Mener flere helsetopper har ansvar

Tillitsvalgt for sykepleierne i Bodø, Merete Lian, mener at flere av de involverte bør ta ansvar for sykehusskandalen.

Merete Lian

REAGERER: – Jeg er sjokkert. Jeg hadde trodd at han skulle klare seg gjennom denne stormen. Det er trist for oss, for vi har ikke opplevd han som en uredelig person, sier tillitsvalgt Merete Lian.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– I de tidlgiere nevnte e-postene, ser det ut som det har vært gjort avtaler mellom flere som Helse Nord-styret kanskje bør se på. Nå må det gjøres en gjennomgang om hvordan vedtaket i styret til Helse Nord og Nordlandssykehuset etterleves og om det foregår en ukultur, sier Merete Lian.

E-postutvekslingen dokumenterer at sykehusdirektør Eivind Solheim i mai i fjor fikk oversendt kopi av en e-post med informasjon om at Nordlandssykehuset utfører opersjoner på pasienter med bukspyttkjertelkreft og spredningssvulster. Dette er stikk i strid med bestemmelsen fra Helse Nord i 2004 som klart uttrykte at denne type operasjoner ikke skulle foregå i Bodø.

E-posten ble sendt til Solheim fra klinikksjef Hans Rydningen, som tidligere denne uka gikk av.

Sjokkert

Ifølge den tillitsvalgte var hun fornøyd når klinikksjefen gikk, men forstår at det var umulig for dir å sitte etter opplysningene som har kommet ut.

– Jeg er sjokkert. Jeg hadde trodd at han skulle klare seg gjennom denne stormen. Det er trist for oss, for vi har ikke opplevd han som en uredelig person. Vi har hatt full tillit til Solheim, sier Merete Lian.

Tatt seg til rette

Lian mener klinikksjefen gjorde ting på egen hånd og bestemte selv.

– Vi oppfatter at han har tatt seg til rette og gjort ting han ikke hadde myndighet til. Men spørsmålet er jo om direktøren burde visst og sjekket dette tidligere, sier Lian.
Solheim sa på en pressekonferanse i dag at han burde visst om hva som foregikk da to kirurger har feiloperert flere pasienter.

Reagerer på uttalelser

Leger ved Nordlandssykehuset føler seg rettsløse og utrygge, det kommer frem i et åpent brev som de har skrevet til helseminister Anne Grethe Strøm Erichsen i forbindelse med operasjonsskandalen ved Nordlandssykehuset i Bodø.
Årsaken er helseministerens uttalelser til VG, der Helse- og omsorgsministeren anser det som ikke usannsynlig at de to kirurgene som er navngitt av media vil bli fratatt sin autorisasjon til å jobbe som leger i Norge.

– Slik situasjonen nå fremstår, føler vi oss rettsløse og utrygge i vår arbeidssituasjon, skriver Cecilie Fiva og Beate Sørslett i Overlegeforeningen ved Nordlandssykehuset.

Forhåndsdømming

Helsetilsynet har ikke konkludert i saken, og legene ønsker nå svar fra ministeren om hun tar del i det de mener er en forhåndsdømming av de to kirurgene.
– Det er alvorlig at det i media fremstilles som om Helse- og omsorgsministeren, som vår øverste leder, tar del i denne forhåndsdømmingen før Helsetilsynet har konkludert i saken, heter det.

Legene påpeker at de har den største medfølelse med de pasienter og pårørende som måtte ha lidd overlast på grunn av dette.

– Dette har gått tungt inn på oss alle og vi er innstilt på å jobbe hardt sammen med foretaksledelsen for å gjenopprette befolkningens tillit til Nordlandssykehuset, skriver Cecilie Fiva.

Store beslutninger

– I vårt arbeide som leger tar vi hver dag beslutninger som har stor betydning for våre pasienters liv og helse. I noen tilfeller kan våre beslutninger få direkte konsekvenser med hensyn til liv og død. Dette er et ansvar som hver enkelt av oss tar svært alvorlig og som vi føler på hver eneste dag vi er på jobb.