Hopp til innhold

Nå kuttes elbil-godene over hele landet: – På tide at alle blir med og spleiser på veiene

Flere må betale bompengeavgift etter at regjeringen åpnet for muligheten til å redusere godene elbileiere har hatt i flere år. Årsaken er at bompengeselskapene og staten taper milliarder på elbilpolitikken de selv har innført.

Elbil-bom

Nå kuttes elbilgodene flere steder i landet.

Foto: Adam Enochsson / NRK

– Jeg synes alle skal være med å spleise på nye veier. Det bør fortsatt være fritak for moms når man kjøper elbil, men ellers er det på tide at det blir likhet, mener Dan Jøran Antonsen fra nordlandskommunen Gildeskål.

Dan Jøran Antonsen

VIL TA REGNINGA: Dan Jøran Antonsen fra Gildeskål venter på sin nye elbil og vil gjerne være med og betale for veiprosjektene.

Foto: Barbro Andersen / NRK

Denne uka vedtar politikerne i Nordland å innføre bompenger for elbiler. De miljøvennlige bilene slipper unna med halv pris når de passerer en bom. I Hordaland, Rogaland, Oslo og i Troms er det allerede fatta vedtak om å innføre bompengebetaling. I Oslo må elbil-eiere betale fra og med 1.juni.

Elbil-fordelene har vært svært viktige virkemidler for å få nordmenn til å kjøpe elbil. Ingen andre land har lignende insentiver.

Dan Jøran Antonsen har akkurat bestilt ny utslippsfri bil. Også han trekker fram de mange elbilfordelene.

– Men jeg angrer ikke sjøl om elbiler må betale bompenger i Nordland, sier han.

Lave avgifter tapper statskassen

Stortinget har vedtatt at elbiler skal betale maks 50 prosent av fossilbiltakstene i bomstasjonene. Grensa er satt som et tak, noe som betyr at lokale myndigheter kan velge å sette taksten lavere – eller til null.

I Nordland har antall registrerte elbiler økt fra 7 i 2010 til nesten 3000 i 2017, ifølge sakspapirene fra fylkesrådet. Når fylkestinget i Nordland setter elbilene på sakskartet er økonomi en viktig faktor.

Elbil har bidratt til avgiftstap på 25 milliarder kroner til staten, ifølge en utregning Aftenposten har gjort. Nullutslippskjøretøy bidrar til samme type problemer som øvrig privatbilisme, slik som veislitasje og kødannelse.

Fylkesrådet foreslår derfor at det innføres halv takst for alle bompengeprosjekter i Nordland.

– Vi taper millioner i året på inntjening, for eksempel i Bodø. Og for hver nye elbil som blir solgt blir tapet større, sier fylkesråd for samferdsel i Nordland Svein Eggesvik.

– Ikke i tråd med klimamålene

Lading av elbil på bensinstasjon
Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

Av alle nybiler som ble solgt i 2018, var omlag 30 prosent elbiler. Rundt de største byene byene er målet om en andel på ti prosent utslippsfrie biler i bilparken nå nådd. Og hver gang det kjøpes en elbil, forsvinner det også en diesel- eller bensinbil fra veien.

– Med det forsvinner også inntektene til bomselskapene. Så når miljømålet er nådd, vil vi nå innføre halv takst på miljøvennlige biler. Dersom vi ikke hadde gjort dette kunne konsekvensen ha blitt at bomringer må stå lengre, argumenterer fylkesråden i Nordland.

En annen løsning ville ha vært å sende regninga over til kommunene. De står ofte som garantister for bomselskapene som skal tjene inn veiinvesteringer.

– Verken kommuner eller fylkeskommuner ønsker å bli nødt til å innfri garantier og punge ut mange millioner fordi inntektene til bomselskapene har vært for dårlig, sier Eggesvik.

Men Norsk Elbilforening mener klimamålene bør veie tyngre enn finansering av veiprosjekter.

– For å nå klimamålene må utslippene ned. Samtidig oppgir 71 prosent av elbileierne i fylket at bompengefritak var en av hovedårsakene til at de kjøpte elbil. Da er det en dårlig idé å fjerne den fordelen, sier leder for Norsk Elbilforening i Nordland, Henrik Nørve, som tror det kan føre til at flere potensielle kjøpere blir sittende på gjerdet.

– Det er ikke i tråd med hverken nasjonale eller lokale klimamål.

Henrik Nørve

Leder for Norsk Elbilforening i Nordland, Henrik Nørve, tror innføringen av bompenger kan redusere elbilsalget.

Foto: Adam Enochsson / NRK