Hopp til innhold

Nå er det slutt på ekstreme strømpriser i halve landet

Vind, varmere vær og vannkraftverk i full drift har sørget for at strømprisene har stupt i Midt- og Nord-Norge. I sør er prisene fortsatt høye.

Bodø sentrum sett fra Ramnflåget ved turisthytta.

Innbyggerne i Bodø er blant de som kan nyte godt av at strømprisene er på vei nedover igjen. Like heldige er de ikke lenger sør i landet.

Foto: Benjamin Fredriksen / Ola Helness / NRK

CO₂ i atmosfæren
419,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,08 °C
Les mer  om klima

– Vi har aldri opplevd slike strømpriser i Nord-Norge. Det er en ekstremt, ekstrem situasjon.

Slik beskrev forvaltningssjef Johnny Greger Horsdal i SKS Handel det som skjedde i Nord-Norge i slutten av november, da strømprisene tredoblet seg fra en dag til den neste.

Plutselig var strømmen like dyr over hele landet.

Men nå ser ting adskillig lysere ut for strømprisbekymrede nordmenn i Midt- og Nord-Norge.

På det verste var prisene over tre kroner per kilowattime. Nå er de nede i 20 øre.

– Det produsere for fullt

Flere heldige omstendigheter har truffet på likt.

Johnny Greger Horsdal SKS Handel

Forvaltningssjef Johnny Greger Horsdal i SKS Handel.

Foto: Johanne Eidsvold / NRK

– Det har kommet inn mye vind og nedbør, og været har blitt varmere slik at forbruket har gått ned. Samtidig har det kommet inn flere kraftverk som var ute for vedlikehold, sier Horsdal til NRK nå.

Med andre ord produseres det for fullt i Nord-Norge og i Nord-Sverige både når det gjelder vindkraft og vannkraft. Resultatet er mer enn nok tilgjengelig strøm.

Men denne strømmen kommer ikke hele landet til gode, slik det er nå. For det er bare Nord-Norge, Trøndelag og Vestlandet nord for Sognefjorden som kan glede seg over at strømmen nå blir billigere igjen.

Statnett har delt inn landet i fem prisområder, med en egen pris etter tilbud og etterspørsel i hvert prisområde. Prisforskjellen vil føre til at det flyter strøm fra overskuddsområder til underskuddsområder, og over tid også jevne ut prisene, er tanken.

Men det fungerer ikke alltid slik i praksis.

Årsaken til det er at overføringskapasiteten mellom nord og sør i Norge er dårlig.

Nord-Norge og Nord-Sverige er forsynt med et stort overskudd av strøm. Det er blant annet på grunn av dette overskuddet at prisene i nord normalt holdes nede.

Men det hjelper altså lite for folk i sør.

Strømpriser - Tromsø mot Oslo

Grafen hentet fra NordPool viser forskjellen i prisene mellom Tromsø og Oslo i morgen. I Tromsø er snittet drøye 21 øre. I Oslo nesten 1,5 krone.

Foto: Nordoolgroup

Der er de mer eksponert for prisene på kontinentet. Særlig når det er veldig lite vann i magasinene, slik det er nå.

– Det er så lite vann i sør at de har begrenset produksjon. Da kan prisene dra seg enda mer til, og kan fort havne på over tre kroner, sier forvaltningssjef Horsdal.

Usikker fremtid

Og hva fremtiden vil bringe er usikkert.

Til Dagens Næringsliv sier senioranalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets at alt avhenger av den russiske presidenten Vladimir Putin og været.

Poenget er at det er meldt kaldt vær over store deler av Europa til over jul og at gasslagrene i Europa er rekordlave. Gassen får Europa i stor grad fra Russland, og geopolitisk usikkerhet knyttet til konflikten rundt Ukraina, gjør at det også blir usikkerhet knyttet til forsyningen av russisk gass.

– Det verste er over

For Midt- og Nord-Norge ser den nærmeste fremtiden ganske lys ut, ifølge Horsdal.

– Det verste er over for denne gang, sier han.

– Det skal mye til for at vi når nivåene vi hadde i slutten av november. Får vi en veldig lang kuldeperiode, som vi hadde i noen uker, kan det hende vi nærmer oss prisene i sør igjen. Men mest sannsynlig blir vi liggende langt under, kanskje rundt 50–60 øre på det verste.

Staten tar regningen for strømforbruket over en bestemt kilowattpris.

Staten tar regningen for strømforbruket over en bestemt kilowattpris.