Hopp til innhold

Ole Alexander tapte kampen mot bompengeselskapet

Ole Alexander Myrholt nektet å betale til sammen 5000 kroner i bompenger og havnet i rettssalen. Nå har han tapt mot bomselskapet i lagmannsretten og dermed pådratt seg utgifter på næmere 100.000 kroner. – Hvis du er uenig med Staten så er det bare å gi opp, sier han.

Ole Alexander Myrholt

MÅ BETALE: Ole Alexander Myrholt vant fram i tingretten, men tapte ankesaken mot bompengeselskapet Helgeland Veiutvikling.

Foto: Privat

Hvem bestemmer når en vei er ferdig bygd, og bompengeinnkrevingen kan starte? Det har Hålogaland lagmannsrett nå tatt stilling til.

Ole Alexander Myrholt var en av to bilister som nektet å betale bompenger for en vei de mente ikke var ferdig og vant fram i tingretten.

Men bompengeselskapet Helgeland Veiutvikling anket dommen fra tingretten og Myrholt må nå betale både bompenger og saksomkostninger.

Han er skuffet over dommen og svært uenig i avgjørelsen.

– Vi må lese gjennom dommen og hva de har lagt til grunn, så får vi se om vi fremmer en anke til Høyesterett.

Har brukt store summer

Saken har kostet Myrholt nærmere 100.000 kroner i advokathjelp og saksomkostninger. På toppen kommer de drøye 5.000 kronene han har holdt tilbake i bompengeavgift.

Han mener avgjørelsen gir et signal om at det ikke er noen vits i å ta opp kampen med Staten.

– Hvis du er uenig med Statens etater eller forvaltningen så er det bare å gi opp.

I dommen skriver lagmannsretten blant annet at «de økonomiske konsekvensene ved iverksetting før hele strekningen var ferdig, var forholdsvis beskjedne. Innkrevingstiden, som var beregnet til 15 år, ville vært den samme om innkreving hadde blitt utsatt».

Mener de har gitt svar

Myrholt mener saken ikke hadde trengt å ende i retten.

– Hadde de kunne gitt oss et fornuftig svar i starten er det ikke sikkert vi hadde gått videre med saken. Vi stilte gjentatte ganger spørsmål uten å få svar.

Hos Helgeland Veiutvikling kjenner de ikke seg igjen i kritikken.

– Jeg kan ikke se at det har vært tilfelle. Vi har gitt svar så godt som vi kunne. At han ikke var enig i svarene får vi leve med. Jeg tar avstand på at vi på noen måte har opptrådt arrogant, sier daglig leder Bjørn Helge Hansen.

Han har foreløpig ikke fått lest dommen, men er naturlig nok fornøyd med lagmannsrettens avgjørelse.

– Det var en hyggelig nyhet. Det viser at Statens vegvesen selv bestemmer når en vei er ferdig nok til at bompengeinnkreving kan starte.

Kunne fått konsekvenser

Toventunnelen er Norges fjerde lengste tunnel og ble åpnet med brask og bram i 2014. Tunnelen er del av et større veiprosjekt på fylkesveg 78, som knytter ytre og indre Helgeland tettere sammen.

Bjørn Helge Hansen mener et annet utfall i lagmannsretten kunne fått betydning for andre veiprosjekter i landet.

Det er klart det kunne fått konsekvenser for tilsvarende vegstrekninger. Derfor var det i samråd og etter henstilling fra Statens vegvesen at vi anket saken.