Hopp til innhold

Mener Skei Grande var for mild: – Må kunne kalle en spade for en spade

Første nestleder i Unge Høyre gir Trine Skei Grande full støtte, og mener hun kunne vært mye krassere i sin beskrivelse av småkommunene.

Daniel Skjevik-Aasberg er bekymret for at flere kvier seg for å ta debatten på grunn av hets.

Daniel Skjevik-Aasberg, første nestleder i Unge Høyre, mener Skei Grande er inne på noe.

Foto: Thordis Haugen / Høyre

Flere har reagert på kommentaren fra Venstre-leder Trine Skei Grande.

På et debattmøte tirsdag kalte hun små kommuner for «hyggelige små klubber». Flere ordførere og KS-ledere reagerte på uttalelsen.

Daniel Skjevik-Aasberg, første nestleder i Unge Høyre og kommunepolitiker i Ballangen, mener på sin side Skei Grande var ganske mild i formuleringene.

– Jeg vil si hun var både snill og høflig, sier han.

Han mener det de siste årene har vært flere eksempler på at små kommuner ikke har ressurser til å gi egne innbyggere gode tjenester.

– Tolga-saken, Tysfjord-saken og Terra-skandalen for å nevne noe. I flere saker har vi sett grov feilbehandling. Det går ut over rettssikkerheten til innbyggerne. At kommunene er for små.

Små fagmiljøer

De tre lederne i KS Nord-Norge syntes kommentaren som kom fra Venstre-lederen tidligere denne uka var så oppsiktsvekkende at de bestemte seg for å skrive en felles uttalelse.

Her kaller Trine Skei Grande småkommunene for «hyggelige små klubber».

Skjevik-Aasberg er på sin side klar på at man må kunne kalle en «spade for en spade».

– Dette er små kommuner uten evne til å ta seg av innbyggerne sine. Det å ikke være i stand til å ta vare på innbyggerne sine er grovere enn å si at de er hyggelige små klubber.

– Det er ingenting som er hyggelig ved at en kommune ikke klarer å ta vare på innbyggerne sine og gi dem de tjenestene de har krav på.

Han gir videre uttrykk for at det er et problem at små kommuner har for små fagmiljøer, slik at innbyggerne ikke får de tjenestene de har krav på.

– Det er et faktum.

– Du skjønner ikke at de reagerer?

– Det de burde reagere på er at de selv styrer i kommuner hvor tjenestetilbudet er for dårlig, sier Skjevik-Aasberg. Han mener sammenslåing av kommuner er løsningen.

– Formulerte seg nedlatende

En av fylkeslederne for KS i Nord-Norge er Marianne Bremnes.

Ordfører i Harstad, Marianne Bremnes

Ordfører i Harstad, Marianne Bremnes (Ap).

Foto: Nils Mehren / NRK

Hun er ordfører i Harstad for Ap og var selv til stede da ordene til Skei Grande falt.

Hun sier at uansett hva man måtte mene om store eller små kommuner, formulerte Skei Grande seg på en nedlatende måte som ikke er en toppolitiker verdig.

– Jeg har selv tatt til orde for større kommuner. Men både Skei Grande og Unge Høyre forfekter her en veldig dårlig holdning overfor dem som jobber beinhardt for å gi innbyggerne sine gode tjenester. Som mange små kommuner også gjør.

– Har de et poeng i at små kommuner har en del utfordringer?

– Noen enkeltstående kommuner er litt små, og det er mange små kommuner som sammen kunne skapt et større kompetansemiljø. Men vi har også eksempler på interkommunalt samarbeid som fungerer bra.