Hopp til innhold

– Dommen kan føre til høyere takster og utvidet innkrevingstid

Ole Alexander Myrholt nektet å betale bompenger, og vant fram i retten. Men uavhengig av dommen, er det uansett bilistene som må ta regningen, sier daglig leder i bompengeselskapet.

Bompengeprotest under åpningen av Toventunnelen

Bompengeprotest under åpningen av Toventunnelen.

Foto: Frank Nygård / NRK

Helgeland Veiutvikling, bompengeselskapet som har ansvaret for å kreve inn bompenger ved Toventunnelen i Nordland, tapte i dag rettssaken mot bilistene som nektet å betale før veistrekningen var ferdig utbygd.

Daglig leder i selskapet, Bjørn Helge Hansen, forteller at de skal diskutere dommen i et styremøte den 20. oktober, og at en eventuell anke vil bli vurdert da.

– Hvis dommen blir rettskraftig, vil det få ganske store konsekvenser for oss. Da vil de som har betalt i den perioden vi eventuelt ikke hadde lov å innkreve i, ha krav på å få midlene tilbakebetalt.

– Hvor mye penger snakker vi om?

– Hvis man regner fra innkrevingen startet 10. desember 2013 og ut juni eller juli 2014, som er antydet i dommen, snakker vi om minst ni millioner kroner.

– Bilistene må betale

Men bilistene har egentlig lite å juble for, ifølge Hansen. For lånene må uansett betales, og konsekvensene av en eventuell tilbakebetaling vil derfor potensielt være økte bomsatser, utvidet innkrevingstid – eller en kombinasjon av begge.

– Til syvende og sist er det bilistene som må betale. Jeg håper imidlertid at vi finner en løsning som gjør at bilistene kommer så godt som mulig ut av dette her.

Han beskriver det hele som en spesiell sak.

– Jeg kan ikke se at man har noen lignende saker man kan dra paralleller til.

– Vegvesenet gav klarsignalet

Torbjørn Naimak, regionvegsjef i Statens vegvesen

Regionvegsjef Torbjørn Naimak i Statens vegvesen sier de skal se nærmere på dommen.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Hansen legger samtidig mye av skylden over på Statens vegvesen.

– Det fremgår av premissene for dommen, at Helgeland Veiutvikling ikke er skyld i det som har skjedd.

Han sier det var Vegvesenet som gav klarsignal til at bompengeinnkrevingen kunne starte.

Statens vegvesen skal nå gå igjennom dommen, ifølge regionvegsjef Torbjørn Naimak.

– Vi er ikke en part i saken, men skal se om dommen får noen konsekvenser for oss, sier Naimak.

– Prinsipielt viktig sak

Inger Elisabeth Sagedal

​Kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i NAF.

Foto: Erik Norrud / NAF

Kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i NAF håper dommen blir stående, og tror saken kan gi økt fokus på forbrukernes rettigheter i ulike bompengesaker.

– Vi tenker at dette er en prinsipielt viktig sak. Det er gledelig å se at man kan vinne fram som forbruker i en slik sak, hvor det er lett å få en avmaktsfølelse og tenke at det ikke nytter å kjempe.

Kommunikasjonssjefen sier at man har mange eksempler her til lands hvor innkrevinger ikke skjer helt i tråd med det som er vedtaket.

Denne saken vil kunne inspirere andre til å gå rettens vei. Vi håper dommen vil gjøre litt inntrykk i den forstand at man ikke så lett bryter med de vedtak som har blitt gjort.

Inger Elisabeth Sagedal / NAF