Hopp til innhold

Moskenes kommune vurderer å anmelde mor etter opptak av foreldremøte

Et foreldremøte i Sørvågen barnehage i Moskenes kan ende som politisak. Kommunedirektøren vurderer å anmelde en forelder for å ha gjort opptak av deler av møtet.

Sørvågen barnehage i Moskenes kommune.

Sørvågen barnehage er den eneste barnehagen i Moskenes kommune i Lofoten.

Foto: John Inge Johansen / NRK

SISTE: I et ekstraordinært kommunestyremøte i Moskenes torsdag kveld, ble det bestemt at lydopptak som ikke er klarert med andre deltagere på kommunale møter, skal vurderes politianmeldt. Når det gjelder foreldremøtesaken sier kommunedirektør Steinar Sætherdal fredag at de sannsynligvis ikke vil anmelde forholdet.

Kommunaldirektør Steinar Sæterdal gikk mandag ut på lofotkommunens Facebook-gruppe med en offentlig beklagelse.

Der skrev han at lyd fra møtet ble formidlet til personer som ikke var på møtet uten at øvrige foreldre eller kommunens representanter var informert.

Sæterdal skriver at flere lover trolig er brutt.

Han ønsker ikke selv å kommentere saken og viser til ordfører Lillian Rasmussen.

– Et foreldremøte er et forum om hvordan de har det i barnehagen. Dersom du ikke er kjent med at opplysninger spres utenfor det forumet, kan du gi opplysninger knyttet til egne barn eller ting du tror blir sagt i fortrolighet, sier Rasmussen.

Lillian Rasmussen

Moskenes-ordfører Lillian Rasmussen avviser at foreldres morsmål har vært avgjørende i gruppeinndelingen for Sørvågen barnehage.

Foto: Tommy Johansen

Delte barna i to grupper

En av tingene som har skapt debatt i kommunen den siste tiden er nettopp Sørvågen barnehage.

Barna i barnehagen er delt i to grupper. En av årsakene er at den ene gruppen skal kunne holde åpent, selv om det blir påvist koronasmitte i den andre.

Flere foreldre NRK har vært i kontakt med hevder at et flertall av barna i den ene gruppen har foresatte som ikke snakker norsk hjemme, mens sammensetningen er motsatt i den andre gruppen, hvor samtlige barn har minst en foresatt som snakker norsk.

Ordføreren går kraftig ut mot dem som mener språk og bakgrunn har vært avgjørende.

– Jeg tar avstand fra påstanden om at barna er delt inn ut fra hvilke land foreldrene er født i. Slik jobber vi ikke i Moskenes kommune, sier Rasmussen.

Marlene Sæthre

Marlene Sæthre er lokalpolitiker og har barn i Sørvågen barnehage.

Foto: Privat

Få fikk delta

Saken var tema under foreldremøtet. Men hva var det egentlig som ble formidlet videre fra møtet?

Smittevernhensyn gjorde at det var begrenset adgang og kun en foresatt per barn fikk lov til å delta. En av foreldrene som var til stede var Marlene Sæthre.

Hun avviser at det ble gjort opptak og er kritisk til at ikke alle som ville fikk delta.

– Det ble gitt tilbakemelding til barnehagen om at det var uheldig og bedt om et større lokale slik at alle de engasjerte fikk anledning til å møte. Det ble avvist og etter det jeg kjenner til er det to foreldre som har fått høre hva som skjedde på møtet via en åpen telefonlinje.

Hun er uenig i at ble delt sensitive personopplysninger.

– Det er viktig å huske at dette var et offentlig informasjonsmøte for foreldrene. Jeg ser ikke noe skadepotensiale ut fra det jeg kjenner til, sier Sæthre, som er uavhengig representant i kommunestyret.

Kritisk til deling

Hun er en av dem som er kritisk til hvordan gruppeinndelingen har foregått og mener saken burde vært behandlet i samarbeidsutvalget.

– Dersom man hadde gått fram på riktig måte ville alle involverte parter fått informasjon om endringer og mulighet til å gi sine innspill. Mine innspill har fra begynnelsen av vært språkutvikling og mangfold må være styrende hensyn i inndelingen av grupper.

– Ikke et bevisst valg

Janne Myhre Nilsen er styrer i den eneste barnehagen som er i Moskenes kommune. Hun vil ikke intervjues, men vil gjerne si at sammensetningen av gruppene slik den er skissert, stemmer med virkeligheten.

– Men om man ser på inndelingen basert på hvilket morsmål barna har hjemme, var dette identisk også i fjor. Da hadde vi to grupper i barnehagen. En fra 0-3 år og en fra 3-5. Samtlige av de som har foresatte som ikke har norsk morsmål var også da i samme gruppe, uten at det var et bevisst valg eller ble problematisert, sier Nilsen.

Barnehagen har hatt fokus blant annet på at søsken ikke skal oppleve å bli plassert på ulike grupper for å ivareta trygghetsfølelsen barnehagen skal skape.

Utidig oppførsel

Kommunestyrerepresentant Svein Georg Gabrielsen mener kommunedirektørens trusler om anmeldelse er å dra saken ut over alle proporsjoner.

Svein Georg Gabrielsen

Utidig, er karakteristikken som den uavhengige kommunestyrerepresentanten Svein Georg Gabrielsen gir til kommunedirektøren.

Foto: John Inge Johansen / NRK

– Jeg synes det er direkte utidig at man vil vurdere å anmelde. Dette var informasjon som var delt til foreldre som ikke kunne være med på møtet av korona-hensyn. Jeg vil påpeke at slik deling av informasjon med foreldrene ikke kan være et ulovlig forhold, sier Gabrielsen.

Ordføreren sier kommunen ikke har full oversikt over det som skjedde under foreldremøtet og at det er en av årsakene til at saken vurderes anmeldt.

– Det er viktig at vi tar en runde på dette og finner ut hva som har skjedd og hvordan vi kan løse det, sier Lillian Rasmussen.

Foreldremøtet har utløst et ekstraordinært kommunestyremøte i kveld

Kommunaldirektøren skriver i sin innstilling at kommunen skal vurdere anmeldelse «dersom noen tar opp fra møter i kommunal regi uten at dette er kjent og avtalt med deltakerne i forkant av møtet».