Hopp til innhold

Rekordlave sauetap til rovdyr

Beitesesongen er på hell, og i Nordland går det mot
mot historisk lave sauetap til fredet rovvilt.

Flere tusen sau sendes hvert år på beite i Hemnes.

TRYGGERE PÅ BEITE: Her sendes tusenvis av sau ut på beite i Hemnes. I år kom de aller fleste trygt hjem igjen, uten å bli tatt av rovvilt.

Foto: Frank Nygård / NRK

Både gaupe, jerv og bjørn har drept færre dyr enn i fjor, sier Vegar Pedersen i Statens Naturoppsyn.

Bare 29 skadesaker

SNO har registrert en voldsom reduksjon av skader til alle rovviltartene i fylket. Gaupa var den som tok mest sau og lam ifjor, men i år er skadesakene redusert fra 90 til 29. Det forklarer Statens Naturoppsyn slik:

– Vi ser at det har gått veldig bra mange plasser. Vi har færre sauer i år som er tatt både av gaupe, jerv, bjørn og kongeørn, sier Vegar Pedersen i SNO.

Gaupa tok mest

Det ble felt 16 gauper, hovedsaklig voksne dyr, under jakta i vinter. Det får påvirkning på bestanden, og har gitt seg utslag i at gaupa har forsynt seg mindre i saueflokken enn tidligere år. Når det gjelder jerven så har vi hatt ei økning i antall ynglinger, men det har likevel ikke ført til at flere sau er tatt av jerv.

Det var gaupa som tok mest sau og lam på beite i fjor, SNO hadde 90 registrerte skadesaker. Hittil i år er det kun registrert 29.

Ikke helt som forventa

I år har bøndene meldt inn 475 rovdyrskader, det er over ca 300 færre enn i fjor. I Nordland er det Hattfjelldal, Meløy, Beiarn, og Vefsn som er hardest rammet. At bjørnen har tatt færre sau enn i fjor, kan skyldes en naturlig variasjon.

Saukadaver

Så galt kan det gå når rovdyrene herjer.

Foto: Sverre Birkelund

Men at jerven har drept så få sauer, kommer overraskende på dem som steller med rovviltforvaltning:

– Det hadde jeg ikke forventa, sier Vegar Pedersen.

En god høst

Men selv om enkeltbesetninger kan være hardt rammet, så håper Vegar Pedersen i Statens Naturoppsyn at dette blir en bra høst for saubøndene:

– Jeg håper ut fra mitt ståsted at flesteparten av sauebøndene i fylket har fått heim mesteparten av sauene sine og har unngått de store rovviltangrepene i år, sier Vegar Pedersen i Statens naturoppsyn.