Hopp til innhold

Ole Alexander nektet å betale bompenger - ble frifunnet i retten

– Det er godt å vite at man har rett, sier Ole Alexander Myrholt som i dag vant i retten mot bompengeselskapet.

Ole Alexander Myrholt

– Det er et stort irritasjonsmoment når du hver dag kjører på en uferdig vei, som du likevel må betale for, sier Myrholt.

Foto: Privat

I starten av september møtte Myrholt i retten fordi han nektet å betale bompenger for den nye Toventunnelen på Helgeland, før veistrekningen var ferdig utbygd.

I dag kom dommen der han og tre andre bilister er frifunnet.

– Det er godt å vite at man har rett og at den norske forbrukerens rettigheter er ivaretatt, er Myrholts første reaksjon etter at han har fått vite utfallet.

– Man skal ikke være nødt til å gi etter. Det må være lov til å stille spørsmål hvis du mener noe er feil, sier han til NRK.

Stridens kjerne har vært hvorvidt selskapet Helgeland veiutvikling hadde lov til å kreve inn bompenger før veien var ferdigstilt. Partene møttes tidligere i år i forliksrådet, uten å komme fram til en løsning.

Nektet å betale

Toventunnelen er Norges fjerde lengste tunnel og ble åpnet med brask og bram i november i fjor. Tunnelen er en del av et større veiprosjekt, og allerede før tunnelen og resten av prosjektet var helt sluttført, startet bompengeinnsamlingen.

Fem av veiens naboer nektet å betale bompenger, og dermed trakk Helgeland veiutvikling dem for retten. I dagene før rettssaken startet valgte tre av de fem bilistene å betale de utestående bompengene.

– Det kom frem i retten at det ikke fantes vedtak som ga dem rett til å kreve penger før veien var ferdig. Det viser at det var rett av oss å stille spørsmål, sier Ole Alexander Myrholt.

Det har så langt ikke lyktes NRK å få en kommentar fra Helgeland veiutvikling etter at dommen fra Alstahaug tingrett var klar.

(artikkelen fortsetter under)

Bompengeprotest under åpningen av Toventunnelen

Bompengeprotest under åpningen av Toventunnelen.

Foto: Frank Nygård / NRK

Stor betydning for forbrukerne

Stortinget vedtok bompengeinnkreving for den aktuelle strekningen i 2009, og det var forutsatt etterskuddsvis innkreving, det vil si at strekningen skulle være ferdigstilt på det tidspunktet innkrevingen startet.

Opprinnelig skulle veien ferdigstilles september 2013 og innkrevingen skulle skje fra oktober 2013. Men fordi arbeidet ble forsinket ble også innkrevingen utsatt til desember. Statens vegvesen mente da at 90 prosent av arbeidet var utført.

Men Myrholt, og de fire andre som nektet å betale, mente veien ikke var fullført og dermed kunne heller ikke Helgeland veiutvikling kreve inn bompenger.

Tingretten mener det er vanskelig å ettergå påstandene om hvor ferdig veien faktisk var i desember 2013 ettersom mye i saken er udokumentert.

Dommen legger også til grunn at det først kom fast dekke på den siste delen av strekningen sommeren 2014. Altså et halvt år etter at innkrevingen hadde startet.

  • Slik konkluderer tingretten:

«Veimyndighetenes saksbehandling og dokumentasjon etterlater en så vidt stor tvil om ferdigstillelsesgraden på veistrekningen, at retten ikke har et grunnlag for å føre noen kontroll med vedtaket. Denne tvilen måtte gå ut over saksøkeren».

– Har forståelse

Daglig leder Bjørn Helge Hansen fra Helgeland veiutvikling sa før rettssaken at han forstår bilistene.

– Dette er en prinsipielt viktig sak. Det som gjør den spesiell er at veien har vært åpen under anleggsperioden, sa Hansen i starten av september.

Han ser heller ikke bort fra at den kan måtte behandles av en høyere instans for å få ei endelig avklaring.

Statens vegvesen skal nå gå igjennom dommen, ifølge regionvegsjef Torbjørn Naimak.

– Vi er ikke en part i saken, men skal se om dommen får noen konsekvenser for oss, sier Naimak.