NRK Meny
Normal

Nå kan du selv følge med på lusesituasjonen langs kysten

Takket være kart fra Havforskningsinstituttet, kan nå alle som vil se hvor lakselusa er langs kysten og fjordene våre.

Nye kart viser lakselusa

De nye kartene er enkelt tilgjengelig på nettsidene til havforskninga.

Foto: Skjermdump fra imr.no

Ved hjelp av kartene kan interesserte se hvilke områder som har høyt og lavt smittepress av lakselus.

Karin Kroon Boxaspen

Forskningsdirektør Karin Kroon Boxaspen ved Havforskningsinstituttet mener kartene gir en fin visuell tilnærming til spredningen i vann.

Foto: Privat

Dersom det for eksempel ligger et oppdrettsanlegg i et område med høyt smittepress, er det sannsynlig at fisken i anlegget blir smittet og at man etter noen dager kan se at fisken har fått lus, skriver havforskninga på sine nettsider.

Modellen er ikke hundre prosent sikker, men har vist seg å være et godt og viktig hjelpemiddel når smittepresset fra lakselus til villfisk skal vurderes.

– Dette er et kart og et modellsystem for spredning av lakselus som vi har brukt internt hos oss en god stund allerede. Nå har vi tatt skrittet og lagt det ut offentlig, sier forskningsdirektør Karin Kroon Boxaspen til NRK.

Baserer seg på innrapporterte data

Lakselus

Slik ser lakselusa ut på nært hold.

Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

På kartet kan man velge seg et område og et tidsrom man ønsker å titte nærmere på. Deretter vil man kunne se spredningen av lakselus i det aktuelle området.

– Modellen baserer seg blant annet på reelle innrapporterte data for lakselus i oppdrettsanleggene, og er modellert nærmest som et meteorologisk system, slik at en kan se hvordan det sprer seg, sier Boxaspen.

Kartene viser totalt antall smittsomme lakselus per kvadratmeter (kopepoditter på fagspråket), summert over en periode på 10 dager. Hver uke startes det nye simuleringer, og summen av de siste 10 dagene blir vist i kartet.

En alvorlig trussel

I den første delen av årets overvåkning av lakselus, har forskerne funnet det sannsynlig at lakselus har hatt negativ innvirkning på utvandrende laksesmolt og sjøørret i de fleste undersøkte områdene.

Styreleder Jens Olav Flekke i stiftelsen Redd Villaksen forteller at lakselus i dag er en alvorlig utførsel mot mange av landets ville bestander av laksefisk.

– Vi kan dog ikke bare skylde på oppdrett, selv om det er den største trusselen i dagens situasjon. Historisk må aktiviteter fra jordbruket og kraftutbygging ta sin del av ansvaret, sier Flekke.

Jens Olav Flekke

Styreleder Jens Olav Flekke i stiftelsen Redd Villaksen viser til flere eksempler på elver rundt om i landet der bestandene av laks og sjøørret har gått sterkt tilbake.

Foto: Privat

Angriper slim og hud

I Norge har det pågått systematiske registreringer av lakselus på villfisk siden tidlig 90-tall. Lusa kan føre til dårligere vekst, forstyrrelser i saltbalansen og at fisken blir mer utsatt for sykdommer, ifølge Miljøstatus.no.

Selv med avlusning, driver mye av larvene med strømmen og angriper vill laks og sjøørret og spiser av fiskens slim og hud, forteller Flekke.

– Vi får inn en del bilder av villfisk med lus. Resultatet kan være infeksjoner og at fisken dør. ​

Karin Kroon Boxaspen ved Havforskningsinstituttet beskriver lakselus som en av de store miljøutfordringene i dag.

Det å ha kontroll på hvordan lus sprer seg og hvordan lus virker inn på ulike områder, er et av feltene hvor vi bruker mye tid og ressurser.

Karin Kroon Boxaspen / Havforskningsinstituttet