Mer enn 600 turistfiskeanlegg i Norge: – Myndighetene har ingen kontroll

I en nedlagt militærleir har litauiske statsborgere bygd opp et topp moderne turistfiskeanlegg, hvor hundrevis av østeuropeiske turistfiskere hver sommer kommer for å fiske og filetere sin egen fangst.

I en nedlagt militærleir på Andenes har litauiske statsborgere bygd opp et topp moderne turistfiskeanlegg, hvor hundrevis av østeuropeiske turistfiskere hver sommer kommer for å fiske og filetere sin egen fangst.

SLØYESENTRAL: Med mer enn 600 havfiskecamper er turistfiske blitt en stor vekstnæring langs norskekysten. 15-kilosregelen gjør at utenlandske fisketurister bare tar med seg de beste filetene hjem.

– Høysesongen varer fra mai til oktober. Hver uke kommer det 30–40 nye turister for å fiske her, forteller direktør Saulius Peleda, som driver de storstilte turistfiskeanleggene Nordfish og Andøy fiskecamp på Andenes.

I ti år tilbrakte han hver sommer i Norge for å fiske, men fant aldri det optimale anlegget hvor han var 100 prosent fornøyd.

Jeg tenkte at dette kunne jeg gjøre like bra selv. Da det gamle militæranlegget i Skarsteindalen ble til salgs for tre år siden slo jeg til, forteller han til NRK.

Siden har anlegget vokst og i år tar han imot flere hundre turistfiskere – alle fra Øst-Europa. En del av dem er angivelig tatt for smugling.

– Bobiler med enorme hengere

På kaia på Andenes står Andreas Hauge som er daglig leder i Andøy havfiskeselskap. Han forteller at yrkesfiskerne i Andøy merker godt at de ikke lenger er alene på sjøen.

– De kommer kjørende i bobiler med enorme hengere som de fyller opp med fiskefilet. Det er blitt rene industrien.

De mer enn 600 fiskecampene i Norge har i dag ingen krav om å rapportere til myndighetene hvor mye fisk gjestene fisker og tar med seg hjem.

Fisketurister fra Litauen på Nordfish sitt anlegg på Andøya

En tur på havet ga denne gjengen fra Latvia 120 kilo rund fisk. Men bare 15 kilo filet per person og en troféfisk kan de ta ut av Norge. Ikke alle er like nøye på det, sier lederen for fiskecampen.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– Det burde de hatt. I dag vet ingen hvor mye de fisker, og sjansen for å bli tatt er minimal. Tollerne tar jo bare stikkprøver. De mange beslagene vi ser på grensen er bare toppen av isfjellet. Dersom denne utviklingen får fortsette, tør jeg ikke tenke på hvor dette skal ende.

– Tar bare ryggfileten

Etter Fiskeridirektoratets omregninger må du fiske seks kilo fisk for å få en kilo loins eller ryggfilet.

– Det er stort sett loins de drar av gårde med. To tredjedeler av fisken kastes. Da forstår man hvor mye de egentlig henter opp av havet. Blir du tatt med 500 kilo smuglerfilet, som vi har sett eksempler på, har de fisket flere tonn fisk, konstaterer Haugen.

– Men er det ikke nok fisk i havet til både yrkes- og turistfiskerne?

– For å få den gode bestanden vi har i dag har norske fiskere måttet tåle små kvoter i mange år. Det er bra nå, men dersom vi får en nedgang i torsk- og hysekvoten vil turistfisket merkes. Og når krybba er tom bites hestene, sier han til NRK.

Informerer om norske regler

Saulius Peleda fnyser av bekymringen til de norske yrkesfiskerne.

Bare tull. Mine fiskegjester tar ikke mer fisk i året enn det en profesjonell fiskebåt tar i løpet av en dag. Jeg tror til og med de tar mindre, sier han.

Fisketurister fra Litauen på Nordfish sitt anlegg på Andøya

I den nedlagte militærleiren i Skarnsteindalen, Andøya driver to litauere fiskecampene Nordfish og Andøy fiskecamp.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Han informerer alle gjestene sine om 15-kilosregelen, men innrømmer at ikke alle gjestene er like opptatt av å følge den.

Ikke alle er like nøye på det. Noen tar kanskje 20 kilo andre kanskje mer. Våre gjester klager på at kvotene for utførsel er for små, sier Paleda.

Kunne tatt flere smuglere

Tollere tar polske fisketurister med for mye fisk

I fjor sommer tok tollerne på Bjørnfjell polske fisketurister med 141 kilo for mye fisk i bilen.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Utlendinger som forsøker å smugle store mengder fisk ut av landet er et velkjent problem for Tollvesenet i Nord-Norge. I fjor ble det beslaglagt 5,5 tonn fisk, og ingen steder i Norge blir det tatt så mye smuglerfisk som på Bjørnfjell ved riksgrensen til Sverige. De fleste som bli tatt kommer fra Øst-Europa.

– Smugling er et økende problem. Alle som blir tatt kjenner til at turistkvoten er på 15 kilo. De gambler, sier vaktleder Andre Fjelldal i Narvik tollsted.

Enkeltbeslagene ligger på fra hundre til over 2000 kilo. All fisken som blir beslaglagt blir destruert.

Smuglerne blir straffet med bøter på 100 kroner kiloet – altså blir et beslag på 350 kilo straffet med en bot på rundt 35.000 kroner.

Fjelldal innrømmer at tollerne kunne tatt langt flere smuglere dersom de hadde hatt større ressurser.

– Ut fra det mannskapet vi har kontrollerer vi så mye vi kan. Vi kunne tatt mange flere, sier han til NRK.

Krever opprydding

Bengt S. Johansen

Leder i Kystpartiet Bengt S. Johansen frykter at manglende kontroll vil føre til flere useriøse aktører i turistfiskenæringen.

Foto: Marte Lindi, NRK

Ifølge Havforskningsinstituttet fisker turistene opp mot 13.000 tonn fisk i året uten at det er satt av kvote til dette fisket. Det tallet tviler leder Bengt Stabrun Johansen i Kystpartiet sterkt på.

– Så lenge de som driver denne virksomheten ikke har rapporteringsplikt, er totaluttaket basert på antakelser. Det reelle tallet er mye høyere. Turistfisket er ute av kontroll, og det haster med en kartlegging, sier han til NRK.

Det finnes 609 havfiskecamper og 183 laksefiskecamper i Norge (se tabell nederst i saken). Det gir totalt nesten 800 anlegg i Norge. Det finnes ingen oversikt over båtutleie ved fiskecamper i Norge eller offentlige registre for denne næringen.

Må innføres kvoter

– Gjennom EØS-avtalen har borgere i EØS-området mulighet til etablere bedrifter på lik linje som nordmenn. Både utlendinger og nordmenn har sett et potensial for å tjene penger på ressursene i vårt felles hav. Den eneste kontrollmekanismen myndighetene har er å kontrollere utførselen ved grensa.

Johansen mener turistfiskeanlegg må underlegges samme regelverk som fiskefartøy som har sitt verdigrunnlag tuftet på nasjonale fiskekvoter.

(artikkelen fortsetter under)

Turisatfiskeanlegg på Andenes

De mer enn 600 fiskecampene i Norge har i dag ingen krav om å rapportere til myndighetene hvor mye fisk gjestene fisker og tar med seg hjem.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– Kontrollen av totaluttaket må være like strengt som for fiskere ellers. Ingen skal kunne drive fisketurisme uten at man selv har kvoter eller er knyttet opp til noen som har kvoterettigheter. Så får det være opp til kvotehaver å fordele kvoten sin på gjestene.

Har den utenlandske fisketuristen kan dokumentere at fisken er hentet ut av en lovlig kvote må vedkommende få lov å ta denne fisken med seg hjem.

– Det er et stort paradoks i en verden som sulter, at det blir destruert tonnevis med fisk. Derfor må vi få dette inn i lovlige former, sier Kystpartilederen.

Hav- og laksefiskecamper i Norge

Fylke

Havfiske

Laksefiske

Østfold

2

1

Akershus

2

1

Oslo

1

1

Buskerud

2

1

Vestfold

3

6

Telemark

6

1

Aust-Agder

6

4

Vest-Agder

57

20

Rogaland

52

13

Hordaland

94

4

Sogn og Fjordane

45

20

Møre og Romsdal

68

13

Sør-Trøndelag

51

37

Nord-Trøndelag

24

28

Nordland

77

8

Troms

62

10

Finnmark

75

30

Kilde: FiskiniNorge