mye kjøtt som over 200.000 gjennomsnittlige nordmenn får i seg per år. Det ble gitt erstatning for 61 prosent av de 56.000 sauene og lammene.

Riksrevisjonen mener erstatninger for rovdyrtap bør kontrolleres bedre og at det føres for dårlig kontroll med hvor mange av de mange beitedyrene som det betales ut erstatning for, som faktisk er drept av rovdyr.

Les: Ingen kontroll av sauetapstall

Hvert år får norske bønder utbetalt nesten 140 millioner kroner i erstatning for beitedyr som er tatt av rovdyr. Men tallene blir ikke kontrollert, noe Riksrevisjonen er kritisk til.

Les hva Bondelaget mener: - Nå slipper bønder å bli mistenkt for fusk

Og Sametinget: – Situasjonen er dramatisk

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.