Hopp til innhold

Legene fant ikke kreftsvulsten: – Lorents tidlige død kunne vært unngått

Til tross for at sykehuset i Tromsø hadde slått alarm, fant ikke legene ved Nordlandssykehuset kreftsvulsten i brystet til Lorents Lorentsen. – Hans tidlige død kunne vært unngått dersom legene hadde gjort jobben sin, mener enken.

Created by InfoDispatcher

Gullveig besøker mannens grav. Ektemannen hadde jobben med å stelle kirkegården på Bolga, og når savnet blir for stort tar Gullveig tar ofte turen hit.– Dette kunne vært unngått dersom de hadde gjort jobben sin. De har tatt han fra meg og det er ikke rett, sier Gullveig Lorentsen.

Fylkeslegen som har behandlet saken, slår nå fast at ingen opptrådte uforsvarlig da Lorents Lorentsen (65) fra Bolga fikk en forsinket kreftdiagnose og døde.

– Jeg synes det er trasig. Alle kan gjøre feil, men man bør kunne innrømme at man har gjort en feil, sier enken Gullveig Lorentsen.

– Bør kunne innrømme feil

Enken har en stor familie å vise fram, og brudebildet henger i sentrum på bildeveggen i stua. Men familieforsørgeren er ikke lenger der – han ble revet vekk altfor tidlig. I februar i fjor døde han av kreft.

– Vi kunne hatt mange gode år sammen. Det er jeg overbevist om, sier enken.

Gullveig Lorentsen på Bolga

– Alle kan gjøre feil, men man bør kunne innrømme at man har gjort en feil, sier enken Gullveig Lorentsen.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

Forsinket diagnose

I januar 2012 var fisker Lorents Lorentsen på Universitetssykehuset i Tromsø for å operere hjertet. I forbindelse med operasjonen ble det tatt såkalt ct-røntgen, der man la merke til en fortetning i høyre lunge. Ved oppfølging på Nordlandssykehuset i Bodø ble det tatt vanlig røntgen. Men kreftsvulsten ble ikke funnet.

Først da Lorents fikk hodepine og andre symptomer ble det gjort en ny ct-undersøkelse av ham. Dermed ble kreftdiagnosen forsinket med 11 måneder. Kreften hadde da spredt seg til blant annet hjernen, og han døde i februar i fjor.

– Ja, det gjør vondt. Jeg skulle så inderlig ha ønsket at han hadde fått hjelp, slik at han fortsatt kunne vært sammen med oss, sier Gullveig.

Brudebildet av Gullveig og Lorents Lorentsen

Brudebildet av Gullveig og Lorents Lorentsen

Foto: Bente H. Johansen / NRK

Ubesvarte spørsmål

Hjemme på Bolga har Gullveig strevd med mange ubesvarte spørsmål etter mannens sykdom og død. Hun sliter med å holde tårene tilbake når hun snakker om mannen, savnet er stort.

– Jeg får ham ikke tilbake uansett. Jeg er ikke bitter, men jeg er skuffet.

Gullveig viser frem den siste julegaven hun fikk fra Lorents

Gullveig viser frem den siste julegaven hun fikk fra Lorents

Foto: Bente H. Johansen / NRK

– Uventede forhold

Nordlandssykehuset vil ikke stille til intervju men svarer i en e-post at det forelå flere uvanlige og uventede forhold som gjorde at de ikke fant kreftsvulsten.

– Disse forholdene bidro til at det ble gjort en vanlig røntgenundersøkelse av lungene og ikke en CT-røntgen som ville ha vist lungetumoren, skriver medisinsk direktør Barthold Vonen ved Nordlandssykehuset i en epost til NRK.

Vonen går ikke nærmere inn på hvilke forhold det dreier seg om. Sykehuset tar fylkeslegens konklusjon til etterretning.

– Vi ser at den har en tydelig begrunnelse for denne beslutningen, skriver Vonen.

– Uholdbart

Det er uholdbart at slikt kan skje, mener pasient- og brukerombud i Nordland Inger Marie Sommerseth.

– Dette skulle ikke skjedd. Kreften ble oppdaget på sykehuset i Tromsø og det ble gitt beskjed om at dette måtte følges opp det ble ikke gjort, sier Sommerseth.

Inger Marie Sommerseth, pasientombud i Nordland

Inger Marie Sommerseth, pasient- og brukerombud i Nordland mener dette ikke skulle skjedd.

Foto: Peder Skjemstad

Har fått erstatning

I løpet av de siste fem årene har nær 700 pasienter i Norge fått erstatning etter forsinket kreftdiagnose.

Norsk Pasientskadeerstatning har gitt Gullveigs avdøde mann erstatning på grunn av sviktende helsehjelp. Sakkyndige har i sin rapport konkludert med at Lorents kunne hatt gode utsikter til å bli frisk, dersom svulsten var blitt oppdaget i tide.

Men fylkeslegen i Nordland konkluderte med at selv om behandlingen er avvik fra god praksis og at Lorents ikke fikk nødvendig helsehjelp, så er ikke forsvarlighetskravet i helselovgivningen brutt. Dette mener pasient- og brukerombudet ikke er godt nok forklart.

– Hvorfor gikk det galt? Ektefellen som sitter igjen har ikke fått noen forklaring på hva hvordan dette kunne skje. Og det svekker tilliten til systemet, mener Sommerseth.

Frykter det vil skje igjen

Heller ikke fylkeslegen vil stille til intervju med NRK i denne saken. Nå frykter Sommerseth at dersom rutinene ikke er endret etter denne saken, så kan flere bli utsatt for det samme.

– Er det slik at man ikke har gjort noen endringer i rutiner og at man ikke kan si at noe er blitt gjort feil, så kan det skje flere ganger. Og det er det verste, understreker Sommerseth.

Ifølge medisinsk direktør Barthold Vonen ved Nordlandssykehuset er ikke rutinene endret som følge av denne saken.

– Når pasienter overføres fra annet sykehus blir rutinemessig såkalt epikrise gjennomgått av mottagende lege/avdeling. Denne skal inneholde all aktuell og viktig informasjon om funn og tiltak gjort ved sykehuset pasienten kommer fra, skriver han i eposten til NRK.