Hopp til innhold

– Gir grønt lys for jakttrening på morløse bjørnunger

Midtre Nordland nasjonalparkstyre har gitt dispensasjon til å trene jakthunder på bjørn i Junkerdal nasjonalpark i Saltdal. – Det er horribelt. Det oppholder seg tre morløse bjørnunger i dette området, sier Erling Solvang i Naturvernforbundet.

Tre bjørnunger i Junkerdal nasjonapark

Tre bjørnunger som er halvannet år gamle ble filmet 10. mai mens de løp rundt og herjet i snøen i en bratt skråning.

Foto: Statens Naturoppsyn

I mai år ble det for første gang på 60 år påvist et kull med bjørnunger i Nordland. Tre bjørnunger ble filmet fra helikopter i Junkerdal nasjonalpark i Saltdal mens de løp rundt og herjet i snøen i en bratt skråning.

Erling Solvang

Erling Solvang i Naturvernforbundet har påklaget vedtaket til Miljødepartementet.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

De tre bjørnungene fikk en tøff start på livet da moren deres fikk ei steinblokk over seg og døde mens hun gravde hi til seg og ungene i oktober i fjor. Mot alle odds har de historiske bjørnungene klart seg alene gjennom vinteren.

Har sagt ja til jakttrening

Nå har Midtre Nordland nasjonalparkstyre gitt et skadefellingslag i Saltdal dispensasjon til å trene løse jakthunder på bjørn i det samme området. Det liker Naturvernforbundet særdeles dårlig.

– De tre bjørnungene har siden i fjor høst hatt en tøff tilværelse. Ungene er det foreløpig siste håp for etablering av ynglende bjørn i Nordland, og oppfyllelse av bestandsmålet i regionen. Nå har nasjonalparkstyret vedtatt å gjøre bjørnungenes tilværelse enda vanskeligere ved å tillate slipp av løse hunder for jakttrening inne i nasjonalparken, sier Erling Solvang i Naturvernforbundet.

Vegar Pedersen foran hiet og steinen som hadde falt ned

Statens naturoppsyn tok seg i pinsen fram til skråningen hvor hiet befinner seg. Rovviltkontakt Vegar Pedersen foran hiet og steinen som har falt ned over binna. – Dødsårsaken er klar. Hun døde av en ulykke, konstaterer Pedersen.

Foto: SNO

Solberg som er styreleder for Forum for natur og friluftsliv i Naturvernforbundet kaller vedtaket et tillitsbrudd, og mener nasjonalparkstyret bør byttes ut.

– Vi har påklaget vedtaket til Miljødepartementet. Styret har skuffet stort. Nasjonalparkforvalteren har gjort en god utredning, og viser til klare bestemmelser om at dispensasjon ikke kan gis fordi det strider mot formålet med nasjonalparken og vernet av de rødlistede ungene. Dette er et tillitsbrudd som må resultere i at styret byttes ut, sier Solvang.

Diskusjon på Facebook

Diskusjonen om jakttreningen på bjørnungene er i gang på Facebook. Flere tar til orde for å anmelde nasjonalparkstyret, mens andre minner om at bjørnejakten rett over grensa til Sverige avsluttes 30. september nettopp for å gi bjørnene ro i tiden før de går i hi.

Jeg er provosert og forbanna. Disse bjørnungene har mot alle odds berget livet. Nå bruker de tida på å spise seg opp og finne hi for vinteren. Nasjonalparkstyret er satt til å ivareta mangfoldet i naturen, og velger sende hunder inn i området for å stresse og hindre ungene å skaffe seg næring i en kritisk periode. Jeg gremmes.

Kommentar på Facebook

Nasjonalparkforvalter Hanne Etnestad i Midtre Nordland nasjonalparkstyre opplyser til NRK at sekretariatets innstilte på avslag på søknaden fra skadefellingslaget.

– Vi mente det var unødig å forstyrre bjørner i en lite ugunstig periode. Bjørn er en del av nasjonalparken, og under en slik jakttrening risikerer man å jage bjørnen ut av området. I verste fall inn i et område hvor det er sau eller tamrein, sier Etnestad til NRK.

– Storm i vannglass

Siv Mossleth, leder i rovviltnemda i Nordland

– 70 prosent av Saltdals areal er allerede vernet. Skal man ha en mulighet til å trene, må det nesten skje i vernede områder, sier leder Siv Mossleth i Midtre Nordland nasjonalparkstyre.

Foto: Nordland fylkeskommune Thor-Wiggo Skille

Men nasjonalparkstyrets leder Siv Mossleth, tidligere varaordfører i Saltdal, fremmet et alternativt forslag om å gi tillatelse, som ble enstemmig vedtatt.

– Om det blir nødvendig med skadefelling for å berge beitedyr mot å bli drept av rovvilt, er det greit at kommunale skadefellingslag har bygd opp kunnskap og har trent med hund og hundeførere. Vi vet at bjørn kan skade tamrein og sau stygt, kanskje også uten å nødvendigvis drepe.

I Saltdal kommune er nesten 70 prosent av arealet vernet, så for å ha en mulighet for å trene, har Midtre Nordland nasjonalparkstyre gitt en tillatelse til trening på strenge vilkår, utenfor båndtvangtiden.

– Vedtaket bygger på tillatelser gitt av fagfolk i Saltdal og Fauske kommune, som har sett på denne treningen som nødvendig.

Treningen foregår med samme type hunder som brukes på elgjakt, etter strenge regler, og etter avtale med reineiere,sauenæringa) og grunneier.

– Treningen anses ikke å gjøre skade på verneverdiene, og om det kommer til møte mellom hund og bjørn under trening, er det kanskje ikke bjørnen som er mest utsatt for skade. Hundene som brukes skal ha aversjonstrening slik at de ikke angriper rein og sau.

Mossleth mener protestene er storm i et vannglass.

– Tillatelsen gjelder trening på bjørn. Den informasjonen som jeg har fått, er at ingen vet hvor bjørneungene er. Det ble gitt tillatelse til å fly for å finne dem og lande med helikopter for å merke dem, men de ble ikke funnet, etter hva jeg vet. Tillatelsen er ikke gitt spesifikt for å trene på bjørneunger, jeg tror faktisk søknaden kom for et år siden.

– Tillatelsen til å trene lokalt gjør trening mulig. Om det i tillegg trenes i regi av SNO er det selvsagt en stor fordel, sier Mossleth til NRK.

For første gang på 60 år er det påvist et kull med bjørnunger i Nordland.