NRK Meny
Normal

Naturvernere vil stoppe reingjerder

Reingjerder på Helgeland er blitt utsatt fordi naturvernere klaget på gjerdene. – Vi håper klagen blir forkastet, sier Fylkesmannen i Nordland.

Reinpåkjørsel 29.04.2012

– Det er en omfattende saksbehandling når det gjelder gjerdene som skal bygges i Grane. De berører et vernet område, og da har folk rett til å klage, noe de har gjort, sier Hill-Marta Solberg.

Foto: Ole Henrik Kappfjell

De siste ti årene har over 4000 elg og rein blitt meid ned av toget langs Nordlandsbanen.

Hill-Marta Solberg

Hill-Marta Solberg.

Foto: Gerd Elise Martinsen / NRK

Det ønsker Fylkesmannen å gjøre noe med, men deler av området hvor gjerdene skal bygges, befinner seg i vernet område.

– Da har folk rett til å klage, noe miljøvernerne har gjort, sier fylkesmann Hill-Marta Solberg i Nordland til NRK.no.

Vil forkaste klagen

Det er Grane kommune sør i Nordland at byggingen har blitt utsatt. Nå er fylkesmann Solberg avhengig av at Direktoratet for naturforvaltning ikke hører på miljøvernerne.

– Fylkesmannen har avsluttet behandlingen av klagene, og da går det videre til direktoratet. Hvis de er enig med oss, så forkastes klagene og vi kan begynne å bygge, sier hun.

– Se til Sverige

I løpet av de siste årene har reindriftsnæringa hatt rekordstore tap langs Nordlandsbanen.

I februar for to år siden tok fylkesmannen i Nordland initiativet, og fikk Jernbaneverket og reindriftsnæringa sammen rundt bordet for å finne en løsning på problemet. Etter det ble det planlagt gjerder og avtalt varslingsrutiner dersom reinen var i nærheten av jernbanelinja.

Reindriftsnæringa er imidlertid alt annet enn fornøyd med framdriften.

I går skrev NRK.no om reineiere som ber myndighetene se til Sverige. Der har de bygd 1.400 kilometer reingjerder i ekspressfart, mens det i Norge kun er satt opp en liten gjerdestubb langs hele Nordlandsbanen.

Reineier Olof Anders Kuhmunen på Saltfjellet er skuffet over at de 60 millionene Jernbaneverket har fått til dette formålet, ikke har ført til mer gjerder på norsk side.

– Vi har ventet på en permanent løsning i mange år. Vi vet at gjerdene virker. De «gjeter» reinen døgnet rundt, året rundt, sier han.

(artikkelen fortsetter under)

Created by InfoDispatcher

– Må gå raskere

Uavhengig av klagen fra miljøvernerne, så ber Hill-Marta Solberg Jernbaneverket om å skynde seg.

– Vi har gitt uttrykk fra fylkesmannen at vi ønsker oss bedre framdrift. Det er to ting som virkelig trengs for å få fart i denne gjerdebygginga på Saltfjellet. Det ene er at Jernbaneverket som skal bygge dette er offensive og at prosessene starter tidlig. Det andre er at de nasjonale myndighetene bevilger penger og gir jernbaneverket de ressursene de trenger for å bygge gjerdene, sier hun.

Nå håper hun at de kommer i gang med gjerdene i Grane før jul.

– Men det avhenger av fysiske forhold som vær og føre. Det er sent på året, så det som er viktig i disse sakene er at planprosessene kommer tidlig i gang og at man starter rett etter nytt år på planene for det som skal gjøres til neste år, slik at man er tidlig ferdig med planrundene, sier Solberg.

Reinpåkjørsel

Reinflokken som sto på jernabenlinja ble et lett offer da toget kom.

Foto: Ole Henrik Kappfjell