Næringslivet vil gjøre Nordland til et enda større laksefylke

NHO Nordland er skuffet over at den nye regjeringa setter foten ned for ei konsekvensutredning. Nå kommer de med laksekravet og ni andre krav de vil ha gjennomslag for.

Laks i mære

VIL HA ØKT SATSING PÅ HAVBRUK: NHO Nordland vil ha mer laks i mærdene og mye annet som kompenasjon for at det ikke blir konsekvensutredning for Lofoten og Vesterålen i kommende stortingsperiode. Lista med ti krav er oversendt til regjerinsgforhandlerne.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Når sentrale myndigheter med ei slik beslutning bidrar til å redusere mulighetene til betydelig utvikling i Nordland fylke og i spesiell grad i Lofoten og Vesterålen, mener NHO Nordland at den nye regjeringa må gi noe igjen.

Må kompensere for de tapte muligheter

– Regjeringa må utvikle en tilretteleggingspolitikk for Nordland som kan avbøte for de tapte muligheter offshorenæringen ville gitt i regionen, heter det i ei pressemelding fra NHO Nordland.

NHO har laget ei 10-punktsliste over forslag som skal berge Nordland. Blant annet foreslår de ei økt satsing på mineralnæringa, finansiering av dobbeltspor på Ofotbanen, planlegging og utbygging av stamflyplass på Helgeland og økt takt i opprustinga av E6 gjennom Nordland.

Forventa enorme investeringer i olje

De ti forslagene til satsing er sendt til de fire regjeringspartiene, som nå er i innspurten med sin regjeringserklæring.

– Vi hadde sett for oss ei formidabel økning i investeringer her i fylket. Lista er laget for å kompensere tapet over at det ikke ble konsekvensutredning for Lofoten og Vesterålen, sier styreleder i NHO Nordland, Morten Jakhelln.

Fiskerne er kritiske

Fiskerne i Nordland er skeptisk til forslaget fra NHO om å øke produksjonen av laks i oppdrettsanlegg i Nordland.

– Nei, det er ikke greit. Oppdrettsnæringa beslaglegger store areal i kystsonen, og det gjør de ofte i konkurranse med den tradisjonelle fiskerinæringa, sier daglig leder i Nordland fylkesfiskarlag, Steinar Jonassen.