NRK Meny
Normal

Nå får de slippe hundene fri på bjørnejakt

For første gang i Norge åpner myndighetene for bruk av plotthunder i bjørnejakta i Saltdal.

Jeger Remi Olsen

SLIPPER BÅND: Jegerne i Saltdal har så langt vært pålagt å ha ha hundene i bånd. Et forsøk i regi av Statens Naturoppsyn åpner nå imidlertid for at hundene kan slippes.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Etter dialog mellom Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Nordland vil det nå bli gjennomført et forsøksprosjekt med bruk av plotthunder under skadefellingsforsøket på bjørn i Saltdal, skriver Fylkesmannen i Nordland i en pressemelding.

Terje Bø

FORSØKSPROSJEKT: Seksjonssjef i Miljødirektoratet, Terje Bø, forteller til NRK at det nå åpnes for bruk av «løs på drevet halsende hunder» i bjørnejakta i Saltdal som en del av et forsøksprosjekt.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

– Vi har nå fått på plass en løsning der vi, som en del av et forsøk, vil benytte plotthunder under jakta i Saltdal, forteller seksjonssjef Terje Bø i Miljødirektoratet til NRK.

Det er i utgangspunktet ikke tillatt å bruke såkalte plotthunder, som er av typen «løs på drevet halsende hunder», ved jakt på bjørn i Norge.

Men det er lov med drivende hunder i jakt som på hare, gaupe og hjortevilt dersom mankehøyden er mindre enn 47 centimeter, ifølge en paragraf i viltloven.

Terje forklarer at bruk av løshund under jakt er regulert av et strengt regelverk.

– Vi har et opplegg i Norge hvor vi bruker hunder i ordinær jakt, men vi bruker ikke hvilken som helst hund. Vi har i utgangspunktet etablert et lovforbud mot denne typen hunder.

En rekke organisasjoner og jegermiljø har imidlertid uttrykt et sterkt ønske om å kunne ta i bruk slike hunder ved felling av bjørn i Norge, og Bø opplyser at forsøket vil være en viktig del av en større kunnskapsinnhenting for å se om det kan være aktuelt med en lovendring på området.

– For å få mer kunnskap om bruken av slike hunder pågår det for tiden et forsøksprosjekt i Sverige. Dette forsøket utvides nå til og også gjelde Saltdal, forteller han.

Sendes direkte fra ulvejakt

Bø opplyser at Statens Naturoppsyn vil sende to jaktledere, og at forsøket vil gjennomføres i nært samarbeid med Saltdal kommune og det kommunale skadefellingslaget.

– Den ene jaktlederen er i ferd med å forlate Oppland etter å ha deltatt på skadefelling av en ulv i Gudbrandsdalen. Han andre kommer fra Sverige og har deltatt på lignende forsøk med hunder og sporing av bjørn der. Dette er svært erfarne jegere, sier Bø.

Han forteller at jaktlederne vil lede hver sin hundeekvipasje, godt hjulpet av lokale ressurser.

– Jaktlederne har god kunnskap om jakt på ulike rovviltarter med ulike metoder og i ulike områder, men vil også være avhengig av folk med lokalkunnskap for å jobbe mest mulig effektivt, fastslår han.

– Gledelig nyhet

Ola Bjerkaas

GLEDELIG NYHET: Ola Bjerkaas hos Fylkesmannen i Nordland håper forsøket vil gi uttelling for bjørnejakta i Saltdal.

Foto: NRK

Ola Bjerkaas ved Fylkesmannen i Nordland er glad for at direktoratet nå åpner for å teste ut bruk av denne typen hunder lokalt, og håper forsøket vil gi uttelling i den pågående bjørnejakta i Saltdal.

– Fordelen med å slippe hundene løs i bjørnejakta, er at de sliter ut eller oppholder bjørnen lenge nok til at jegerne kan komme til og få felt den, forklarer Bjerkaas.

Han håper at ressursene kan være operative fra torsdag.

– Nå ble dette vedtatt i dag, og det tar litt tid å få mobilisert kreftene. Men vi satser på å være i gang i løpet av torsdagen.

– Vil det være aktuelt å utvide jakten ut over 22. juli hvis bjørnen mot formodning ikke skulle være felt?

– Det får vi vurdere da. Men hvis jakta ikke har ført frem og man fortsatt finner sauekadaver, vil vi sannsynligvis være positivt innstilt til å utvide jakta, sier han.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Nyhetsreportasje fra NRK.
Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.