Hopp til innhold

Lærarutdanninga her er den einaste av sitt slag i Noreg

Ein av fem lærarar i distrikta har feil utdanning for jobben. Forskings- og høgare utdanningsminister meiner pilotprosjekt på Nesna kan vere løysinga fleire stader.

Lærerutdanningen på Nesna

Lærarutdanninga på Nesna blir den første i landet som utdannar lærarar til alle klasser på grunnskulen – frå 1. til 10. klasse.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Lærarmangel og lærarflukt er kjente problem i Noreg.

Særleg i distrikta kan det vere kritisk.

No har lærarutdanninga på Nesna fått grønt lys til å utdanne lærarar til å undervise barn og ungdom i heile grunnskulen. Det vil seie frå første til tiande klasse.

Det er den første utdanninga av sitt slag i Noreg.

Lærerhøyskolen på Nesna

Lærarskulen på Nesna ligg vakkert til på Helgeland. Det har vore mykje konflikt knytt til ein mogleg nedlegging av skulen i 2021. No ligg skulen under Nord Universitet.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Forskings- og høgare utdanningsminister, Oddmund Hoel frå Senterpartiet, trur denne utdanningsmodellen vil vere bra for distrikta.

– Å få ei utdanning som dekkjer heile grunnskoleløpet vil gjere det lettare for kommunen å tilsette lærarar, og det vil gi betre lærarar for elevane. Det er det aller viktigaste, seier Hoel.

Ønsker ei utdanning med meir bredde

Ikkje sida allmennlærarutdanninga blei lagt ned i 2013 har lærarar i Noreg hatt moglegheita til å undervise frå 1. til 10. klasse.

Men tidlegare i år sende Nord universitet inn ein søknad til Kunnskapsdepartementet om å lage pilot for ein ny modell for grunnskolelærarutdanning 1–10 på Nesna.

Faggruppeleiar for lærarutdanninga ved Nord Universitet, Anne Mette Rosø, er veldig nøgd med at regjeringa no gir grønt lys til prøveordninga.

Anne Mette Rosø, faggruppeleder for lærerutdanninga ved Nord universitet står med søknaden til pilotprosjekt for grunnskolelærerutdanning 1-10 på Bodø Havn. Hun har lyst, kort hår og brille, hvit bluse, blått tørkle og brun dressjakke med ruter.

Anne Mette Rosø, faggruppeleiar for lærarutdanninga ved Nord universitet står med søknaden til pilotprosjekt for grunnskolelærarutdanning 1–10 på hamna i Bodø.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Vi ønsker ei utdanning som har meir bredde og som kan gi kompetanse i fleire fag for dei som skal undervise, seier ho.

Bakgrunnen for søknaden var tydelege signal frå fleire kommunar om at dei ønskte lærarar med undervisningskompetanse i fleire fag.

Dei hadde òg behov for lærarar som kan undervise på fleire trinn.

Les også Pia (24) mener disse grepene kan lokke flere til å bli lærere

Pia Stemland med caps, solbriller og turklær

– Underviser ofte i alle faga uansett

Anette Rønquist Sætereng er lærarstudent på tredje året på Nord universitet i Levanger.

Ho meiner det er på tide at ein no kan lære å bli lærar i alle faga på grunnskulen.

– Når du er klasseforstandar har du ofte alle faga uansett, så då er det greitt å ha utdanning i dei og, seier ho.

Anette Rønquist Sætereng er lærarstudent på tredje året på Levanger. Hun har lyst langt hår og hvit t-skjorte og ser i kameraet mens hun smiler. I bakgrunnen er hvite hus, en vei trær med grønne blader og en grønn gressplen.

Anette Rønquist Sætereng, lærarstudent ved Nord universitet i Levanger, seier det er eit steg i riktig retning at lærarane no får undervisning i alle faga dei i praksis lærar bort.

Foto: Johannes Sæheim Pedersen / NRK

- Men k–n lærarane bli sittande igjen med ein for generell kunnskap?

Kanskje, meiner den 23 år gamle lærarstudenten. Men ho trur også det kan vere mogleg å løyse.

– Då trur eg det må gå an å setje opp studiet så ein kan velje seg vegval, og at ein kan ha hovudansvar for ulike fag i praksis.

Utsikt over Nesna, grønt og bebyggelse om hverandre, med sjø og fjell i bakgrunnen.

Nesna kommune ligg på Helgeland i Nordland, med utsikt over både fjell og fjord.

Foto: Halvor Hilmersen

– Eg tenkjer at det er kjempeflott at vi får ei lærarutdanning som supplerer 1–7 og 5–10. Dei studentane som kjem ut med den utdanninga har ein smal fagbreidde og bidrar ikkje inn til alle fag i skulen, seier Rosø ved Nord universitet.

Med den nye utdanninga får arbeidslivet lærarar med undervisningskompetanse i inntil fem fag, som kan undervise på alle trinna i grunnskolen.

20 prosent har feil utdanning

Ved Nord Universitet trur dei utdanninga på Nesna som startar opp neste år vil bli populær ikkje berre i Nordland.

– Vi har fått førespurnader frå fleire regionar i Noreg som ønsker denne type utdanning. Vi kjem til å få søkarar utover Nordland trur eg, seier Rosø ved Nord universitet.

Oddmund Hoel, minister for forsking og høgare utdanning, står utanfor UiO i Oslo. Han har på seg blå skjorte og dressjakke og smiler til kameraet. Han er ein mann i 50-åra, med briller og grålig hår.

Oddmund Hoel, minister for forsking og høgare utdanning, meiner den nye utdanninga kan vere viktig for distrikta i Noreg. Til no har ein av fem som jobbar med dei minste barna utdanning til å undervise dei eldste.

Foto: Ragnhild Vartdal / NRK

Oddmund Hoel (Sp), Forskings- og høgare utdanningsminister fortel at til no har nesten ein av dei som jobbar på småskulesteget «feil» utdanning.

Dei har utdanning for å undervise frå femte- til tiandeklasse.

Difor trur han andre skular kjem til å sjå til Nesna, om prosjektet blir ein suksess.

– Vi trur dette er eit viktig pionerarbeid som kanskje vil gjere fleire interessert, viss det viser seg å bli så vellykka som vi trur at det kjem til å bli.

Les også Mener Norge har et skrikende behov for folk som Frida (22)

Frida Strømme

Fleire kommunar er positive

Gjennom rekrutteringssatsinga LæreriNord samarbeider Nord universitet med kommunar i Nordland og Trøndelag om rekruttering til lærarutdanningane.

– No må vi alle jobbe godt for å gjere den nye utdanninga kjent og sørge for eit skikkeleg rekrutteringsløft, seier Vegar Sellæg, prodekan utdanning ved Nord universitet.

Og fleire kommunar er allereie positive. Mellom anna oppvekstsjef i Hadsel kommune i Vesterålen, Line Jeanette Pedersen.

– I dag er lærarstudentane veldig spesialiserte. For oss som har 1-10.-skular er det vanskeleg å kunne tilby eit stort fagmiljø, seier ho.

Anne Mette Rosø, faggruppeleder for lærerutdanninga ved Nord universitet står med søknaden til pilotprosjekt for grunnskolelærerutdanning 1-10 på Bodø Havn. Hun har lyst, kort hår og brille, hvit bluse, blått tørkle og brun dressjakke med ruter.

Anne Mette Rosø, faggruppeleiar for lærarutdanninga ved Nord universitet er veldig stolt over at søknaden til pilotprosjekt for grunnskolelærarutdanning 1–10 gjekk igjennom.

Foto: Kåre Riibe-Ramskjell / NRK

Dei er avhengige av å ha lærarar med breiare kompetanse når dei kjem ut. Difor er utdanningspiloten ein god nyheit for dei.

Også utanfor regionen blir nyheita tatt godt imot. Mette Halvorsen Hornseth, dagleg leiar ved Tynset studie- og høgskulesenter, meiner òg det er positivt.

Dei er allereie med i eit samarbeid med Nord universitet om eit emne om pedagogikk i fådelte skular.

– Det er så mange distrikt i Noreg som har små skular. Eg trur det kan kome søkarar frå Nordøsterdalen, seier Hornseth, som seier at dei vil vere med å marknadsføre utdanninga.

Les også Færre og færre vil bli lærar: – Var det rett å gå for femårig utdanning?

Elever sitter i et klasserom med en lærer oppe ved en hvit tavle med skrift på.