NRK Meny
Normal

– Den kommer til å gå løs på sauene

For kun få uker siden krøp bjørnen «NO19» ut av hiet i Saltdal i Nordland. Sauebøndene i området frykter hva konsekvensen av det vil bli.

Bjørnehi i Saltdal

17. april fant Statens Naturoppsyn (SNO) ferske bjørnespor i Saltdal i Nordland, og mandag denne uken klarte de å finne hiet hvor bjørnen hadde overvintret.

Foto: Marit Gystøl, Direktoratet for naturforvaltning

17. april fant Statens Naturoppsyn (SNO) ferske bjørnespor i Saltdal i Nordland, og mandag denne uken klarte de å finne hiet hvor bjørnen hadde overvintret.

– Jeg har jobbet med dette siden slutten av 90-tallet, og det er første gang vi har klart å finne tilbake til et hi. Men vi vet med stor sikkerhet at det har overvintret bjørn i fylket tidligere vintre også, sier Vegard Pedersen i SNO i Nordland.

Bjørnen har fått navnet «NO19», og det er den samme hannbjørnen som ble observert i Saltdal i fjor. Det ble den sammen med ytterligere en hannbjørn og en binne. Hvor de to andre har overvintret vet foreløpig ikke SNO noe om.

(artikkelen fortsetter under)

Bjørnespor i Saltdal

HER HAR BAMSEN GÅTT: Bjørnen har tatt sine første skritt ut av hiet. Sporet er 13 centimeter bredt og stammer fra hannen «NO19».

Foto: Vegard Pedersen, SNO

– Kommer til å gå løs på sauene

Hvor «NO19» befinner seg for øyeblikket er det heller ingen som vet, men sauebøndene i Saltdal liker dårlig tanken på at en sulten hannbjørn er løs i området bare uker før sauene skal ut på beite.

Bjørnehi i Saltdal

Ut av dette hiet krøp «NO19» for noen uker siden...

Foto: Marit Gystøl, Direktoratet for naturforvaltning
Per Knædal

.... og det liker Per Arne Knældal dårlig.

Foto: Harald Krogtoft / NRK

I fjor mente bøndene at 1000 av 4000 dyr som ble sendt ut på beitet gikk tapt. Det meste av skylden for det får bjørnen, sammen med jerv og gaupe.

Sauebonde Per Arne Knædal frykter det samme vil skje i år igjen.

– Det som kommer til å skje nå er at rovdyrene overvintrer hos oss. Og da får vi en forferdelig smell til våren. Da trenger de både fett og kjøtt for å komme seg på fote igjen etter å ha ligget i dvale, sa han til NRK.no i fjor høst.

Det utsagnet står han ved i dag.

– Det sier seg selv at disse rovdyrene må ha mat, og da kommer de til å gå løs på sauene. Det er forferdelig synd at vi kommer til å se at dette kommer til å gå totalt løpsk i år igjen, sier han.

Håper på bedring

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har også vært til stede i Saltdal for å registrere bjørn denne uken.

De forstår godt at sauebøndene er bekymret.

– Det er ikke tvil om at de har store utfordringer knyttet til rovvilt i Saltdal, sier seniorrådgiver Knut Morten Vangen.

Han mener likevel det er gjort tiltak for å hindre en ny skrekksommer for bøndene.

– Det er felt flere jerv og gauper i Saltdal gjennom skadefelling og ordinær jakt i løpet av vinteren. Vi håper at det får betydning for tapstallene til bøndene.

(artikkelen fortsetter under)

From InfoDispatcher.SingleFileImporter

– Hittil har vi en tapsprosent på godt over 30 på lam og 24 på voksensau. Det kaller jeg for katastrofe, sa sauebonde Per Arne Knædal i Saltdal i fjor.

Viktig binne

I år har Stortinget redusert bestandsmålet fra 15 til 13 ynglinger av bjørn på landsbasis. En av disse skal være i Nordland.

Men Saltdal er utenfor det prioriterte området for bjørn, og dermed skal det være lav terskel for å ta ut bjørn som går løs på sauen.

– Men det betyr ikke at enhver bjørn som er i området skal felles, sier Vangen.

En utfordring er at en av bjørnene som er observert i området er en binne, den eneste som er observert i Nordland.

– All den tid vi ikke har nådd bestandsmålet i Nordland, betyr det at man må være forsiktig med skadefelling i områder hvor det befinner seg binner, sier Vangen.

(artikkelen fortsetter under)

Filmet bjørn som spiste elgkadaver i Saltdal

Denne bjørnen ble fotografert mens den spiste på et elgkadaver i Saltdal i 2011.

Foto: Ørjan Larsos

Mindre rom for å felle bjørn

137 bjørner ble registrert i Norge i 2012. Dette er 14 færre enn året før, og 29 færre enn i 2010.

Det viser en ny rapport som Bioforsk Svanhovd har laget i samarbeid med Rovdata. Av de 137 bjørnene som ble registrert i 2012 var 51 hunnbjørner og 86 var hannbjørner.

Stortingsforliket om forvaltning av rovvilt fra 2011 sier at antallet hannbjørn i Norge ikke skal overstige 1,5 ganger antall binner. Registreringene fra 2012 viser at vi nærmer oss dette forholdstallet.

– Konsekvensen er at handlingsrommet for å felle bjørn er redusert. Dette må vi ta hensyn til når fellingskvoter blir satt og fellingstillatelser utstedt. Men av erfaring vet vi at det oppstår behov for å felle bjørn på skadefelling når sauen er ute og beiter, sier direktør Janne Sollie i Direktoratet for naturforvaltning (DN) til Rovviltportalen.

Finnmark, Hedmark og Nord-Trøndelag er de fylkene med flest registrerte bjørner, med henholdsvis 49, 37 og 30 individer. Det er kun små endringer i disse fylkene mellom 2011 og 2012.