Hopp til innhold

Eirik ga opp jobben som lærer: – Heldig om jeg greide å få et kvarters pause

Lærere over hele landet sliter med stor arbeidsbelastning og dårlig tid til elever. Eirik Øwre ga opp jobben i kommunen der åtte av ti lærere vurderer å slutte.

Eirik ser inn i kamera mens han tilter hodet til siden.

KASTET INN HÅNDKLEET: Eirik Øwre har studert i seks år for å bli lærer. Nå har han fått nok og byttet jobb.

Foto: Vetle Mathiesen Knutsen / NRK

I 2016 startet Eirik Øwre i sin første jobb som nyutdannet lærer. Da opplevde han at det var gode rammer for lærere.

Han følte han hadde god tid til å hjelpe elevene med deres behov.

Nå mener Eirik at situasjonen er endret totalt.

– De siste åtte årene mener jeg at det har det blitt verre og verre å jobbe i skolen.

Og han er ikke den eneste.

Leder i Utdanningsforbundet, Geir Røsvoll sier til NRK at mange lærere over hele landet søker seg bort fra læreryrket.

– Vi har en lærerkrise i hele landet. Det har vært en alarmerende nedgang i søkertallene til lærerutdanningene og vi vet dessverre at mange lærere søker seg bort fra yrket. Det er forferdelig leit.

Eirik Øwre stirrer ut av bildet.

FLERE OPPGAVER: Det blir flere oppgaver for lærerne som er igjen.

Foto: Vetle Mathiesen Knutsen / NRK

Flere vurderer å slutte

Tidlig i lærerkarrieren hadde Øwre tid til faglige samtaler med elever, eller samtaler om utvikling med sine kollegaer.

– Mens nå, like før jeg sluttet var jeg egentlig heldig om jeg greide å få et kvarters pause og lunsj i løpet av en dag.

Han sier at de opplevde at det ble kuttet i flere stillinger og funksjoner, og at handlingsrommet ble innskrenket.

Og at det er for få lærere igjen er mange enige om.

I en undersøkelse utført av Nokut i 2022, svarte flesteparten av lærerne at høyt arbeidspress var grunnen til at de sluttet i jobben.

I spørreundersøkelsen gjort av Utdanningsforbundet Bodø, kommer det fram at nesten åtte av ti lærere i Bodø kommune mener det ikke er nok lærere på skolen.

Av 556 medlemmer av Utdanningsforbundet Bodø er det til sammen 360 som har svart på spørreundersøkelsen.

I samme undersøkelse gjort av Utdanningsforbundet Bodø kommer det fram at nesten åtte av ti spurte lærere i kommunen har vurdert å skifte jobb det siste året.

Og blant de 360 som svarte har 104 personer faktisk søkt seg bort som lærer i Bodø kommune.

Geir Røsvoll ser ut av vinduet inne på et møterom

Leder i Utdanningsforbundet, Geir Røsvoll, sier at det haster å finne en løsning for lærerkrisen. Selv om Nord-Norge har merket krisen lenge, vil den snart nå hele landet.

Foto: Håkon Benjaminsen

– Lærerkrise i hele landet

Leder i Utdanningsforbundet, Geir Røsvoll, mener at når ressursene og rammene er på plass, er læreryrket en fin jobb.

– Men når mange søker seg bort er det nettopp fordi rammene og ressursene ikke er gode. Stor arbeidsbelastning, opplevelse av å ikke strekke til og gjøre en god jobb for elevene sliter på mange.

I mai og juni kjenner mange lærere på en klump i magen. De strever med alt de ikke rakk dette skoleåret, eller elevene som de ikke har klart å gi nok hjelp.

Lederen i Utdanningsforbundet mener at det haster å finne en løsning som kan bidra til at flere velger å bli lærere og at skolen blir en mer attraktiv arbeidsplass.

– I dag er lærerkompetansen ulikt fordelt i landet. Nord-Norge og små distriktskommuner har lenge merket det aller mest. Men om det ikke kommer tiltak så vil dette merkes over hele landet.

Bodø kommune: – Bør gi mer ros

Når lærere forteller at de opplever at de har det krevende, må vi ta det på alvor, sier barnehage- og skolesjef i Bodø kommune, Tore Tverbakk til NRK.

Han synes det er trist at så mange vurderer å skifte jobb.

Tore Tverbakk, leder for barnehage- og skole i Bodø kommune

– Lærere har en utrolig viktig jobb og vi vet at elevene ser opp til læreren sin og at de har stor betydning for elevenes læring og trivsel i skolehverdagen, sier Tore Tverbakk, barnehage- og skolesjef i Bodø kommune

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Derfor håper han nå at flere kan gi ros til lærerne.

Det er en del av løsninga, tenker du?

Ja, de fortjener det. De jobber hardt og de må av og til ofre matpausen sin for at de skal gjøre et godt arbeid. Det synes jeg vi skal legge merke til, sier Tverbakk.

Likevel tror han ikke det tiltaket vil føre til at lærere vender tilbake til kommunen.

Vi trenger å finne mer ut av hvorfor det er sånn, sier han.

Eirik Øwre er lærer ved Alstad skole i Bodø. Han har på seg en grønn vest og en grå utebukse, og ser mot arbeidspulten sin på lærerrommet. Det er trangt mellom plassene og han foretrekker å jobbe hjemme.

Eirik Øwre jobbet som lærer ved Alstad skole i Bodø før han gav opp lærerjobben. Her viser han hvor tett lærerne satt på arbeidsrommet. Skolen har ikke blitt pusset opp på årevis, og står i fare for å bli nedlagt.

Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

Samtidig peker han på at kommunen ifølge lærernormen har nok lærere på skolene.

– Men hvordan skal Bodø kommune snu trenden?

– Bodø kommune er opptatt av at vi skal legge godt til rette for lærere. Derfor er dette også et tema som diskuteres, sier Tverbakk og viser til et samarbeid med Nord universitet og lærerutdanninga.

NRK har vært i kontakt med Statsforvalteren i Nordland, som opplyser om at to skoler i Bodø bryter med lærernormen. Begge skolene ligger derimot innenfor det som kan aksepteres, noe som er grunnen til at de ikke har gjort noe med dette.

Klump i magen

Ros, applaus og klapp på skulderen var i hvert fall ikke nok for å holde Øwre i lærerjobben.

For ham ble ansvaret for stort, når oppgavene for lærerne som var igjen på skolen ble stadig flere og større.

– Når du får nok mange dager hvor du går hjem med en klump i magen, så går det utover hva du selv synes er greit.

Til slutt ble han, med tungt hjerte, del av statistikken av lærere som har sluttet i yrket.

Han jobber nå i Konfliktrådet, som mekler i blant annet straffesaker, og trives med det.

– Man kjenner jo på en dårlig følelse. En følelse av at jeg har et ønske om å hjelpe eleven og er i stand til å skjønne hva jeg skulle og burde ha gjort, men ikke hadde muligheter for å kunne gjøre det.

Eirik peker på ett skilt som viser hans nye jobb som er konfliktrådet.

VENDER IKKE TILBAKE: Nå er Eirik Øwre rådgiver for konfliktrådet og sier han ikke vender tilbake til læreryrket med det første.

Foto: Vetle Mathiesen Knutsen / NRK

Tar utfordringene på største alvor

Statssekretær Sindre Lysø sier at det er flere og sammensatte årsaker til at noen velger å forlate læreryrket.

Derfor må vi møte utfordringene med en bred innsats, både på lokalt og nasjonalt nivå. Selv om mye er krevende, er det heldigvis mange lærere som trives og som ønsker å bli i yrket.

Han synes det er synd å høre at denne læreren har valgt å slutte i jobben sin.

Noe av det viktigste vi kan gjøre for å beholde lærere er å sørge for at barnehager og skoler er gode steder å jobbe. Derfor vil vi gi ledere og de ansatte gode rammer for å kunne gjøre jobben sin, blant annet ved å gi de tillit, trygghet og gode muligheter for å utvikle seg faglig, sier Lysø.

Og fortsetter:

Vi forsterker nå innsatsen på lærerrekruttering. Sammen med forsknings- og høyere utdanningsministeren, har vi samlet partene til en felles innsats for å snu den negative utviklingen. Første steg er en felles strategi for rekruttering til lærerutdanningene og læreryrket, som vi la fram i februar. Nå følger vi opp tiltakene i strategien.

Statssekretær Sindre Lysø mener at de ekstra milliardene gjør at kommuner kan satse mer på skole.

Statssekretær Sindre Lysø sier at regjeringen tar på største alvor utfordringene med å rekruttere og beholde lærere. – Vi er i gang med en rekke arbeider for å styrke rekrutteringen til læreryrket og lærerutdanningen.

Foto: BREDE BLEIKLIE THOMASSEN / NRK