Mystisk mobilspor etter savnet nederlender forvirrer fortsatt politiet

Åtte måneder etter at Arjen Kamphuis forsvant, vet politiet fortsatt ikke hvorfor mobiltelefonen hans slo inn på tre basestasjoner i Rogaland – ti dager etter at han sist ble observert.

arjen_kamphuis

SPORLØST BORTE: Det har åtte måneder siden den nederlandske dataeksperten Arjen Kamphuis (47) forsvant i Norge.

Foto: @ArjenKamphuis/Twitter/WikiLeaks

Funnene politiet har gjort så langt i forbindelse med søket etter den savnede Arjen Kamphuis kan tyde på at han har vært utsatt for en ulykke – men så var det dette mobilsporet i Rogaland.

– Basert på funnene på Rognan, så kunne det vært nærliggende å dra konklusjonen at Kamphuis har vært utsatt for en ulykke. Imidlertid er dette såkalte rogalandssporet, et spor som gjør at vi ikke kan dra den konklusjonen, sier politiinspektør Bjarte Walla i Nordland politidistrikt til NRK.

Savnet i åtte måneder

Politiadvokat Bjarte Walla i Salten politidistrikt

Politiinspektør Bjarte Walla.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

I åtte måneder har politiet aktivt etterforsket hva som har skjedd med den savnede nederlenderen Arjen Kamphuis, som det ikke finnes noen sikre observasjoner av etter august i fjor.

46-åringen er en nederlandsk sikkerhetsekspert. Han har gitt IT-råd til regjeringen og har blant annet hjulpet journalister, advokater og menneskerettighetsaktivister til å beskytte seg mot digital spionasje.

Arjen Kamphuis savnet

Arjen Kamphuis ble meldt savnet 31. august 2018.

Foto: @ncilla/twitter / skjermdump

20. august sjekket han ut av Scandic Hotel i Sjøgata i Bodø. Senere samme dag ble han observert i sentrum av Rognan i Saltdal. Siden har ingen sett ham.

– Observasjonen på Rognan er ikke bekreftet, men vi anser den for å være så sikker at hans siste kjente oppholdssted er på Rognan den 20. august.

– Hva gjør at denne observasjonen er så sikker?

– Den er sikker fordi at det er gjort funn av eiendeler tilhørende Kamphuis i nærheten av Rognan. Det er også gjort funn av en kajakk og en kajakkåre av samme merke som han kjøpte i Nederland før han reiste til Norge.

Hadde kajakken vært i bruk?

Kajakken ble funnet i Kvænflåget i Fauske kommune av en fritidsfisker. Politiet kan imidlertid ikke fastslå hvorvidt kajakken faktisk har vært i bruk eller ikke.

– Her har vi motstridende opplysninger. Noen opplysninger indikerer at den har vært i bruk, andre sier at den ikke har vært det, sier Walla.

Funn av kajakk knyttes til Arjen Kamphuis

Kajakken som er funnet er av merket Oru Kayak Coast XT og politiet antar at den tilhørte den savnede Arjen Kamphuis.

Foto: Politiet

Det forvirrende mobilsporet

Men så var det dette mobilsporet i Rogaland. 30. august, altså ti dager etter at Kamphuis sjekket ut av hotellet i Bodø og senere ble observert på Rognan, slo mobiltelefonen til Kamphuis inn på tre basestasjoner i Rogaland.

– Basert på de tidspunktene hvor mobiltelefonen har slått inn på basestasjonene, så slutter vi oss til at mobiltelefonen kan ha befunnet seg i et kjøretøy som beveget seg på vei nordover langs E18 mot Stavanger i en hastighet omtrent tilsvarende fartsgrensen, sier Walla.

Men hva slags kjøretøy, hvem som eide det, og om Kamphuis også var om bord i kjøretøyet er foreløpig ikke avklart.

– Vi har hentet inn opplysninger om bompasseringer, vi har avhørt flere vitner og vi har pågående aktiv etterforskning knyttet til dette sporet, sier politiinspektør Walla, som også forteller at det er sendt rettsanmodning til utenlandsk politi som politiet i Norge fortsatt avventer svar på.

Les også: Kollega om den mystiske forsvinningen: – Helt sikker på at Arjen fortsatt er i live

– En avsluttende fase

Walla forteller at politiet vil fortsette etterforskningen så lenge det er aktive etterforskningsskritt å foreta.

– Men vi anser oss for å være i en avsluttende fase av etterforskningen, i den forstand at de aktive etterforskningsskrittene vi med rimelighet og hensiktsmessighet kan foreta oss, begynner å bli uttømt.

Politiet har fortsatt tre hovedhypoteser i forbindelse med forsvinningen:

1. Kamphuis har vært utsatt for en ulykke

2. Kamphuis har frivillig valgt å holde seg skjult

3. Kamphuis har vært gjenstand for en eller annen kriminell handling

– Vi gjør oss selv noen tanker om hvordan disse tre hypotesene står seg i forhold til hverandre, men det er noe vi ikke er modne til å si noe om dette på stadiet, sier Walla.