NAF: – Medlemmene våre bør gå rettens vei

Ole Alexander Myrholt pådro seg utgifter på nærmere 100.000 kroner da han tapte mot bompengeselskapet. NAF er forbauset, men oppfordrer likevel folk til å ta kampen i retten.

Ole Alexander Myrholt

Ole Alexander Myrholt vant fram i tingretten, men tapte ankesaken mot bompengeselskapet Helgeland Veiutvikling. Det koster ham dyrt. Likevel bør bilister ta kampen i retten, oppfordrer NAF.

Foto: Privat

– Dette er en viktig prinsipiell sak og vi beklager utfallet, sier kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i Norges Automobil-Forbund til NRK.

Utgangspunktet for konflikten, som nå har vært innom to rettsinstanser, er følgende:

  • Hvem bestemmer når en vei er ferdig bygd, og bompengeinnkrevingen kan starte?
Inger Elisabeth Sagedal

Kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i NAF er skuffet over lagmannsrettens avgjørelse.

Foto: Erik Norrud/NAF

Som én av to bilister nektet nemlig Ole Alexander Myrholt å betale bompenger for det de mente var en uferdig vei på Helgeland i Nordland.

De to vant frem i tingretten, og Myrholt slapp dermed unna de 5000 kronene i bompengeutgifter. Denne uka kom imidlertid Hålogaland lagmannsrett fram til helt motsatt konklusjon.

Dermed må bilisten belage seg på utgifter på nærmere 100.000 kroner. NAF, som jublet etter tingrettens avgjørelse, er svært skuffet over utviklingen i saken.

Ber andre prøve seg i retten

– Det er synd lagmannsretten kom til en annen konklusjon enn tingretten. Etter NAFs syn burde hele veistrekningen vært helt ferdig før bompenger ble innkrevd, skriver Inger Elisabeth Sagedal i en mail til NRK.

Etter at bilistene ble frikjent i tingretten uttalte Sagedal at saken burde inspirere andre til å gå rettens vei.

Til tross for den økonomiske baksmellen for Myrholt, står oppfordringen ved lag. Det bekrefter Sagedal på spørsmål fra NRK:

– Når det gjelder om vi oppfordrer våre medlemmer å gå rettens vei, så er svaret ja. Hvis et medlem har en god sak, gjør vi det, og det er uavhengig om motparten er det offentlige eller ikke.

– Vi er forbauset over at lagmannsretten krever at deler av saksomkostningene fra tingretten skal dekkes, siden de faktisk ble frifunnet der, legger kommunikasjonssjefen til.

– Bare å gi opp

I dommen fra lagmannsretten heter det blant annet at «de økonomiske konsekvensene ved iverksetting før hele strekningen var ferdig, var forholdsvis beskjedne. Innkrevingstiden, som var beregnet til 15 år, ville vært den samme om innkreving hadde blitt utsatt».

Hovedpersonen selv har fortsatt ikke bestemt seg for om han vil anke saken som har kostet ham nærmere 100.000 kroner i advokathjelp og saksomkostninger.

– Hvis du er uenig med Statens etater eller forvaltningen så er det bare å gi opp, sa han skuffet til NRK da domsavgjørelsen ble kjent.

Motparten var på sin side naturlig nok langt mer fornøyd.

– Det viser at Statens vegvesen selv bestemmer når en vei er ferdig nok til at bompengeinnkreving kan starte, fastslo daglig leder Bjørn Helge Hansen i Helgeland Veiutvikling, og la til at et annet utfall kunne fått betydning for andre veiprosjekter i landet.

Bomprotest under åpning av Toventunnelen

Stortinget vedtok at bompengeinnkreving i Tovenprosjektet ikke skulle starte før veien var ferdigstilt. Realiteten ble likevel at brukerne måtte bruke omlag en halvtime på venting hver gang de skulle kjøre de tre kilometrene inn til Mosjøen, samtidig som de måtte betale over 50 kroner, i over et halvt år.

Foto: Frank Nygård / NRK