Mener «Leah» er trygg i Italia

Det er trygt for «Leah» i Italia, mener Utlendingsnemda. Men den 25 år gamle nigerianske kvinnen frykter at hun igjen blir tvunget ut i prostitusjon.

"Leah"

VIL BLI TATT HÅND OM I ITALIA: Utlendingsdirektoratet (UNE) mener at den nigerianske kvinnen og hennes datter vil bli fanget om av det italienske hjelpepparatet. Det statlige ROSA-prosjektet, som tilbyr assistanse til kvinner utsatt for menneskehandel, tror UNE tar feil.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen

– Vi legger til grunn at sårbare personer blir tatt hånd om av det italienske hjelpeapparatet. Ifølge våre kilder er det ingenting som tilsier at det ikke skjer, sier Tom Paulsen, seksjonssjef i Utlendingsnemnda (UNE).

Sendes ut om få dager

Om få dager skal den 25 år gamle nigerianske kvinnen og hennes datter tvangssendes til Italia. I dag bor de to på krisesenteret i Bodø.

I flere år tvang bakmenn i Italia og Norge henne til å selge sex. Dersom hun sendes tilbake er hun redd for at hun igjen blir tvunget ut i prostitusjon.

UNE har behandla saka til «Leah». De mener hun ikke har rett til opphold i Norge, og må derfor returnere til Italia fordi dette var det første Schengen-landet hun kom til.

Finnes hjelpeapparat

UNE mener at «Leah» vil bli tatt hånd om av det italienske mottaksapparatet.

– Italia har iverksatt en rekke tiltak for å bekjempe menneskehandel. Blant annet er det opp til 20 års fengsel for menneskehandel. Italienerne har også oppretta flere såkalte shelters, der kvinner som er utsatt for menneskehandel kan oppholde seg å få hjelp. I tillegg har de et vitnebeskyttelsesprogram som skal fungere bra, sier seksjonssjef Tom Paulsen.

"Leah" og datteren

VIL VÆRE I BODØ: «Leah» og datteren vil ikke tvangssendes til Italia, men bo i Bodø hvor de har funnet seg godt til rette.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen

Tror bakmenn ligger på lur

Mildrid Mikkelsen er daglig leder i det statlige ROSA-prosjektet, som tilbyr assistanse til kvinner utsatt for menneskehandel. Hun er av en helt annen oppfatning.

– Vi har kontakt med flere italienske hjelpeorganisasjoner som forteller at de er hardt ramma av finanskrisa og har vært nødt til å legge ned hjelpetiltak blant annet krisesenter. Flere kvinner er også blitt avvist sjøl om organisasjonene veit at disse kvinnene er blitt fanga opp av bakmenn og tvunget ut i prostitusjon på nytt.

Og dermed blir veien tilbake til Norge kort.

– I tillegg ser vi at kvinner kommer tilbake til Norge etter å ha blitt returnert til Italia fordi de ikke får hjelp der. Disse kvinnene flykter tilbake til Norge for å komme seg ut av tvangsprostitusjon.

Hjelp til tross for krisa

UNE er uenig i at den økonomiske krisa i Italia har ført til at hjelpeapparatet ikke lenger fungerer.

– Ut fra våre kilder, som blant annet er Landinfo, så blir disse menneskene i tilstrekkelig grad ivaretatt. Vi har ikke mottatt noen informasjon i den senere tid om at forholdene i Italia har endra eller forverret seg. Den økonomiske krisa i Italia har ikke gått utover hjelpeapparatet til disse kvinnene, sier Paulsen.

Krever gjennomgang

På grunn av den ulike oppfatninga tar Mikkelsen til ordet for en uavhengig gjennomgang av forholdene i Italia. Inntil videre mener hun det bare er en ting å gjøre.

– Utsendelsen av kvinnene må stoppes inntil man veit at det er helt trygt å returnere dem til Italia.

Video Leah må reise snart